اطلاعات کاربر

خسرو خدری

پست الکترونیکی : khosro1344@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/khosrokhedri/
شماره تماس : ******
شهر : بهبهان
استان : خوزستان
تاریخ عضویت در سایت : 1400/4/4
مدل دستگاه : XIAOMI REDMI NOTE 9

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 آبشار کیوان گچساران 101 
2 قله آزاد کوه مازندران 1868
3 کان صیفی ایلام 8820
4 قله قلم دنا ٫ سی سخت کهگیلویه و بویراحمد 12120
5 قله ریز بلند «برم فیروز » سپیدان 844
6 گل نگین ساورز 6311
7 مسیر تخت - دریاچه«بهبهان» 741
8 مشته تنگ ماغر 797
9 بهبهان - قلعه گلاب زیدون 981
10 تنگ تکاب بهبهان _ صنوگان دهدشت 1143
11 جاده قدیم اهواز -آغاجاری 144 
12 تنگ تهلیو ٫ سد گله خر «بهبهان» 84 
13 اوگلم ٫ چه ببولی ٫ نارین قلعه «بهبهان» 112 
14 تنگ تهلیو - چه موری 1231
15 جاده چه صادقی - شاه زندون- اوگلم «بهبهان» 128 
16 خاییز - تنگ تکاب 805
17 تنگ بیستم - تنگ نیده 915
18 جاده چه صادقی - جاده چه ببولی 96 
19 اولگنی - تنگ بیستم 763
20 نگهبانی سد مارون - تنگ نیده - روشمهر 2115
21 سه راه جخونه - سرکرته 2262