نتایج جستجو : بیش از 500
 مسافت بر حسب کیلومتر : تا  
مرتب سازی :  

نام : قله انگمار gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله انگمار gdb    
نام : غار های هملون
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 1 KM
غار های هملون    
نام : ساری به ساری
نوع فعالیت : ماشین گردی (جاده آسفالته)
استان : آذربایجان شرقی , آذربایجان غربی , اردبیل , گیلان , مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 2528 KM
ساری به ساری    
نام : قله چین کلاغ gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.5 KM
قله چین کلاغ gdb    
نام : قله دماونداز مسیر شمال شرق ، حاجی دلا gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12.1 KM
قله دماونداز مسیر شمال شرق ، حاجی دلا gdb    
نام : قله دماوند از مسیر غربی gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
قله دماوند از مسیر غربی gdb    
نام : دریاچه گَهَر gdb
نوع فعالیت : ماهی گیری
استان : لرستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12 KM
دریاچه گَهَر gdb    
نام : قلعه بابک از دو مسیر gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قلعه بابک از دو مسیر gdb    
نام : قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb    
نام : قله قزل ارسلان از دو مسیر gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : همدان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
قله قزل ارسلان از دو مسیر gdb    
نام : قله گُل زرد gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
قله گُل زرد gdb    
نام : قله فرخشاد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کرمانشاه
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.33 KM
قله فرخشاد    
نام : قله گرگ از دو مسیر gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12.5 KM
قله گرگ از دو مسیر gdb    
نام : قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb    
نام : قله جانستون از دو مسیر gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
قله جانستون از دو مسیر gdb    
نام : قله وانگه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10.04 KM
قله وانگه    
نام : قله یال کبود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.07 KM
قله یال کبود    
نام : خطالراس هریاس gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
خطالراس هریاس gdb    
نام : قله کاهار gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
قله کاهار gdb    
نام : قله ناز gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
قله ناز gdb    
نام : قله کرکس gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4.5 KM
قله کرکس gdb    
نام : قله کاسونک gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.7 KM
قله کاسونک gdb    
نام : قله خرسنگ gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.5 KM
قله خرسنگ gdb    
نام : قله خاتون بارگاه gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5 KM
قله خاتون بارگاه gdb    
نام : قله کلاهه gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مرکزی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
قله کلاهه gdb    
نام : همهن (هم هن) ، پیرزن کلوم ، مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14.3 KM
همهن (هم هن) ، پیرزن کلوم ، مهرچال    
نام : قله پرسون gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.6 KM
قله پرسون gdb    
نام : قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11.5 KM
قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb    
نام : قله پاشوره gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.5 KM
قله پاشوره gdb    
نام : قله هَلزِم gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10.6 KM
قله هَلزِم gdb    
نام : قله ریزان gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله ریزان gdb    
نام : قله پلنگچال gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12 KM
قله پلنگچال gdb    
نام : قله سماموس از جواهردشت gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7 KM
قله سماموس از جواهردشت gdb    
نام : قله سرکچال gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5 KM
قله سرکچال gdb    
نام : خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 33 KM
خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb    
نام : قله های سرخاب از دو مسیر gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17 KM
قله های سرخاب از دو مسیر gdb    
نام : قله توچال از مسیر ایگِل gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
قله توچال از مسیر ایگِل gdb    
نام : قله ورِوشت gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
قله ورِوشت gdb    
نام : قله سنبران ( اشترانکوه )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12 KM
قله سنبران ( اشترانکوه )    
نام : خون کهار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.63 KM
خون کهار    
نام : ماکو به پارس آباد
نوع فعالیت : دوچرخه سواری
استان : آذربایجان غربی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 411.9 KM
ماکو به پارس آباد    
نام : غار یخ مراد
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 2.15 KM
غار یخ مراد    
نام : روته
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 27.21 KM
روته    
نام : کلون بستک
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4.24 KM
کلون بستک    
نام : شاه البرز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 46 KM
شاه البرز    
نام : قله انگمار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله انگمار    
نام : یخ مراد
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
یخ مراد    
نام : قلعه ارچنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10.2 KM
قلعه ارچنگ    
نام : غار بورنیک
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
غار بورنیک    
نام : غار دانیال
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
غار دانیال    
نام : غار سم
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : سمنان
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
غار سم    
نام : پهنه سار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
پهنه سار    
نام : توچال-ایگل
نوع فعالیت : اسکی کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
توچال-ایگل    
نام : کلون بستک-ولایت رود
نوع فعالیت : اسکی کوهستان
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
کلون بستک-ولایت رود    
نام : آزاد کوه از مسیر دیواره شمالی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
آزاد کوه از مسیر دیواره شمالی    
نام : قلل اشترانکوه ( گل گل - گل گهر - سن بران )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قلل اشترانکوه ( گل گل - گل گهر - سن بران )    
نام : پراچان به شهسوار
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : البرز , گلستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
پراچان به شهسوار    
نام : قله سه برار (سه برادر)
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله سه برار (سه برادر)    
نام : جواهرده - وجک - گیاور
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
جواهرده - وجک - گیاور    
نام : ناندل به یالرود
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
ناندل به یالرود    
نام : شاهرود به گرگان
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : سمنان , گلستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
شاهرود به گرگان    
نام : گرسمه سر-زین پشت-دریاچه قو
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16.2 KM
گرسمه سر-زین پشت-دریاچه قو    
نام : گل زرد
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
گل زرد    
نام : رامسر-گاورمک-اشکته چال-دالخانی
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 38 KM
رامسر-گاورمک-اشکته چال-دالخانی    
نام : جنگلهای منطقه زیارت گرگان gdb
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : گلستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 35 KM
جنگلهای منطقه زیارت گرگان gdb    
نام : قله کالاپاتهار - بیس کمپ اورست gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خارج از ایران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 120 KM
قله کالاپاتهار - بیس کمپ اورست gdb    
نام : دربند - ایستگاه پنج تله کابین - ولنجک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دربند - ایستگاه پنج تله کابین - ولنجک    
نام : رود افشان
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 100 KM
رود افشان    
نام : افجه - دشت هویج
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 47 KM
افجه - دشت هویج    
نام : قله کلکچال از مسیر دربند ، شیرپلا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
قله کلکچال از مسیر دربند ، شیرپلا    
نام : خطالراس سفیدکوه خرم اباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 55 KM
خطالراس سفیدکوه خرم اباد    
نام : کوهپیمایی روستایی درّام (زنجان) به ماسوله
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : زنجان , گیلان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 36 KM
کوهپیمایی روستایی درّام (زنجان) به ماسوله    
نام : سیالان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
سیالان    
نام : توچال از آهار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
توچال از آهار    
نام : از زیر تلکابین نمک آبرود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
از زیر تلکابین نمک آبرود    
نام : قله دماوند5مسیر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله دماوند5مسیر    
نام : توچال به شهرستانک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11.87 KM
توچال به شهرستانک    
نام : رامسر به تهرانیه
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : مازندران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
رامسر به تهرانیه    
نام : برم فیروز
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : فارس
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
برم فیروز    
نام : درفک از رامسر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
درفک از رامسر    
نام : قلعه دختر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10.1 KM
قلعه دختر    
نام : دراک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : فارس
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دراک    
نام : مسیر اصفهان / شهرکرد /چلگرد / وقله هفت تنان زردکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
مسیر اصفهان / شهرکرد /چلگرد / وقله هفت تنان زردکوه    
نام : پهنه سار.پناهگاه بیبی زرین _چاران_کرج
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : البرز
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 75 KM
پهنه سار.پناهگاه بیبی زرین _چاران_کرج    
نام : کرج.اتشگاه.دروان.برغان
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : البرز
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 50 KM
کرج.اتشگاه.دروان.برغان    
نام : مسیر کمال به جام
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 25 KM
مسیر کمال به جام    
نام : هفت تنان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
هفت تنان    
نام : گچسر به طالقان
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 61 KM
گچسر به طالقان    
نام : علم کوه(سیاه سنگ)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
علم کوه(سیاه سنگ)    
نام : پورکان از سیاهکلان
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : البرز
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 27.5 KM
پورکان از سیاهکلان    
نام : توچال- از پارک جمشیدیه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
توچال- از پارک جمشیدیه    
نام : دریاسر - تنکابن
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : مازندران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4 KM
دریاسر - تنکابن    
نام : پهنه حصار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
پهنه حصار    
نام : پاشوره
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
پاشوره    
نام : کرج.آتشگاه.به طرف دروان.دکل جاده چالوس.ارنگه.کرج
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : البرز
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 42 KM
کرج.آتشگاه.به طرف دروان.دکل جاده چالوس.ارنگه.کرج    
نام : آبشار شاهاندشت - آبشار شاهان دشت
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
آبشار شاهاندشت - آبشار شاهان دشت    
نام : بورنیک
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.5 KM
بورنیک    
نام : خشچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
خشچال    
نام : آزادکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
آزادکوه    
نام : دره جهان نما
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : گلستان
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دره جهان نما    
نام : کرکس از روستای طامه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
کرکس از روستای طامه    
نام : گلستانکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
گلستانکوه    
نام : گل زرد جبهه جنوبی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
گل زرد جبهه جنوبی    
نام : تنگه زینگان
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : ایلام
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
تنگه زینگان    
نام : کرماکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
کرماکوه    
نام : حلوان - محمدآباد کوره گز
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : یزد
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 165 KM
حلوان - محمدآباد کوره گز    
نام : کمتال مسیر (شفلی درسی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
کمتال مسیر (شفلی درسی)    
نام : ارفع کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 18 KM
ارفع کوه    
نام : قله توچال - از دارآباد تا چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 33.3 KM
قله توچال - از دارآباد تا چین کلاغ    
نام : نارنجستان به بلیران
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
نارنجستان به بلیران    
نام : آبشار ولیلا
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
آبشار ولیلا    
نام : جنگل جهان نما
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : گلستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
جنگل جهان نما    
نام : گشت در منطقه ورزنه
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
گشت در منطقه ورزنه    
نام : جاده خاکی شیطان کوه لاهیجان
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
جاده خاکی شیطان کوه لاهیجان    
نام : غار یخ مراد
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
غار یخ مراد    
نام : توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
توچال    
نام : تالاب میقان
نوع فعالیت : پرنده نگری
استان : مرکزی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 15 KM
تالاب میقان    
نام : قله آسیاب باد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
قله آسیاب باد    
نام : پیست پولادکف به ششپیر
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : فارس
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
پیست پولادکف به ششپیر    
نام : کهار به ناز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
کهار به ناز    
نام : شاهانکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
شاهانکوه    
نام : قله شاه دژ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 25 KM
قله شاه دژ    
نام : قله خشچال به روستای میج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , قزوین , مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله خشچال به روستای میج    
نام : چشمه پرآو (ارفع ده)
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5.5 KM
چشمه پرآو (ارفع ده)    
نام : دوچرخه سواری پارک ملی کویر مرکزی (گرمسار به کاشان)
نوع فعالیت : دوچرخه سواری
استان : اصفهان , سمنان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 320 KM
دوچرخه سواری پارک ملی کویر مرکزی (گرمسار به کاشان)    
نام : ال المدار (پیری)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7 KM
ال المدار (پیری)    
نام : زردکوه کلونچین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 22 KM
زردکوه کلونچین    
نام : آسمان کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
آسمان کوه    
نام : آب بر- دیزاب (طارم، زنجان)
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : زنجان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 2.5 KM
آب بر- دیزاب (طارم، زنجان)    
نام : آب بر- دررام- سیاو- ماسوله
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : زنجان , گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 15 KM
آب بر- دررام- سیاو- ماسوله    
نام : دربند به شیرپلا (برگشت از اوسون)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
دربند به شیرپلا (برگشت از اوسون)    
نام : قله سبلان ( مسیر شمال شرقی - مسیر شابیل )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اردبیل
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 100 KM
قله سبلان ( مسیر شمال شرقی - مسیر شابیل )    
نام : دنا قله حوض دال وقله بیژن2
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 23 KM
دنا قله حوض دال وقله بیژن2    
نام : سلطان داغی (سولتان پیری)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 2 KM
سلطان داغی (سولتان پیری)    
نام : دره گزک
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دره گزک    
نام : رستم چال ، نرگس شمالی ، هفت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
رستم چال ، نرگس شمالی ، هفت    
نام : امامه به دشت مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.5 KM
امامه به دشت مهرچال    
نام : عباس آباد از روستای اوریم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
عباس آباد از روستای اوریم    
نام : قاش مستان - بیژن 3
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قاش مستان - بیژن 3    
نام : دنا قله پوتک و قلل فرعی یال بنشاهی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 25 KM
دنا قله پوتک و قلل فرعی یال بنشاهی    
نام : قله ی جدار قیه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9.5 KM
قله ی جدار قیه    
نام : قله ی چرمکش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.2 KM
قله ی چرمکش    
نام : قله ی چرمکش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.2 KM
قله ی چرمکش    
نام : تپه های کوه سرخ
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : فارس
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
تپه های کوه سرخ    
نام : سبزکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
سبزکوه    
نام : تپه باستانی میل یا بهرام و تالاب عشق آباد
نوع فعالیت : آثار تاریخی و باستانی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 44 KM
تپه باستانی میل یا بهرام و تالاب عشق آباد    
نام : قله فیل زمین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله فیل زمین    
نام : قله ی عباسعلی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4.75 KM
قله ی عباسعلی    
نام : قله ی تورشم یاتوریشوم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.6 KM
قله ی تورشم یاتوریشوم    
نام : قله ی ورجین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.9 KM
قله ی ورجین    
نام : قله قوچ گرد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله قوچ گرد    
نام : قله ی شاه البـــــرز ( یال اصلی یا زمستانی )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16.5 KM
قله ی شاه البـــــرز ( یال اصلی یا زمستانی )    
نام : زاهدان- اردوگاه دره گل- پناهگاه صبح- قله تفتان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : سیستان و بلوچستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
زاهدان- اردوگاه دره گل- پناهگاه صبح- قله تفتان    
نام : سد زوات به نمک آبرود(مدوبِن)
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
سد زوات به نمک آبرود(مدوبِن)    
نام : سفید بوران
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4 KM
سفید بوران    
نام : قلل آبیدر سنندج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کردستان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12.4 KM
قلل آبیدر سنندج    
نام : فایل جامع جزیره قشم
نوع فعالیت : ماشین گردی (جاده آسفالته)
استان : هرمزگان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
فایل جامع جزیره قشم    
نام : قله شاه پیل کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9.54 KM
قله شاه پیل کوه    
نام : قله اَلونِشین از پرچکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5 KM
قله اَلونِشین از پرچکوه    
نام : رامند - بویین زهرا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14 KM
رامند - بویین زهرا    
نام : قله ی رامند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.5 KM
قله ی رامند    
نام : کافرمیدان از مقابل راهدارخانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
کافرمیدان از مقابل راهدارخانه    
نام : قله بل
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : فارس
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله بل    
نام : قله زنهان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کرمانشاه
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله زنهان    
نام : کول خرسون اشکفت زرده
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : خوزستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
کول خرسون اشکفت زرده    
نام : اردهال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان , مرکزی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9.8 KM
اردهال    
نام : غار مغار یافته از مسیر گلاکه (ناصر طاهری)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7 KM
غار مغار یافته از مسیر گلاکه (ناصر طاهری)    
نام : قله چوونی میانکوه آزاد راه خرم زال (ناصر طاهری)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.5 KM
قله چوونی میانکوه آزاد راه خرم زال (ناصر طاهری)    
نام : قله کرچان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14 KM
قله کرچان    
نام : چرمکش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
چرمکش    
نام : کوه مالو خرم آباد ( ناصر طاهری)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 18.5 KM
کوه مالو خرم آباد ( ناصر طاهری)    
نام : جنگل کجور
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 22 KM
جنگل کجور    
نام : سفیدکتور ، شاه البرز ، سات ( صعودخط الراسی )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , قزوین
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 34 KM
سفیدکتور ، شاه البرز ، سات ( صعودخط الراسی )    
نام : پلنگ دره
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
پلنگ دره    
نام : دریاچه تار
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دریاچه تار    
نام : قله آزاد کوه(مسیر تابستانه - زمستانه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4 KM
قله آزاد کوه(مسیر تابستانه - زمستانه)    
نام : ساکا - قلعه کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14 KM
ساکا - قلعه کوه    
نام : سبلان (ساوالان) از شرق صعود فرود به طرف الوارس
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اردبیل
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
سبلان (ساوالان)  از شرق صعود فرود به طرف الوارس    
نام : دره قاهان قم-تنگه واشی قم
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : قم
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 2.1 KM
دره قاهان قم-تنگه واشی قم    
نام : خونکهار - کرج، آتشگاه، روستای دوروان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
خونکهار - کرج، آتشگاه، روستای دوروان    
نام : خرونرو از پل سفید تا قله ( در استان مازندران )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
خرونرو از پل سفید تا قله ( در استان مازندران )    
نام : مسیر الولک نیاق باراجین
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : قزوین
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
مسیر الولک نیاق باراجین    
نام : مسیر شن اسکى برگشت از قله دماوند(مسیر جنوبى)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.9 KM
مسیر شن اسکى برگشت از قله دماوند(مسیر جنوبى)    
نام : آسمانکوه دشت لار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
آسمانکوه دشت لار    
نام : قله شیرباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14.01 KM
قله شیرباد    
نام : آبشار آبگرم کلات
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.2 KM
آبشار آبگرم کلات    
نام : قله سات، طالقان، روستای کرکبود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17.5 KM
قله سات، طالقان، روستای کرکبود    
نام : دره رغز داراب فارس - مسیر رفت و برگشت کامل
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : فارس
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دره رغز داراب فارس - مسیر رفت و برگشت کامل    
نام : پلنگ کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
 پلنگ کوه    
نام : قله ی میشینه مرگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12.5 KM
قله ی میشینه مرگ    
نام : چین کلاغ به میدان بهرود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4.65 KM
چین کلاغ به میدان بهرود    
نام : قله گرگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
 قله گرگ    
نام : قله ی یخچال زیاران ( نواکوه )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5.7 KM
قله ی یخچال زیاران ( نواکوه )    
نام : کلکچال از رحمان آباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.5 KM
کلکچال از رحمان آباد    
نام : سرک چال - مسیر زمستانی تا جانپناه لجنی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5.2 KM
سرک چال - مسیر زمستانی تا جانپناه لجنی    
نام : خط الراس چین کلاغ به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17.3 KM
خط الراس چین کلاغ به توچال    
نام : اردبیل تهران مسیر جاده سرچم
نوع فعالیت : ماشین گردی (جاده آسفالته)
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 595 KM
اردبیل تهران مسیر جاده سرچم    
نام : شاه کرم از مسیر شمالی -صعود زمستانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
شاه کرم از مسیر شمالی -صعود زمستانی    
نام : اشترانکوه ازنادر (نورایی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.5 KM
اشترانکوه ازنادر (نورایی)    
نام : فرحزاد امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11.87 KM
فرحزاد امامزاده داوود    
نام : خط الراس سکه نو به یخچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 59.3 KM
خط الراس سکه نو به یخچال    
نام : ماسوله به ماسال
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 34 KM
ماسوله به ماسال    
نام : قله خشچال.صعودزمستانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 24 KM
قله خشچال.صعودزمستانی    
نام : قله سرک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 15 KM
قله سرک    
نام : توچال ازامامزاده داود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 24.5 KM
توچال ازامامزاده داود    
نام : دماوند.یال داغ به جنوبی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 19 KM
دماوند.یال داغ به جنوبی    
نام : قله سوری
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
قله سوری    
نام : آستارا، باکو، تفلیس، باتومی و بازرگان
نوع فعالیت : دوچرخه سواری
استان : خارج از ایران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 1700 KM
آستارا، باکو، تفلیس، باتومی و بازرگان    
نام : ملاداغی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : زنجان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
ملاداغی    
نام : مسیرجنگلی روستای شیرکوه ، دشت لارنه ،روستای راجعون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
مسیرجنگلی روستای شیرکوه ، دشت لارنه ،روستای راجعون    
نام : امامزاده محمود به کاهکده
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5 KM
امامزاده محمود به کاهکده    
نام : قله نایبند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان جنوبی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 1040 KM
قله نایبند    
نام : قله کان سیفی ( بلندترین قله رشته کبیرکوه ایلام )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : ایلام
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.5 KM
قله کان سیفی ( بلندترین قله رشته کبیرکوه ایلام )    
نام : قله شاهو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کردستان , کرمانشاه
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.5 KM
قله شاهو    
نام : قله هزاربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13.5 KM
قله هزاربند    
نام : قله عباسعلی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله عباسعلی    
نام : هزار کرمان (ناصز طاهری از خرم آباد)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کرمان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11.6 KM
هزار کرمان (ناصز طاهری از خرم آباد)    
نام : وارنگه رود به دشت سوتک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.4 KM
وارنگه رود به دشت سوتک    
نام : قله چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله چین کلاغ    
نام : آهار به شهرستانک
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
آهار به شهرستانک    
نام : قله دماوند از یال جنوب غربی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله دماوند از یال جنوب غربی    
نام : قله شیر باد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.8 KM
قله شیر باد    
نام : جنگل کجور به سیسنگان
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
جنگل کجور به سیسنگان    
نام : دریاچه آهَنک(سیمین دشت، استان تهران)
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 30 KM
دریاچه آهَنک(سیمین دشت، استان تهران)    
نام : قله گاوکشان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گلستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.7 KM
قله گاوکشان    
نام : دریاچه نئور به سوباتان
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : اردبیل , گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دریاچه نئور به سوباتان    
نام : شاهرود به گرگان
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : سمنان , گلستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
شاهرود به گرگان    
نام : دره شمخال
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دره شمخال    
نام : سماموس از نمکدره
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان , مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 15 KM
سماموس از نمکدره    
نام : قله دماوند جبهه جنوبی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
قله دماوند جبهه جنوبی    
نام : قله کلونچین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
قله کلونچین    
نام : قله سلطان اویس جبهه غربی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
قله سلطان اویس جبهه غربی    
نام : قله خرسان جنوبی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 41 KM
قله خرسان جنوبی    
نام : قله سرد گاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 26 KM
قله سرد گاه    
نام : قله سیالان برگشت از جاده2000
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 35 KM
قله سیالان برگشت از جاده2000    
نام : گچسر دره اندرسم
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 31 KM
گچسر دره اندرسم    
نام : دماوند از شمال شرقی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
دماوند از شمال شرقی    
نام : قزل ارسلان و دایم برف (نورایی از خرم اباد)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : همدان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5 KM
قزل ارسلان و دایم برف (نورایی از خرم اباد)    
نام : صعود به قله کلاه قاضی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
صعود به قله کلاه قاضی    
نام : علم کوه از مسیر گرده آلمانها-برگشت از سیاه سنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
علم کوه از مسیر گرده آلمانها-برگشت از سیاه سنگ    
نام : قله کهار از روستای کلوان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
قله کهار از روستای کلوان    
نام : قله کی نو - کینو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خوزستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.5 KM
قله کی نو - کینو    
نام : بینالود از جنوب (نورایی خرم آباد)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10.5 KM
بینالود از جنوب (نورایی خرم آباد)    
نام : زردکوه-(چال میشان،دوزرده،شاه شهیدان)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
زردکوه-(چال میشان،دوزرده،شاه شهیدان)    
نام : مازندران-زیرآب- روستای جوارم به سدالبرز و شیرگاه
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 64 KM
مازندران-زیرآب- روستای جوارم به سدالبرز و شیرگاه    
نام : قله زرین کوه از روستای جابان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16.2 KM
قله زرین کوه از روستای جابان    
نام : دره تنگوان/اندیمشک/خوزستان
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : خوزستان
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دره تنگوان/اندیمشک/خوزستان    
نام : شیخ کوه - نمارستاق
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
شیخ کوه - نمارستاق    
نام : قله پازنان بیرامی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : بوشهر
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
قله پازنان بیرامی    
نام : لادوزخ - خمینی شهر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
لادوزخ - خمینی شهر    
نام : قله تیزکوه ده پلور
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17 KM
قله تیزکوه ده پلور    
نام : قله کلک چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله کلک چال    
نام : استهبان-چشمه قهری-بیشه-غلبند-کوه تودج-استهبان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : فارس
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17.5 KM
استهبان-چشمه قهری-بیشه-غلبند-کوه تودج-استهبان    
نام : چول راه(یافته کوه خرم آباد)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.2 KM
چول راه(یافته کوه خرم آباد)    
نام : کلکچال(از پارک جمشیدیه) برگشت از تپه نورالشهدا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.5 KM
کلکچال(از پارک جمشیدیه) برگشت از تپه نورالشهدا    
نام : قله قلات شاه و منطقه سرشاخان -استان آذربایجان غربی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان غربی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 22 KM
قله قلات شاه و منطقه سرشاخان -استان آذربایجان غربی    
نام : آبشار لاتون از مسیر روستای کوته کومه - استان گیلان
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 21 KM
آبشار لاتون از مسیر روستای کوته کومه - استان گیلان    
نام : شیرپلا(از میدان سربند)برگشت از اوسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4 KM
شیرپلا(از میدان سربند)برگشت از اوسون    
نام : قله داراباد(از یال شن سیاه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله داراباد(از یال شن سیاه)    
نام : پلنگ چال(از میدان درکه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
پلنگ چال(از میدان درکه)    
نام : شاه البرز از مسیر اوانک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , قزوین
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 37 KM
شاه البرز از مسیر اوانک    
نام : آببر آسمان کوه دیزاب ماسوله
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : زنجان , گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 24 KM
آببر آسمان کوه دیزاب ماسوله    
نام : نئور به سوباتان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اردبیل , گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 22.35 KM
نئور به سوباتان    
نام : آسپیناس .. چکاد آسپیناس یا آسپینه یا کوه اسب
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
آسپیناس .. چکاد آسپیناس یا آسپینه یا کوه اسب    
نام : قله داراباد(از درازلش)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.1 KM
قله داراباد(از درازلش)    
نام : داراباد(بیدستون)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
داراباد(بیدستون)    
نام : داراباد(باغچه خلیل)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4 KM
داراباد(باغچه خلیل)    
نام : قله پاشوره
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 18 KM
قله پاشوره    
نام : قله خلنو - استان تهران
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 23 KM
قله خلنو - استان تهران    
نام : قله شاه البرز(شمالی به جنوبی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 35 KM
قله شاه البرز(شمالی به جنوبی)    
نام : قله ناز و کهار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 24 KM
قله ناز و کهار    
نام : قله ماز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17 KM
قله ماز    
نام : داراباد به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 19 KM
داراباد به توچال    
نام : آزاد کوه- کلاک بالا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 15 KM
آزاد کوه- کلاک بالا    
نام : آزاد کوه(از روستای ناحیه)برگشت به روستای نسن
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 28 KM
آزاد کوه(از روستای ناحیه)برگشت به روستای نسن    
نام : کلاغ لانه و الوند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : همدان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
کلاغ لانه و الوند    
نام : سبلان شمال شرقی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان غربی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
سبلان شمال شرقی    
نام : پوینت تمامی قلل منطقه تخت سلیمان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
پوینت تمامی قلل منطقه تخت سلیمان    
نام : قله پرچنان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله پرچنان    
نام : قله چپکرو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 15 KM
قله چپکرو    
نام : خط الراس قله توچال به قله خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 58 KM
خط الراس قله توچال به قله خلنو    
نام : ماسوله به ییلاق للندیز
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
ماسوله به ییلاق للندیز    
نام : سیاه گل چال به شلیشه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
سیاه گل چال به شلیشه    
نام : علم کوه از مسیر سیاه سنگها
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 36 KM
علم کوه از مسیر سیاه سنگها    
نام : قله نظرگاه سبزوار ( روحانی از سبزوار)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9.4 KM
قله نظرگاه سبزوار ( روحانی از سبزوار)    
نام : قله دومیر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مرکزی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله دومیر    
نام : قله پلنگ آبی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قم
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14 KM
قله پلنگ آبی    
نام : پوتک دنا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
پوتک دنا    
نام : پارک جمشیدیه به قله‌ی توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12.89 KM
پارک جمشیدیه به قله‌ی توچال    
نام : قله سرلت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
قله سرلت    
نام : قله گاوکشان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گلستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 18 KM
قله گاوکشان    
نام : قله سیالان از روستای هنیز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14.5 KM
قله سیالان از روستای هنیز    
نام : خط الراس دنا غربی و مرکزی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 60 KM
خط الراس دنا غربی و مرکزی    
نام : قله شاه جهان(خراسان شمالی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان شمالی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10.5 KM
قله شاه جهان(خراسان شمالی)    
نام : صعود یکروزه قله دماوند از مسیر جنوبی تابستان 96
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 24 KM
صعود یکروزه قله دماوند از مسیر جنوبی تابستان 96    
نام : قله یمانداغی -آشخانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان شمالی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله یمانداغی -آشخانه    
نام : سرتنگ ـ باغملک ـ خوزستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خوزستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3 KM
سرتنگ ـ باغملک ـ خوزستان    
نام : قله هزار کرمان ـ مسیر جنوبی ـ باب زنگی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کرمان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5.6 KM
قله هزار کرمان ـ مسیر جنوبی ـ باب زنگی    
نام : اوتلبرگ به فلسنگ (Uetliberg to Felsenegg)
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : خارج از ایران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
اوتلبرگ به فلسنگ (Uetliberg to Felsenegg)    
نام : ماسوله به ماسال
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 30 KM
ماسوله به ماسال    
نام : اغوزبن به نصفی
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
اغوزبن به نصفی    
نام : دونا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
دونا    
نام : تنگ آبی
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : خوزستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
تنگ آبی    
نام : خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
خلنو    
نام : قله بیستون رفت و برگشت پلیس راه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کرمانشاه
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله بیستون رفت و برگشت پلیس راه    
نام : نئور به سوباتان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اردبیل
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 23 KM
نئور به سوباتان    
نام : قله سفیدقطورازطالقان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , قزوین
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 18 KM
قله سفیدقطورازطالقان    
نام : خط الراس مرکزی دنا و قله بیژن 3 ( قاش مستان)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان , کهگیلویه و بویراحمد
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 26 KM
خط الراس مرکزی دنا و قله بیژن 3 ( قاش مستان)    
نام : هرم 3 و 2 ساوالان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اردبیل
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20.3 KM
هرم 3 و 2 ساوالان    
نام : قله شاه دژ خطالرس
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
قله شاه دژ خطالرس    
نام : منطقه زشک- خط الراس سه قله زشک،شیرباد و چمن
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 34 KM
منطقه زشک- خط الراس سه قله زشک،شیرباد و چمن    
نام : قله پراو از روستای چالابه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کرمانشاه
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10.6 KM
قله پراو از روستای چالابه    
نام : کاهون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
کاهون    
نام : قله جفتان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کرمان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
قله جفتان    
نام : علم کوه از گرده آلمانها
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 24 KM
علم کوه از گرده آلمانها    
نام : قله سبلان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اردبیل
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.7 KM
قله سبلان    
نام : چکاد شاهان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 580 KM
چکاد شاهان    
نام : منطقه نمارستاق .مسیر صعود قله سه سنگ ۲
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 36 KM
منطقه نمارستاق .مسیر صعود قله سه سنگ ۲    
نام : خط الراس توچال به دماوند .منطقه البرز مرکزی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 149 KM
خط الراس توچال به دماوند .منطقه البرز مرکزی    
نام : مسیر ییلاق مازیچال
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
مسیر ییلاق مازیچال    
نام : مسیر ییلاق فیلبند
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 43 KM
مسیر ییلاق فیلبند    
نام : قله شاهین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14 KM
قله شاهین    
نام : قله خوراسان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
قله خوراسان    
نام : استرچال از ده تنگه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
استرچال از ده تنگه    
نام : قله سولدار (از سمت خیابان معین)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله سولدار (از سمت خیابان معین)    
نام : قله بلقیس مسیر تابستانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان غربی , زنجان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله بلقیس مسیر تابستانی    
نام : مسیر روستای شابیل تا پناهگاه سبلان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اردبیل
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
مسیر روستای شابیل تا پناهگاه سبلان    
نام : دشت گرچال ( دشت هویج)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.9 KM
دشت گرچال ( دشت هویج)    
نام : قله چهارشاخ بروجرد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 18 KM
قله چهارشاخ بروجرد    
نام : درکه به ایستگاه ۵
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
درکه به ایستگاه ۵    
نام : بریال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12 KM
بریال    
نام : دره کول چپ ـ آزاد راه اندیمشک خرم آباد
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : خوزستان , لرستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دره کول چپ ـ آزاد راه اندیمشک خرم آباد    
نام : توچال به دربند (ایستگاه ۵ به اوسون)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17 KM
توچال به دربند (ایستگاه ۵ به اوسون)    
نام : قله چین کلاغ از سمت میدان بهرود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
قله چین کلاغ از سمت میدان بهرود    
نام : آبشار سنگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12 KM
آبشار سنگان    
نام : قله بزم چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.7 KM
قله بزم چال    
نام : کهار زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.1 KM
کهار زمستانه    
نام : گرده شمالی سبلان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اردبیل
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
گرده شمالی سبلان    
نام : یخچال شمالی سبلان زمستانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اردبیل
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
یخچال شمالی سبلان زمستانی    
نام : کر کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
کر کوه    
نام : بلیران به سد شیاده
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
بلیران به سد شیاده    
نام : شاه نشین از غرب
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5 KM
شاه نشین از غرب    
نام : نقره سر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.4 KM
نقره سر    
نام : قله سنی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7 KM
قله سنی    
نام : قله تشگر (هماگ) استان هرمزگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : هرمزگان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله تشگر (هماگ) استان هرمزگان    
نام : گاو کوه (گاو کول) - هرزویل 30 تیر1391
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4.9 KM
گاو کوه (گاو کول) - هرزویل 30 تیر1391    
نام : سرکچال 06-05-1391
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.6 KM
سرکچال 06-05-1391    
نام : توریشوم 18-02-1394
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.6 KM
توریشوم 18-02-1394    
نام : دماوند شمالی 28 شهریور 1391
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17.21 KM
دماوند شمالی 28 شهریور 1391    
نام : علم کوه از مسیر حصارچال 11و12 مرداد 1397
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.3 KM
علم کوه از مسیر حصارچال 11و12 مرداد 1397    
نام : ساوالان(سبلان) - تیر1390 و مهر1397
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4 KM
ساوالان(سبلان) - تیر1390 و مهر1397    
نام : دوبرار کرج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
دوبرار کرج    
نام : قله آراکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
قله آراکوه    
نام : آبشار برگ جهان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
آبشار برگ جهان    
نام : شاه معلم - 22-11-1396
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.1 KM
شاه معلم - 22-11-1396    
نام : درفک ((شاه شهیدان تا کاسه درفک)) - 04-12-1396
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10.6 KM
درفک ((شاه شهیدان تا کاسه درفک)) - 04-12-1396    
نام : دوخون - گدوک ماسوله - 07-02-1397
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.7 KM
دوخون - گدوک ماسوله - 07-02-1397    
نام : درفک (( قله جنوبی اصلی )) 04-03-1397
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10.6 KM
درفک (( قله جنوبی اصلی )) 04-03-1397    
نام : لیه ماسال 13-11-1396
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.1 KM
لیه ماسال 13-11-1396    
نام : سایه سار-بورخانی-للندیز 20-02-1398
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.1 KM
سایه سار-بورخانی-للندیز 20-02-1398    
نام : خالد نبی
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : گلستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 15 KM
خالد نبی    
نام : سماموس از جواهردشت 29-04-1397
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.8 KM
سماموس از جواهردشت 29-04-1397    
نام : قله اریم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 39 KM
قله اریم    
نام : قله قلعه دختر از آهار مسیر رفت و بهترین مسیربرگشت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 27.9 KM
قله قلعه دختر از آهار مسیر رفت و بهترین مسیربرگشت    
نام : قله سماموس /جواهردشت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.5 KM
قله سماموس /جواهردشت    
نام : سرک رستم آباد 06-02-1398
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.4 KM
سرک رستم آباد 06-02-1398    
نام : قله آسمانکوه دشت لار _خط الراس گاوینکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 74 KM
قله آسمانکوه دشت لار _خط الراس گاوینکچال    
نام : خط الراس گل گل سنبران اشترانکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
خط الراس گل گل سنبران اشترانکوه    
نام : بهترین مسیر رفت و برگشت ارفع کوه و چشمه پراو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16.79 KM
بهترین مسیر رفت و برگشت ارفع کوه و چشمه پراو    
نام : خط الراس شاهین به کرکس
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
خط الراس شاهین به کرکس    
نام : پیمایش خطالراس زمستانی سات به شاه البرز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 41 KM
پیمایش خطالراس زمستانی سات به شاه البرز    
نام : کوه هلگورد در کردستان عراق
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خارج از ایران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 25 KM
کوه هلگورد در کردستان عراق    
نام : قله تفتان-زاهدان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : سیستان و بلوچستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.8 KM
قله تفتان-زاهدان    
نام : قله آتشکوه بهترین مسیر صعود در بهار و تابستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 18 KM
قله آتشکوه بهترین مسیر صعود در بهار و تابستان    
نام : قله سات و شاه البرز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 50 KM
قله سات و شاه البرز    
نام : خط الراس پسنده به آزادکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 122 KM
خط الراس پسنده به آزادکوه    
نام : خط راس کمانکوه - سرماهو - یخچال (رفت/برگشت)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 32.5 KM
خط راس کمانکوه - سرماهو - یخچال (رفت/برگشت)    
نام : قله مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
قله مهرچال    
نام : هشتاد پهلو خط الراس (نورایی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
هشتاد پهلو خط الراس (نورایی)    
نام : قله جارو از روستای جارو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.13 KM
قله جارو از روستای جارو    
نام : قله خلنو (مسیر رفت و بهترین مسیر برگشت)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 28 KM
قله خلنو (مسیر رفت و بهترین مسیر برگشت)    
نام : قلل دنا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 90 KM
قلل دنا    
نام : قله سکه نو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14 KM
قله سکه نو    
نام : قله دماوند جبهه جنوبی مسیر رفت و برگشت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 19.5 KM
قله دماوند جبهه جنوبی مسیر رفت و برگشت    
نام : مسیر پیشنهادی خط الراس کامل دنا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان , فارس , کهگیلویه و بویراحمد
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 96 KM
مسیر پیشنهادی خط الراس کامل دنا    
نام : یال وزمین چال دماوند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 25 KM
یال وزمین چال دماوند    
نام : شاه البرز از روستای جزینان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 42.5 KM
شاه البرز از روستای جزینان    
نام : قله کرچان و هزار بند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
قله کرچان و هزار بند    
نام : فشم لالون قلل سرکچال و خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 23 KM
فشم لالون قلل سرکچال و خلنو    
نام : قله کلاه قاضی به یخچال از روستای بابارود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : همدان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 36 KM
قله کلاه قاضی به یخچال از روستای بابارود    
نام : آتشکوه به مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 21.7 KM
آتشکوه به مهرچال    
نام : قله شیرباد ( طرح سیمرغ )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله شیرباد ( طرح سیمرغ )    
نام : قله خونکهار از روستای دوروان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
قله خونکهار از روستای دوروان    
نام : یال کبود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : همدان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
یال کبود    
نام : کیالو از شرق به غرب
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 15.8 KM
کیالو از شرق به غرب    
نام : آبشار تله زنگ و آبشار شوی
نوع فعالیت : نقشه های توپو گرافی
استان : خوزستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.91   :   4.91
مسافت : KM
آبشار تله زنگ و آبشار شوی    
نام : قله دماوند از مسیر جنوبی gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.9   :   4.9
مسافت : 9 KM
قله دماوند از مسیر جنوبی gdb    
نام : قله دماوند16مسیر - فقط در یک تراک(track)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   4.83   :   4.83
مسافت : 14 KM
قله دماوند16مسیر - فقط در یک تراک(track)    
نام : بینالود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.8   :   4.8
مسافت : 21 KM
بینالود    
نام : آبشار خور و قله پهنه حصار
نوع فعالیت : نقشه های توپو گرافی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.8   :   4.8
مسافت : KM
آبشار خور و قله پهنه حصار    
نام : آبشار زرد لیمه
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.8   :   4.8
مسافت : KM
آبشار زرد لیمه    
نام : نقشه قلل ایران
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی , آذربایجان غربی , اردبیل , اصفهان , البرز , ایلام , بوشهر , تهران , چهارمحال و بختیاری , خراسان جنوبی , خراسان رضوی , خراسان شمالی , خوزستان , زنجان , سمنان , سیستان و بلوچستان , فارس , قزوین , قم , کردستان , کرمان , کرمانشاه , کهگیلویه و بویراحمد , گلستان , گیلان , لرستان , مازندران , مرکزی , هرمزگان , همدان , یزد
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.8   :   4.8
مسافت : KM
نقشه قلل ایران    
نام : کلون بستک به آزاد کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 58.5 KM
کلون بستک به آزاد کوه    
نام : قله سبلان از مسیر غربی gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اردبیل
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 7 KM
قله سبلان از مسیر غربی gdb    
نام : قله سماموس از جواهرده gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 11 KM
قله سماموس از جواهرده gdb    
نام : قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 3.2 KM
قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb    
نام : قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 9 KM
قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر gdb    
نام : علم کوه از حصار چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 6.4 KM
علم کوه از حصار چال    
نام : قله سیالان gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 25 KM
قله سیالان gdb    
نام : قله شیرکوه gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : یزد
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 9 KM
قله شیرکوه gdb    
نام : قله شاه رشید از روستای لیره سر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : KM
قله شاه رشید از روستای لیره سر    
نام : توچال از مسیر آهار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 25.2 KM
توچال از مسیر آهار    
نام : خلخال به اسالم از داخل جنگل
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : اردبیل , گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 27 KM
خلخال به اسالم از داخل جنگل    
نام : جواهرده به رامسر از مسیر مالرو قدیم
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.71   :   4.71
مسافت : 20 KM
جواهرده به رامسر از مسیر مالرو قدیم    
نام : قله خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 23 KM
قله خلنو    
نام : میشینه مرگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : KM
میشینه مرگ    
نام : دنا-پازن پیر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : KM
دنا-پازن پیر    
نام : قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 10.5 KM
قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb    
نام : قله توچال از مسیر دارآباد gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 16 KM
قله توچال از مسیر دارآباد gdb    
نام : قله توچال از مسیر ولنجک gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 12 KM
قله توچال از مسیر ولنجک gdb    
نام : کلاردشت ( لشگرک ) طالقان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 20.8 KM
کلاردشت ( لشگرک ) طالقان    
نام : قله بند عیش gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 8 KM
قله بند عیش gdb    
نام : قله و جنگل الیمستان gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : KM
قله و جنگل الیمستان gdb    
نام : قله گردون کوه ، قله خرسان ، علم کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : KM
قله گردون کوه ، قله خرسان ، علم کوه    
نام : قله کلک چال gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 7.5 KM
قله کلک چال gdb    
نام : قله شاه نشین gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 13.6 KM
قله شاه نشین gdb    
نام : قله بینالود gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 10.6 KM
قله بینالود gdb    
نام : پیاده روی از کلوگان به امامه gdb
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 8.5 KM
پیاده روی از کلوگان به امامه gdb    
نام : قله ی بندعیش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 7.8 KM
قله ی بندعیش    
نام : شاهانکوه - فریدون شهر اصفهان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 8 KM
شاهانکوه - فریدون شهر اصفهان    
نام : نیزه کوه گیلان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 4.7 KM
نیزه کوه گیلان    
نام : کمال(قوچ گولو داغی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 4.5 KM
کمال(قوچ گولو داغی)    
نام : علم کوه ( از مسیر حصار چال )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : KM
علم کوه ( از مسیر حصار چال )    
نام : قله الوند و قله کلاغ لان - SBS
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : همدان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 13.6 KM
قله الوند و قله کلاغ لان - SBS    
نام : داراباد(آبشار چال مگس)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 2.5 KM
داراباد(آبشار چال مگس)    
نام : قله آزادکوه ( شاهزاده کج گردن ) gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.6   :   4.6
مسافت : 9 KM
قله آزادکوه ( شاهزاده کج گردن ) gdb    
نام : دریاچه نئور به روستای سوباتان (با جزئیات)
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : اردبیل , گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.6   :   4.6
مسافت : 22 KM
دریاچه نئور به روستای سوباتان (با جزئیات)    
نام : قله سبلان شمال شرقی
نوع فعالیت : نقشه های توپو گرافی
استان : اردبیل
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.58   :   4.58
مسافت : 4 KM
قله سبلان شمال شرقی    
نام : اشترانکوه قله گل گل ( نورائی )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 13 KM
اشترانکوه قله گل گل ( نورائی )    
نام : اردبیل ، نئور ، سوباتان و تالش
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : اردبیل
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 106 KM
اردبیل ، نئور ، سوباتان و تالش    
نام : خرسنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
خرسنگ    
نام : آبشار سنگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
آبشار سنگان    
نام : قله ی سلطان اویس یا سلطان قیس
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 5.16 KM
قله ی سلطان اویس یا سلطان قیس    
نام : قله شیرباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 12 KM
قله شیرباد    
نام : سیالان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 30 KM
سیالان    
نام : سبلان- از مسیر شابیل
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اردبیل
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 10 KM
سبلان- از مسیر شابیل    
نام : درکه- پلنگچال- ایستگاه 5 تله کابین توچال- ایستگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 18.94 KM
درکه- پلنگچال- ایستگاه 5 تله کابین توچال- ایستگاه    
نام : جنگل نوردی (سدتاریک به ویس رودفومن)
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 15.8 KM
جنگل نوردی (سدتاریک به ویس رودفومن)    
نام : سنبران اشترانکوه (ناصر طاهری)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 15.5 KM
سنبران اشترانکوه (ناصر طاهری)    
نام : چین کلاغ از یال بین گردنه ی کارا و جنگل کارا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 11 KM
 چین کلاغ از یال بین گردنه ی کارا و جنگل کارا    
نام : قاسم آبادچابکسر-گیشار-جیردشتان-گیاور-جیرکوه رامسر
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 23.3 KM
قاسم آبادچابکسر-گیشار-جیردشتان-گیاور-جیرکوه رامسر    
نام : آبشار زردلیمه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 36 KM
آبشار زردلیمه    
نام : آبشار برگ جهان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
آبشار برگ جهان    
نام : دریاچه نئور تا روستای سوباتان
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : اردبیل , گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 23.9 KM
دریاچه نئور تا روستای سوباتان    
نام : پیمایش مسیر روستای فیلبند به جنگل الیمستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 25 KM
پیمایش مسیر روستای فیلبند به جنگل الیمستان    
نام : کهار و ناز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 32 KM
کهار و ناز    
نام : خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
خلنو    
نام : ابشار شوی
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : خوزستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
ابشار شوی    
نام : قله شاه نشین از امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 6.6 KM
قله شاه نشین از امامزاده داوود    
نام : قلعه ضحاک
نوع فعالیت : آثار تاریخی و باستانی
استان : آذربایجان شرقی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 116 KM
قلعه ضحاک    
نام : طالقان تنکابن
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 40 KM
طالقان تنکابن    
نام : آزادکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
آزادکوه    
نام : بند عیش ( زمستانی )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 14.5 KM
بند عیش ( زمستانی )    
نام : شیرکوه از ده بالا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : یزد
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 13.1 KM
شیرکوه از ده بالا    
نام : غار دانیال
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 8 KM
غار دانیال    
نام : دشت هویج
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 4.15 KM
دشت هویج    
نام : قله دماوند از مسیر شمالی gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 9.8 KM
قله دماوند از مسیر شمالی gdb    
نام : قله دماونداز مسیر شمال شرق ، گزنک gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 14.5 KM
قله دماونداز مسیر شمال شرق ، گزنک gdb    
نام : قله برفخانه تزرجان gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : یزد
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 6.2 KM
قله برفخانه تزرجان gdb    
نام : قله دوبرار لاسم gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
قله دوبرار لاسم gdb    
نام : قله دماوند از دره یخار gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
قله دماوند از دره یخار gdb    
نام : قله سبلان شمال شرقی gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اردبیل
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 4 KM
قله سبلان شمال شرقی gdb    
نام : قله کول جنون ، کلجنون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : لرستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 16.3 KM
قله کول جنون ، کلجنون    
نام : قله کُرماکوه gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 11.5 KM
قله کُرماکوه gdb    
نام : قلل سرکچال از روستای سپیدستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
قلل سرکچال از روستای سپیدستان    
نام : قله ریزان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
قله ریزان    
نام : دره کمجل
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
دره کمجل    
نام : جواهرده -قله سماموس-منطقه خوش آب و هوای لپاسر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 35 KM
جواهرده -قله سماموس-منطقه خوش آب و هوای لپاسر    
نام : قله توچال از مسیر آهار gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 9.5 KM
قله توچال از مسیر آهار gdb    
نام : قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 9.5 KM
قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb    
نام : قله تفتان gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : سیستان و بلوچستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 8 KM
قله تفتان gdb    
نام : قله ناظر بزرگ gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 15 KM
قله ناظر بزرگ gdb    
نام : قله شاه البرز gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
قله شاه البرز gdb    
نام : قله شیرباد gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 7.5 KM
قله شیرباد gdb    
نام : خالد نبی
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : گلستان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 58 KM
خالد نبی    
نام : رستم آباد به املش
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : گیلان
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 112.5 KM
رستم آباد به املش    
نام : قله پازنان کوهستان بیرمی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : بوشهر
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 10 KM
قله پازنان کوهستان بیرمی    
نام : قله پازنان بیرمی بوشهر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : بوشهر
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 11.4 KM
قله پازنان بیرمی بوشهر    
نام : آق داغ - بزقوش غربی - جبهه شمالی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 7 KM
آق داغ - بزقوش غربی - جبهه شمالی    
نام : قله خرونرو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
قله خرونرو    
نام : مسیرجنگلی روستای دیورش به روستای حلیمه جان
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : گیلان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 15 KM
مسیرجنگلی روستای دیورش به روستای حلیمه جان    
نام : دره مرده شور حرکت از شهر گرگان و شاهرود
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : سمنان , گلستان
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
دره مرده شور حرکت از شهر گرگان و شاهرود    
نام : قله دماوند از یال شمال شرقی - گزانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
قله دماوند از یال شمال شرقی - گزانه    
نام : قله تاریک نو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 8 KM
قله تاریک نو    
نام : کلونچین زردکوه بختیاری
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 20 KM
کلونچین زردکوه بختیاری    
نام : مرداب گل پل برنجستانک
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 2 KM
 مرداب گل پل برنجستانک    
نام : قله یخچال - استان همدان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : همدان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 14 KM
قله یخچال - استان همدان    
نام : سفید قطور
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : قزوین
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 23 KM
سفید قطور    
نام : قله توچال از مسیر شهرستانک gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.33   :   4.33
مسافت : 11 KM
قله توچال از مسیر شهرستانک gdb    
نام : قله کلون بستک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.33   :   4.33
مسافت : KM
قله کلون بستک