جی پی اس نقاط و مسیرهای کویر نوردی
مرتب سازی :     
نام : حلوان - محمدآباد کوره گز
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : یزد
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 165 KM
حلوان - محمدآباد کوره گز   
نام : گشت در منطقه ورزنه
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
گشت در منطقه ورزنه   
نام : پراچان به علم کوه
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 26 KM
پراچان به علم کوه   
نام : مسیر آلوده به مین در کویر لوت
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : کرمان
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 10 KM
مسیر آلوده به مین در کویر لوت   
نام : کاروانسرای مرنجاب
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 50 KM
کاروانسرای مرنجاب   
نام : حلوان کویر مرکزی
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : یزد
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3.25   :   3.25
مسافت : 23.21 KM
حلوان کویر مرکزی   
نام : عبور عرضی کلوتها
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : کرمان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 450 KM
عبور عرضی کلوتها   
نام : دریاچه نمک حوض سلطان قم
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : قم
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
دریاچه نمک حوض سلطان قم   
نام : شند علیرضاخان به گندم بریان
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : خراسان جنوبی , کرمان , یزد
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 720 KM
شند علیرضاخان به گندم بریان   
نام : کویر مصر
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : اصفهان , تهران , سمنان , یزد
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   2.33   :   2.33
مسافت : 1393 KM
کویر مصر   
صفحه اول قبلی
1 2 3
بعدی صفحه آخر


تعداد در هر صفحه : صفحه 1 از 3