اطلاعات کاربر

navid hormozi

پست الکترونیکی : hormozi486@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 19
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09395914994
شهر : اهواز
استان : خوزستان
تاریخ عضویت در سایت : 1396/1/19
مدل دستگاه : garmin etrex30

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 دره میر احمد دهدز 4565
2 دهدز تا دره میر احمد 43710
3 مسیر مسجد سلیمان به شهرکرد، منطقه شیمبار 47212
4 تشکوه رامهرمز خوزستان 4588
5 رامهرمز ، جوبجی 4796
6 دژ گلی و کوههای مریخی رامهرمز خوزستان 125312
7 مخملکوه خرم آباد، تنگ هفت حوض 815177
8 مخملکوه خرم آباد، تنگ کولیت 71278
9 روستای دارحوض یا پیرجد تا محل کمپ مخملکوه 806118
10 خرم آباد تا روستای دارحوض مخملکوه 137570
11 مسیر رسیدن به آبشار چم‌چیت 59326
12 آبشار دودوزن گیلان 76097
13 قله شهباز مسیر فرود 78051
14 قله شهباز، مسیر صعود 1559111
15 طبیعت گردی دهدز -2 83214
16 طبیعت گردی دهدز -1 89713
17 مسیر ایذه تا ایستگاه بارج روستای شیوند 87812
18 کول چپ، مسیر آبشار دره سمت چپ 116850
19 مسیر اندیمشک تا ابتدای فرعی دره کول چپ،از آزاد راه 74613
20 کول چپ، دره سمت راست 1334148
21 پیمایش دره تو بیرون دزفول 79785
22 مسیر دزفول تا دره تو بیرون منطقه سردشت 87344
23 مسیر دزفول تا دریاچه سد دز، روستای پامنار 84916
24 امامزاده عبداله ـ سادات حسینی ـ شیوند (مسیر کلی) 113614
25 روستای چمن سادات حسینی ـ شیوند 11255
26 اسکان عشایر تا روستای چمن سادات حسینی 11033
27 سرقوچ تا اسکان عشایر 11168
28 امامزاده عبداله باغملک تا سرقوچ 112410
29 مسیر ییلاق فیلبند 3028174
30 مسیر ییلاق مازیچال 1894195
31 منگره ـ دره نوردی و شنا 117836
32 مسیر جاده خاکی پارکینگ شاپیل تا پناهگاه سبلان 119822
33 قله سبلان 1857539
34 روستای چکان تا آبشار چکان 119731
35 سپید دشت تا روستای چکان 12475
36 الیگودرز تا روستای چکان 183923
37 دربند تا روستای پس قلعه 12565
38 توچال از دربند - روستای پس قلعه 1924352
39 تنگ آبی 119339
40 روستای مرادبیگ - همدان 117512
41 شهر راین تا روستای باب زنگی - قسمت دوم 151619
42 شهر راین تا روستای باب زنگی - قسمت اول 118418
43 قله هزار کرمان ـ مسیر جنوبی ـ باب زنگی 2158593
44 سرتنگ ـ باغملک ـ خوزستان 172533