ثبت نام کاربر جدید / فرم عضویت


* نام :
* نام خانوادگی :
* Email :
 
*مدل دستگاه GPS شما :
مثال : Garmin Colorado 300 - یا هر مدل موبایل مثلا : iPhone4

حدودا ضریب خطا دستگاه شما در بهترین حالت چند متر است ؟     فقط اعداد انگلیسی مثال : 3 یا : 30
*استان :
*شهر :
 شماره تماس :
 آدرس وبلاگ یا وب سایت : یا پروفایل فیسبوک
 
توضیحات برای نمایش در پروفایل شما :