اطلاعات کاربر

Kazem Keshavarz

پست الکترونیکی : ham3dasoft@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 5
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ۰۹۳۶۷۸۵۲۵۲۵
شهر : مرودشت
استان : فارس
تاریخ عضویت در سایت : 1395/10/12
مدل دستگاه : Samsubg sm-a510fd

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 یخچال شمالی سبلان آبانماه 1402 986
2 مسیر ترکینگ ونداربن تا علمچال 22111
3 علمکوه گرده آلمانها و برگشت از سیاه سنگها 1400 26732
4 مسیر دسترسی به سایت سنگنوردی بند امیر فارس 549 
5 مسیر دسترسی به سایت سنگنوردی حاجی اباد فارس 4213
6 مسیر دسترسی به دیواره رامجرد از شهرستان مرودشت 11339
7 زمستانه بل اقلید دیماه 1399 47817
8 صعود زمستانه قله تاسک 1398.11.18 131364
9 یخچال غربی سبلان مرداد ماه 1398 108830
10 قوچ خوس سپیدان زمستان 1398 92638
11 صعود تابستانه قله رونج 1397 106326
12 زمستانه برم فیروز ( ریزبلند ) 1398 2003108
13 رونج زمستانه از مسیر خط الراس 1397 58814
14 حوضدال دنا صعود تابستانه مردادماه 98 61447
15 سبلان مسیر شمال شرقی از شابیل تا قله مرداد 1398 1784400
16 دماوند جنوبی. تراک مسیر از قرارگاه پلور تا قله 97 3352155
17 قله برف کرمو دنا تابستان 98 97546
18 قله سیچانی دنا تابستان 98 107455