اطلاعات کاربر

ارسلان ضیایی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1399/8/17
مدل دستگاه : Samsong A6

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله سرخاب 814
2 قله سرکچال ۱،۲،۳ 583
3 جانستون به خرسنگ 634
4 خط الراس اندار،پرسون،سیاه ریز،ریزان،سیاه لت 21816
5 خط الراس مهرچال،پیرزن کلوم،همهن،اسپیدچال 22011
6 پلنگ چال، شاه نشین، سی و سه چم، بازارک، لوارک 7022
7 قله منار 6413
8 قله های واریش، لیز، لیچه 14542
9 قله رندان 9031
10 قله سولدار 12044
11 قله فیل زمین 918
12 کرکس 728
13 سبلان 833
14 علم کوه 825
15 آزادکوه 946
16 بارگاه سوم دماوند 1506
17 قله سیاه پلاس 9711
18 قله خرسلک 10718