جی پی اس نقاط و مسیرهای غار نوردی
مرتب سازی :     
نام : غار های هملون
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 1 KM
غار های هملون   
نام : غار یخ مراد
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 2.15 KM
غار یخ مراد   
نام : یخ مراد
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
یخ مراد   
نام : غار بورنیک
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
غار بورنیک   
نام : غار دانیال
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
غار دانیال   
نام : غار سم
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : سمنان
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
غار سم   
نام : گل زرد
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
گل زرد   
نام : غار یخ مراد
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : البرز
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
غار یخ مراد   
نام : رود افشان
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 100 KM
رود افشان   
نام : غار مغان
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : خراسان رضوی
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
غار مغان   
صفحه اول قبلی
1 2 3 4 5 6
بعدی صفحه آخر


تعداد در هر صفحه : صفحه 1 از 6