نرم افزار MapSource

آموزش فايل مپ سورس : آموزش کار با نرم افزار مپ سورس

دانلود نرم افزار مپ سورس : Dowanload Software

نرم افزار mapsource - حمید شفقی
کارکردن با این نرم افزار برای اکثر کسانی که قبلاٌ با نرم افزارهای کامپیوتری کار کرده اند بسیار آسان است با اینحال در این متن توضیح کوتاهی در مورد قسمتهای مختلف این نرم افزار داده می شود.
با کلیک بر روی شکل می توانید توضیحات مربوط به آن را ببینید. 


کلید 1 برای زوم کردن بر روی نقشه است. علامت مثبت آن برای دقیق تر شدن بر روی جزئیات نقشه و علامت منفی آن برای دید مساحت بیشتر (نشان دادن کلیات نقشه) می باشد.

کلید 2 مقیاس زوم روی نقشه را نشان می دهد(به عبارت دیگر مسافتی که در صفحه مانیتور مطابق با نقشه واقعی دیده می شود) با تغییر آن می توانید دید خود را وسیع تر کنید یا اینکه برعکس به جزئیات بیشتری از نقشه دست پیدا کنید.

کلید 3 برای نشان دادن جزئیات نقشه می باشد. اگر بر روی highest باشد نقشه با بیشترین مقدار جزئیات نمایش داده خواهد شد و به همین ترتیب لولهای ساده تری از نمایش نقشه را هم دارد. این برای زمانی است که بخواهید نقشه خلوتی داشته باشید تا بتوانید روی آن کار خاصی انجام دهید یا اینکه بخواهید تمام جزئیات موجود در نقشه