نتایج جستجو : بیش از 500
 مسافت بر حسب کیلومتر : تا  
مرتب سازی :  

نام : غار های هملون
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 1 KM
غار های هملون    
نام : قله چین کلاغ gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.5 KM
قله چین کلاغ  gdb    
نام : قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb    
نام : قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb    
نام : خطالراس هریاس gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
خطالراس هریاس gdb    
نام : قله جانستون از دو مسیر gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
قله جانستون از دو مسیر gdb    
نام : قله کاسونک gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.7 KM
قله کاسونک gdb    
نام : قله خرسنگ gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.5 KM
قله خرسنگ gdb    
نام : قله خاتون بارگاه gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5 KM
قله خاتون بارگاه gdb    
نام : همهن (هم هن) ، پیرزن کلوم ، مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14.3 KM
همهن (هم هن) ، پیرزن کلوم ، مهرچال    
نام : قله پلنگچال gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12 KM
قله پلنگچال gdb    
نام : قله پرسون gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.6 KM
قله پرسون gdb    
نام : قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11.5 KM
قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb    
نام : قله سرکچال gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5 KM
قله سرکچال gdb    
نام : خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 33 KM
خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb    
نام : قله توچال از مسیر ایگِل gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
قله توچال از مسیر ایگِل gdb    
نام : روته
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 27.21 KM
روته    
نام : قله انگمار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله انگمار    
نام : توچال-ایگل
نوع فعالیت : اسکی کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
توچال-ایگل    
نام : کلون بستک-ولایت رود
نوع فعالیت : اسکی کوهستان
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
کلون بستک-ولایت رود    
نام : غار بورنیک
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
غار بورنیک    
نام : گل زرد
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
گل زرد    
نام : ناندل به یالرود
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
ناندل به یالرود    
نام : دربند - ایستگاه پنج تله کابین - ولنجک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دربند - ایستگاه پنج تله کابین - ولنجک    
نام : افجه - دشت هویج
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 47 KM
افجه - دشت هویج    
نام : قله کلکچال از مسیر دربند ، شیرپلا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
قله کلکچال از مسیر دربند ، شیرپلا    
نام : توچال از آهار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
توچال از آهار    
نام : توچال به شهرستانک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11.87 KM
توچال به شهرستانک    
نام : قلعه دختر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10.1 KM
قلعه دختر    
نام : توچال- از پارک جمشیدیه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
توچال- از پارک جمشیدیه    
نام : بورنیک
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.5 KM
بورنیک    
نام : پهنه حصار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
پهنه حصار    
نام : قله توچال - از دارآباد تا چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 33.3 KM
قله توچال - از دارآباد تا چین کلاغ    
نام : نارنجستان به بلیران
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
نارنجستان به بلیران    
نام : توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
توچال    
نام : قله آسیاب باد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
قله آسیاب باد    
نام : کهار به ناز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
کهار به ناز    
نام : کلیه مسیرهای قله توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
کلیه مسیرهای قله توچال    
نام : آسمان کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
آسمان کوه    
نام : دربند به شیرپلا (برگشت از اوسون)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
دربند به شیرپلا (برگشت از اوسون)    
نام : قلل چشمه شاهی و پهنه حصار از روستای واریش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قلل چشمه شاهی و پهنه حصار از روستای واریش    
نام : امامه به دشت مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.5 KM
امامه به دشت مهرچال    
نام : تپه باستانی میل یا بهرام و تالاب عشق آباد
نوع فعالیت : آثار تاریخی و باستانی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 44 KM
تپه باستانی میل یا بهرام و تالاب عشق آباد    
نام : قله فیل زمین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله فیل زمین    
نام : قله ی ورجین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.9 KM
قله ی ورجین    
نام : ساکا - قلعه کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14 KM
ساکا - قلعه کوه    
نام : دریاچه تار
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دریاچه تار    
نام : مسیر شن اسکى برگشت از قله دماوند(مسیر جنوبى)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.9 KM
مسیر شن اسکى برگشت از قله دماوند(مسیر جنوبى)    
نام : آسمانکوه دشت لار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
آسمانکوه دشت لار    
نام : چین کلاغ به میدان بهرود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4.65 KM
چین کلاغ به میدان بهرود    
نام : اردبیل تهران مسیر جاده سرچم
نوع فعالیت : ماشین گردی (جاده آسفالته)
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 595 KM
اردبیل تهران مسیر  جاده سرچم    
نام : قله ی میشینه مرگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12.5 KM
قله ی میشینه مرگ    
نام : کلکچال از رحمان آباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.5 KM
کلکچال از رحمان آباد    
نام : سرک چال - مسیر زمستانی تا جانپناه لجنی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5.2 KM
سرک چال - مسیر زمستانی تا جانپناه لجنی    
نام : خط الراس چین کلاغ به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17.3 KM
خط الراس چین کلاغ به توچال    
نام : فرحزاد امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11.87 KM
فرحزاد امامزاده داوود    
نام : توچال ازامامزاده داود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 24.5 KM
توچال ازامامزاده داود    
نام : قله چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله چین کلاغ    
نام : آهار به شهرستانک
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
آهار به شهرستانک    
نام : دریاچه آهَنک(سیمین دشت، استان تهران)
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 30 KM
دریاچه آهَنک(سیمین دشت، استان تهران)    
نام : قله کلک چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله کلک چال    
نام : قله تیزکوه ده پلور
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17 KM
قله تیزکوه ده پلور    
نام : قله بندعیش از مسیر حصارک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 18 KM
قله بندعیش از مسیر حصارک    
نام : کلکچال(از پارک جمشیدیه) برگشت از تپه نورالشهدا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.5 KM
کلکچال(از پارک جمشیدیه) برگشت از تپه نورالشهدا    
نام : پلنگ چال(از میدان درکه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
پلنگ چال(از میدان درکه)    
نام : شیرپلا(از میدان سربند)برگشت از اوسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4 KM
شیرپلا(از میدان سربند)برگشت از اوسون    
نام : قله داراباد(از یال شن سیاه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله داراباد(از یال شن سیاه)    
نام : داراباد به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 19 KM
داراباد به توچال    
نام : خط الراس قله توچال به قله خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 58 KM
خط الراس قله توچال به قله خلنو    
نام : پارک جمشیدیه به قله‌ی توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12.89 KM
پارک جمشیدیه به قله‌ی توچال    
نام : قله سرلت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
قله سرلت    
نام : قله‌ی چین کلاغ به هتل توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17.6 KM
قله‌ی چین کلاغ به هتل توچال    
نام : خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
خلنو    
نام : 8 مسیر مختلف مربوط به چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
8 مسیر مختلف مربوط به چین کلاغ    
نام : پارک نحج البلاغه تهران
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.29 KM
پارک نحج البلاغه تهران    
نام : توچال از پارکینگ تا ایستگاه 5
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12 KM
توچال از پارکینگ تا ایستگاه 5    
نام : پارک پردیسان
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.23 KM
پارک پردیسان    
نام : مسیر ایستگاه ۵ تا ۷ توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7 KM
مسیر ایستگاه ۵ تا ۷ توچال    
نام : قله داراباد(از درازلش)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.1 KM
قله داراباد(از درازلش)    
نام : داراباد(بیدستون)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
داراباد(بیدستون)    
نام : داراباد(باغچه خلیل)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4 KM
داراباد(باغچه خلیل)    
نام : قله خلنو - استان تهران
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 23 KM
قله خلنو - استان تهران    
نام : چشمه دیوآسیاب- آبشار سفید آب
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
چشمه دیوآسیاب- آبشار سفید آب    
نام : قلل مهرچال و پیرزنکلوم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
قلل مهرچال و پیرزنکلوم    
نام : دربند به شیرپلا و برگشت از ایستگاه ۵ توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16.68 KM
دربند به شیرپلا و برگشت از ایستگاه ۵ توچال    
نام : قله چین کلاغ ، دوشاخ ، پلنگ چال و امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 22.5 KM
قله چین کلاغ ، دوشاخ ، پلنگ چال و امامزاده داوود    
نام : خط الراس توچال به دماوند .منطقه البرز مرکزی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 149 KM
خط الراس توچال به دماوند .منطقه البرز مرکزی    
نام : استرچال از ده تنگه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
استرچال از ده تنگه    
نام : امامه به کلوگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
امامه به کلوگان    
نام : قله توچال از ولنجک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
قله توچال از ولنجک    
نام : دشت گرچال ( دشت هویج)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.9 KM
دشت گرچال ( دشت هویج)    
نام : قله سولدار (از سمت خیابان معین)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله سولدار (از سمت خیابان معین)    
نام : درکه به ایستگاه ۵
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
درکه به ایستگاه ۵    
نام : توچال به دربند (ایستگاه ۵ به اوسون)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17 KM
توچال به دربند (ایستگاه ۵ به اوسون)    
نام : قله چین کلاغ از سمت میدان بهرود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
قله چین کلاغ از سمت میدان بهرود    
نام : آبشار سنگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12 KM
آبشار سنگان    
نام : کر کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
کر کوه    
نام : سرکچال 06-05-1391
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.6 KM
سرکچال 06-05-1391    
نام : قله آراکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
قله آراکوه    
نام : آبشار برگ جهان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
آبشار برگ جهان    
نام : قله قلعه دختر از آهار مسیر رفت و بهترین مسیربرگشت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 27.9 KM
قله قلعه دختر از آهار مسیر رفت و بهترین مسیربرگشت    
نام : قله رندان از روستای رندان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
قله رندان از روستای رندان    
نام : قله خلنو مسیر رفت و برگشت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 28 KM
قله خلنو مسیر رفت و برگشت    
نام : فشم لالون قلل سرکچال و خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 23 KM
فشم لالون قلل سرکچال و خلنو    
نام : کلکچال از گلابدره
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.75 KM
کلکچال از گلابدره    
نام : آتشکوه به مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 21.7 KM
آتشکوه به مهرچال    
نام : قله کلکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14 KM
قله کلکچال    
نام : خط‌الراس اشتر به سرکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 38.3 KM
خط‌الراس اشتر به سرکچال    
نام : قله آراکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12.5 KM
قله آراکوه    
نام : قله چین کلاغ زمستانه از میدان بهرود از روی یال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
قله چین کلاغ زمستانه از میدان بهرود از روی یال    
نام : قله بند عیش مسیر رفت و بهترین مسیر برگشت از دره
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
قله بند عیش مسیر رفت و بهترین مسیر برگشت از دره    
نام : قلل ایران
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی , آذربایجان غربی , اردبیل , اصفهان , البرز , ایلام , بوشهر , تهران , چهارمحال و بختیاری , خراسان جنوبی , خراسان رضوی , خراسان شمالی , خوزستان , زنجان , سمنان , سیستان و بلوچستان , فارس , قزوین , قم , کردستان , کرمان , کرمانشاه , کهگیلویه و بویراحمد , گلستان , گیلان , لرستان , مازندران , مرکزی , هرمزگان , همدان , یزد , خارج از ایران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قلل ایران    
نام : سرکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13.5 KM
سرکچال    
نام : قله توچال از کلکچال (پارک جمشیدیه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 19 KM
قله توچال از کلکچال (پارک جمشیدیه)    
نام : قله ساکا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.11 KM
قله ساکا    
نام : قله کلون بستک از شمشک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله کلون بستک از شمشک    
نام : قله پهنه حصار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9.32 KM
قله پهنه حصار    
نام : قله چین کلاغ از میدان بهرود رفت و برگشت از دره
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
قله چین کلاغ از میدان بهرود رفت و برگشت از دره    
نام : قله آبک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.47 KM
قله آبک    
نام : قله خرسنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9.2 KM
قله خرسنگ    
نام : دونا - آویدر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14.9 KM
دونا - آویدر    
نام : قله آبک (شمشک)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.58 KM
قله آبک (شمشک)    
نام : خط الراس هفت خان به کرچان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 26.3 KM
خط الراس هفت خان به کرچان    
نام : قله برج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
قله برج    
نام : سرخاب - از یال جنوبی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10.1 KM
سرخاب - از یال جنوبی    
نام : نقشه قلل ایران
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی , آذربایجان غربی , اردبیل , اصفهان , البرز , ایلام , بوشهر , تهران , چهارمحال و بختیاری , خراسان جنوبی , خراسان رضوی , خراسان شمالی , خوزستان , زنجان , سمنان , سیستان و بلوچستان , فارس , قزوین , قم , کردستان , کرمان , کرمانشاه , کهگیلویه و بویراحمد , گلستان , گیلان , لرستان , مازندران , مرکزی , هرمزگان , همدان , یزد
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.83   :   4.83
مسافت : KM
نقشه قلل ایران    
نام : کلون بستک به آزاد کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   4.8   :   4.8
مسافت : 58.5 KM
کلون بستک به آزاد کوه    
نام : توچال از مسیر آهار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 25.2 KM
توچال از مسیر آهار    
نام : قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 3.2 KM
قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb    
نام : قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 9 KM
قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر  gdb    
نام : داراباد(آبشار چال مگس)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 2.5 KM
داراباد(آبشار چال مگس)    
نام : قله بند عیش gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 8 KM
قله بند عیش gdb    
نام : قله کلک چال gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 7.5 KM
قله کلک چال gdb    
نام : قله شاه نشین gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 13.6 KM
قله شاه نشین gdb    
نام : پیاده روی از کلوگان به امامه gdb
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 8.5 KM
پیاده روی از کلوگان به امامه gdb    
نام : قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 10.5 KM
قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb    
نام : قله توچال از مسیر ولنجک gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 12 KM
قله توچال از مسیر ولنجک gdb    
نام : قله توچال از مسیر دارآباد gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 16 KM
قله توچال از مسیر دارآباد gdb    
نام : قله خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 23 KM
قله خلنو    
نام : قله ی بندعیش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 7.8 KM
قله ی بندعیش    
نام : چین کلاغ از یال بین گردنه ی کارا و جنگل کارا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 11 KM
 چین کلاغ از یال بین گردنه ی کارا و جنگل کارا    
نام : درکه- پلنگچال- ایستگاه 5 تله کابین توچال- ایستگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 18.94 KM
درکه- پلنگچال- ایستگاه 5 تله کابین توچال- ایستگاه    
نام : بند عیش ( زمستانی )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 14.5 KM
بند عیش ( زمستانی )    
نام : قله توچال از مسیر آهار gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 9.5 KM
قله توچال از مسیر آهار gdb    
نام : قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 9.5 KM
قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb    
نام : قله ریزان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
قله ریزان    
نام : قلل سرکچال از روستای سپیدستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
قلل سرکچال از روستای سپیدستان    
نام : دشت هویج
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 4.15 KM
دشت هویج    
نام : آبشار برگ جهان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
آبشار برگ جهان    
نام : آبشار سنگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
آبشار سنگان    
نام : خرسنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
خرسنگ    
نام : خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
خلنو    
نام : قله شاه نشین از امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 6.6 KM
قله شاه نشین از امامزاده داوود    
نام : قله کلون بستک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.33   :   4.33
مسافت : KM
قله کلون بستک    
نام : دشت لار
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.33   :   4.33
مسافت : 45 KM
دشت لار    
نام : قله توچال از مسیر شهرستانک gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.33   :   4.33
مسافت : 11 KM
قله توچال از مسیر شهرستانک gdb    
نام : قله دارآباد از مسیر یال شن سیاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.33   :   4.33
مسافت : 4 KM
قله دارآباد از مسیر یال شن سیاه    
نام : قله آتشکوه بهترین مسیر صعود در بهار و تابستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.25   :   4.25
مسافت : 18 KM
قله آتشکوه بهترین مسیر صعود در بهار و تابستان    
نام : قله آتشکوه gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.2   :   4.2
مسافت : 8 KM
قله آتشکوه gdb    
نام : قله خولنو و برج gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.2   :   4.2
مسافت : 11.6 KM
قله خولنو و برج gdb    
نام : آبشار سنگان
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 16.77 KM
آبشار سنگان    
نام : قله گُل زرد gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 8 KM
قله گُل زرد gdb    
نام : قله دارآباد gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 6 KM
قله دارآباد gdb    
نام : تنگه واشی
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 5 KM
تنگه واشی    
نام : قله سی چال gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
قله سی چال gdb    
نام : آهار-شهرستانک
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 46 KM
آهار-شهرستانک    
نام : قله توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
قله توچال    
نام : زرینه کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
زرینه کوه    
نام : پلنگ چال به امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
پلنگ چال به امامزاده داوود    
نام : پرسون از دشت هویج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
پرسون از دشت هویج    
نام : قلعه دختر شهرستانک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 10.5 KM
قلعه دختر شهرستانک    
نام : قله سکه نو از روستای وارنگه رود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 6.7 KM
قله سکه نو از روستای وارنگه رود    
نام : قله دارآباد - SBS
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 15.2 KM
قله دارآباد - SBS    
نام : قله توچال از قله روستای ایگل
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 12.5 KM
قله توچال از قله روستای ایگل    
نام : ولنجک به قله توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 34 KM
ولنجک به قله توچال    
نام : قله خرس سرک- خرسرک-خرسلک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 10.5 KM
قله خرس سرک- خرسرک-خرسلک    
نام : قله های پرسون و سرسیاه غار (سیاه چال)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
قله های پرسون و سرسیاه غار (سیاه چال)    
نام : قله ساکا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
قله ساکا    
نام : رندان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 13 KM
رندان    
نام : توچال از دربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 10.51 KM
توچال از دربند    
نام : قله خلنو قله برج-مسیر فشم- روستای لالون-
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 10 KM
قله خلنو قله برج-مسیر فشم- روستای لالون-    
نام : قله برز و جیر اسبی اووو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 18 KM
قله برز و جیر اسبی اووو    
نام : همهن
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 6.15 KM
همهن    
نام : توچال از دربند - روستای پس قلعه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 9 KM
توچال از دربند - روستای پس قلعه    
نام : تیزکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 11 KM
تیزکوه    
نام : قله‌ی پلنگچال تا روستای امامزاده داود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   3.67   :   3.67
مسافت : 7.17 KM
قله‌ی پلنگچال تا روستای امامزاده داود    
نام : ورجین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3.67   :   3.67
مسافت : KM
ورجین    
نام : پلور هراز به لاس چشمه فیروز کوه
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3.5   :   3.5
مسافت : 67 KM
پلور هراز به لاس چشمه فیروز کوه    
نام : تهران شمال
نوع فعالیت : موتور سواری
استان : تهران , گیلان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
تهران شمال    
نام : کمانکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
کمانکوه    
نام : آهار به شکر آب
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
آهار به شکر آب    
نام : قله ورزآب 4
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 18 KM
قله ورزآب 4    
نام : خاتون بارگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
خاتون بارگاه    
نام : قله توچال از مسیر سربند gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 9 KM
قله توچال از مسیر سربند gdb    
نام : قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 13 KM
قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه gdb    
نام : تهران - لار - بلده
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 56.01 KM
تهران - لار - بلده    
نام : قله توچال مسیر دربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 10 KM
قله توچال مسیر دربند    
نام : قله میشینه مرگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 10.8 KM
قله میشینه مرگ    
نام : قله مهرچال - SBS
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 16.1 KM
قله مهرچال - SBS    
نام : قله خرسنگ شمالی و خرسنگ جنوبی - SBS
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 13.77 KM
قله خرسنگ شمالی و خرسنگ جنوبی - SBS    
نام : اسپید چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
اسپید چال    
نام : کلکچال ازگلابدره به جمشیدیه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
کلکچال ازگلابدره به جمشیدیه    
نام : قله مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 16 KM
قله مهرچال    
نام : قله پاشوره - SBS
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   2.5   :   2.5
مسافت : 17.94 KM
قله پاشوره - SBS    
نام : کویر مصر
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : اصفهان , تهران , سمنان , یزد
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   2.33   :   2.33
مسافت : 1393 KM
کویر مصر    
نام : باغچه خلیل از دارآباد، برگشت از توپوز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   2   :   2
مسافت : 9.3 KM
باغچه خلیل از دارآباد، برگشت از توپوز    
نام : قله کلکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   2   :   2
مسافت : 10 KM
قله کلکچال    
نام : قله کماچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 3.8 KM
قله کماچال    
نام : گلابدره،شیرپلا،درکه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 26 KM
گلابدره،شیرپلا،درکه    
نام : یال دوبرار - منطقه دریاچه تار- دماوند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 5 KM
یال دوبرار - منطقه دریاچه تار- دماوند    
نام : قله آهنگرک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   1   :   1
مسافت : KM
قله آهنگرک    
نام : قله توچال مسیر دربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : KM
قله توچال مسیر دربند    
نام : ورجین از لواسان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 9 KM
ورجین از لواسان    
نام : دربند شیر پلا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 0 KM
دربند شیر پلا    
نام : قله توچال از مسیردربند ، پناهگاه شیرپلا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   1   :   1
مسافت : KM
قله توچال از مسیردربند ، پناهگاه شیرپلا    
نام : ارفه کوه
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 32.04 KM
ارفه کوه    
نام : روستای آهار به آبشار ده تنگه
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 7 KM
روستای آهار به آبشار ده تنگه    
نام : فیروزکوه-هرانده
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : KM
فیروزکوه-هرانده    
نام : پیاده روی از فرحزاد به امامزاده داوود
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 13.5 KM
پیاده روی از فرحزاد به امامزاده داوود    
نام : مسیر زمستانه سیاه بند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 7.1 KM
مسیر زمستانه سیاه بند    
نام : قله منار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : KM
قله منار    
نام : خط الراس برج هرزه کوه و خرسچال و دالکولی 96
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 22 KM
خط الراس برج هرزه کوه و خرسچال و دالکولی 96    
نام : کلکچال به ایستگاه پنجم توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 11 KM
کلکچال به ایستگاه پنجم توچال    
نام : قله پلنگ چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله پلنگ چال    
نام : واریش، کندر، جاده چالوس، اردستانی
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 54 KM
واریش، کندر، جاده چالوس، اردستانی    
نام : سرلت- رندان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18.5 KM
سرلت- رندان    
نام : قله توچال از مسیر کلکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال از مسیر کلکچال    
نام : قله رخش 1
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله رخش 1    
نام : قله سرخاب
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله سرخاب    
نام : قله ازادکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله ازادکوه    
نام : قله توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال    
نام : قله آبک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6 KM
قله آبک    
نام : برج خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
برج خلنو    
نام : دارآباد به کلکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 25.3 KM
دارآباد به کلکچال    
نام : آتشکوه وریزان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
آتشکوه وریزان    
نام : بند عیش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
بند عیش    
نام : پاشوره
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
پاشوره    
نام : پرسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
پرسون    
نام : چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
چین کلاغ    
نام : دارآباد به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دارآباد به توچال    
نام : قله منار تا امامزاده داوود تابستان 96
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 30 KM
قله منار تا امامزاده داوود تابستان 96    
نام : توچال غربی زمستانه، امامزاده داود و گردنه بازارک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
توچال غربی زمستانه، امامزاده داود و گردنه بازارک    
نام : قله ریزان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
قله ریزان    
نام : قله همهن مسیر زمستانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13.6 KM
قله همهن مسیر زمستانی    
نام : آهنگرک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12 KM
آهنگرک    
نام : قله ریزان و آتشکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
قله ریزان و آتشکوه    
نام : قله ریزان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله ریزان    
نام : قله‌ی دارآباد(مونگچال)از یال شن‌سیاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.52 KM
قله‌ی دارآباد(مونگچال)از یال شن‌سیاه    
نام : قله‌ی چین‌کلاغ از یال جنگل کارا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.58 KM
قله‌ی چین‌کلاغ از یال جنگل کارا    
نام : جانپناه شروین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.83 KM
جانپناه شروین    
نام : قله چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله چین کلاغ    
نام : قله سرکچال میانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6 KM
قله سرکچال میانی    
نام : امام زاده داوود به قله پلنگ چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
امام زاده داوود به قله پلنگ چال    
نام : قله سولدار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله سولدار    
نام : شیرپلا به قله‌ی توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 4.47 KM
شیرپلا به قله‌ی توچال    
نام : قله‌ی توچال-شیرپلا-سربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9.52 KM
قله‌ی توچال-شیرپلا-سربند    
نام : قله‌ی پلنگچال از طریق قلل چین‌کلاغ،دوشاخ،سیاهسنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19.06 KM
قله‌ی پلنگچال از طریق قلل چین‌کلاغ،دوشاخ،سیاهسنگ    
نام : قله‌ی چین کلاغ به قله‌ی پلنگچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.14 KM
قله‌ی چین کلاغ به قله‌ی پلنگچال    
نام : گردنه‌ی شاهنشین تا اشتر گردن(شترگلو)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 3.74 KM
گردنه‌ی شاهنشین تا اشتر گردن(شترگلو)    
نام : ایستگاه ۷ تله کابین به قلل ۳۳چم و بازارک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.79 KM
ایستگاه ۷ تله کابین به قلل ۳۳چم و بازارک    
نام : قلل بازارک،۳۳چم به قله‌ی توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.94 KM
قلل بازارک،۳۳چم به قله‌ی توچال    
نام : دارآباد،قله‌ی کلکچال،شیرپلا،سربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16.38 KM
دارآباد،قله‌ی کلکچال،شیرپلا،سربند    
نام : گردنه‌ی پیازچال به قله‌ی کلکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 0.83 KM
گردنه‌ی پیازچال به قله‌ی کلکچال    
نام : قله‌ی کلکچال تا پناهگاه شیرپلا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 3.06 KM
قله‌ی کلکچال تا پناهگاه شیرپلا    
نام : پناهگاه شیرپلا تا سربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6 KM
پناهگاه شیرپلا تا سربند    
نام : اردوگاه کلکچال به گردنه‌ی اسپیلت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 1.83 KM
اردوگاه کلکچال به گردنه‌ی اسپیلت    
نام : گردنه‌ی اسپیلت به قله‌ی توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.25 KM
گردنه‌ی اسپیلت به قله‌ی توچال    
نام : قله‌ی توچال به ایستگاه ۷ تله‌کابین توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 1.23 KM
قله‌ی توچال به ایستگاه ۷ تله‌کابین توچال    
نام : قله‌ی پهنه حصار(پهنه سار) از روستای سنگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.3 KM
قله‌ی پهنه حصار(پهنه سار) از روستای سنگان    
نام : آبشار سنگان به امامزاده قاسم سنگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 4.24 KM
آبشار سنگان به امامزاده قاسم سنگان    
نام : قله زرین کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله زرین کوه    
نام : خط الراس کلون بستک به سرکچال ها
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15 KM
خط الراس کلون بستک به سرکچال ها    
نام : قله پرسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله پرسون    
نام : خط الراس سرکچلها به قله برج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 27 KM
خط الراس سرکچلها به قله برج    
نام : بندیخچال
نوع فعالیت : سنگ نوردی طبیعی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
بندیخچال    
نام : قله سرکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6 KM
قله سرکچال    
نام : قله پیرزن کلوم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله پیرزن کلوم    
نام : قله شانه شرقی سرکچال از لالون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5.5 KM
قله شانه شرقی سرکچال از لالون    
نام : خط الراس سرکچالها به برج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
خط الراس سرکچالها به برج    
نام : قله ساکا مسیر تابستانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6 KM
قله ساکا مسیر تابستانی    
نام : دوچرخه سواری از سیدآباد به کرند
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 68.3 KM
دوچرخه سواری از سیدآباد به کرند    
نام : بند عیش - bande eish
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16.7 KM
بند عیش - bande eish    
نام : قله جانستون از مسیر ده لالون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20.3 KM
قله جانستون از مسیر ده لالون    
نام : توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
توچال    
نام : قله ریزان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله ریزان    
نام : خط الراس دارآباد به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
خط الراس دارآباد به توچال    
نام : خط الراس کلون بستک به سرکچال ها
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 17 KM
خط الراس کلون بستک به سرکچال ها    
نام : قله خلنو بزرگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله خلنو بزرگ    
نام : بند عیش از مسیر دره حصارک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
بند عیش از مسیر دره حصارک    
نام : خط الراس قله کلون بستک تا قله خلنو تابستان 96
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 28 KM
خط الراس قله کلون بستک تا قله خلنو تابستان 96    
نام : خط الراس قله فیل زمین و گاوبینی پاییز 96
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
خط الراس قله فیل زمین و گاوبینی پاییز 96    
نام : خط الراس مهرچال پیرزن کلوم همهن پاییز 96
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
خط الراس مهرچال پیرزن کلوم همهن پاییز 96    
نام : خط الراس شهرستانک توچال داراباد تابستان 96
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 25 KM
خط الراس شهرستانک توچال داراباد تابستان 96    
نام : قله کاسونک و خط الراس شیور کش تابستان 96
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12 KM
قله کاسونک و خط الراس شیور کش تابستان 96    
نام : قله پهنه سار (پهنه حصار)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله پهنه سار (پهنه حصار)    
نام : قله پلنگچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله پلنگچال    
نام : قله های سی و سه چم و بازارک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
قله های سی و سه چم و بازارک    
نام : پارک ملی کویر
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : اصفهان , تهران , سمنان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 226 KM
پارک ملی کویر    
نام : قله شاه دژ
نوع فعالیت : سنگ نوردی طبیعی
استان : تهران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله شاه دژ    
نام : دماوند جبهه جنوبی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دماوند جبهه جنوبی    
نام : قله توچال از درکه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال از درکه    
نام : خط الراس قله پلنگ چال به قله چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
خط الراس قله پلنگ چال به قله چین کلاغ    
نام : پیرزن کلون - مسیر شمالی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
پیرزن کلون - مسیر شمالی    
نام : قله توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19.5 KM
قله توچال    
نام : سیاه پالاس- رودهن- روستای جورد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.5 KM
سیاه پالاس- رودهن- روستای جورد    
نام : قله داراباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
قله داراباد    
نام : قله خاتون بارگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5.2 KM
قله خاتون بارگاه    
نام : قله پلنگ چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15 KM
قله پلنگ چال    
نام : قله سیاه سنگ ( سنگان )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11.5 KM
قله سیاه سنگ ( سنگان )    
نام : قله چشمه شاهی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله چشمه شاهی    
نام : توچال از یال چهار پالون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
توچال از یال چهار پالون    
نام : قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و همهن
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و همهن    
نام : قله پورا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5 KM
قله پورا    
نام : قله سیاه غارا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
قله سیاه غارا    
نام : قله آراکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.5 KM
قله آراکوه    
نام : قله میشینه مرک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 26 KM
قله میشینه مرک    
نام : قله پلنگ چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 26 KM
قله پلنگ چال    
نام : اوشان/ اهار / قله سی چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
اوشان/ اهار /  قله سی چال    
نام : حط الراس کاسونک به پیرزن کلون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
حط الراس کاسونک به پیرزن کلون    
نام : قله گل زرد از مسیر غار گل زرد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله گل زرد از مسیر غار گل زرد    
نام : قله میشینه مرگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
قله میشینه مرگ    
نام : قله پهنه سار از مبداء روستای واریش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
قله پهنه سار از مبداء روستای واریش    
نام : قله کلوگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله کلوگان    
نام : قله توچال از مسیر اسون و جانپناه اسپیدکمر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
قله توچال از مسیر اسون و جانپناه اسپیدکمر    
نام : قله کمانکوه از وارنگرود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18 KM
قله کمانکوه از وارنگرود    
نام : پیمایش خلنو، ورزاب4، جانستون، خرسنگ شمالی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 29 KM
پیمایش خلنو، ورزاب4، جانستون، خرسنگ شمالی    
نام : قله پهنسار از مسیری جدید
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
قله پهنسار از مسیری جدید    
نام : پالان گردن
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
پالان گردن    
نام : قله خلنو ازمسیر قله برج و تیغه های ژاندارک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 24 KM
قله خلنو ازمسیر قله برج و تیغه های ژاندارک    
نام : سرخه حصار به ترکمان ده
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 28 KM
سرخه حصار به ترکمان ده    
نام : قله ساکا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.1 KM
قله ساکا    
نام : قله اندار و پرسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.2 KM
قله اندار و پرسون    
نام : قله آتش کوه صعود از دره سوعک و برگست از دشت هویج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله آتش کوه صعود از دره سوعک و برگست از دشت هویج    
نام : چین کلاغ به پلنگ چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
چین کلاغ به پلنگ چال    
نام : دارآباد به کلکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دارآباد به کلکچال    
نام : قله لوارک از رندان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله لوارک از رندان    
نام : آبشار سنگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
آبشار سنگان    
نام : خرسنگ تا جانستون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
خرسنگ تا جانستون    
نام : دارآباد به چشمه زندگانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7 KM
دارآباد به چشمه زندگانی    
نام : قله چشمه شاهی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله چشمه شاهی    
نام : صعود قله سرکچال ها 1و2و3 (تابستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
صعود قله سرکچال ها 1و2و3 (تابستانه    
نام : صعود قله سرکچال ها 1و2و3 (زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
صعود قله سرکچال ها 1و2و3 (زمستانه    
نام : قله آزاد کوه (تابستانه-زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله آزاد کوه (تابستانه-زمستانه    
نام : قله خاتون بارگاه از مسیر گردنه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 21 KM
قله خاتون بارگاه از مسیر گردنه    
نام : کلون بستک(تابستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کلون بستک(تابستانه    
نام : قله دو شاخ(زمستانه-تابستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله دو شاخ(زمستانه-تابستانه    
نام : قله توچال از امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 24.2 KM
قله توچال از امامزاده داوود    
نام : آزاد کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
آزاد کوه    
نام : خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
خلنو    
نام : علم کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
علم کوه    
نام : کهار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کهار    
نام : زرین کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
زرین کوه    
نام : کلکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15 KM
کلکچال    
نام : قله‌ی پلنگچال از میدان درکه و پناهگاه پلنگچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20.88 KM
قله‌ی پلنگچال از میدان درکه و پناهگاه پلنگچال    
نام : قله میشینه مرک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 32 KM
قله میشینه مرک    
نام : قله خلنو از مسیر کاسه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12 KM
قله خلنو از مسیر کاسه    
نام : قله چپکرو از گرمابدر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18.2 KM
قله چپکرو از گرمابدر    
نام : قله گلزرد از روی یال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18 KM
قله گلزرد از روی یال    
نام : خط الراس کلون بستک به سرکچال ها
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
خط الراس کلون بستک به سرکچال ها    
نام : مشهد تهران قم (جاده ای ریلی هوایی)
نوع فعالیت : ماشین گردی (جاده آسفالته)
استان : تهران , خراسان رضوی , سمنان , قم
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 1000 KM
 مشهد تهران قم (جاده ای ریلی هوایی)    
نام : مشهد -قم(3 مسیر) (1تراک)
نوع فعالیت : ماشین گردی (جاده آسفالته)
استان : اصفهان , تهران , خراسان جنوبی , خراسان رضوی , خراسان شمالی , سمنان , قم , مازندران , یزد
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 1000 KM
مشهد -قم(3 مسیر) (1تراک)    
نام : قله سوتک کوچک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله سوتک کوچک    
نام : خط الراس قله ساکا تا قله اندار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 23 KM
خط الراس قله ساکا تا قله اندار    
نام : خط الراس قله مهرچال به قله هم هن
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20.7 KM
خط الراس قله مهرچال به قله هم هن    
نام : قله روته
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11 KM
قله روته    
نام : خط الراس قله لوارک تا قله داراباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 35 KM
خط الراس قله لوارک تا قله داراباد    
نام : قله خاتون بارگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5 KM
قله خاتون بارگاه    
نام : پیرزن کلوم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
پیرزن کلوم    
نام : قله خرسنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
قله خرسنگ    
نام : مسیز زمستانه همهن
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8 KM
مسیز زمستانه همهن    
نام : مسیر تابستانه همهن
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8 KM
مسیر تابستانه همهن    
نام : قله پرسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.5 KM
قله پرسون    
نام : قله آسیاب باد یا لتمال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله آسیاب باد یا لتمال    
نام : پلنگچال به ایستگاه 5 توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13 KM
پلنگچال به ایستگاه 5 توچال    
نام : اسپید کمر از اوسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.5 KM
اسپید کمر از اوسون    
نام : آبشار سنگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
آبشار سنگان    
نام : قله توچال -دربند-ولنجک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال -دربند-ولنجک    
نام : کلکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کلکچال    
نام : مسیر زمستانه پیرزن کلوم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8 KM
مسیر زمستانه پیرزن کلوم    
نام : آهار به شکراب
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
آهار به شکراب    
نام : مسجد امام علی شهران تا تپه شهدای کوهسار
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 2.35 KM
مسجد امام علی شهران تا تپه شهدای کوهسار    
نام : تپه شهدای کوهسار تا مسجد امام علی شهران
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 3.03 KM
تپه شهدای کوهسار تا مسجد امام علی شهران    
نام : حصارک تا قله بندعیش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.17 KM
حصارک تا قله بندعیش    
نام : قله تلکمر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 3.4 KM
قله تلکمر    
نام : استرچال از میگون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
استرچال از میگون    
نام : پهنه حصار از واریش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
پهنه حصار از واریش    
نام : آبشار کمرد - مسیر برگشت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
آبشار کمرد - مسیر برگشت    
نام : دارآباد از یال فراخ سینه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.1 KM
دارآباد از یال فراخ سینه    
نام : درکه به آبشار جوزک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 3.5 KM
درکه به آبشار جوزک    
نام : قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 27 KM
قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه    
نام : ریزان-آتشکوه-مهرچال-پیرزن کلوم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 25.2 KM
ریزان-آتشکوه-مهرچال-پیرزن کلوم    
نام : سیمین دشت به هرانده
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 62 KM
سیمین دشت به هرانده    
نام : سید آباد به غار رود افشان
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 35 KM
سید آباد به غار رود افشان    
نام : قله اله بند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله اله بند    
نام : قله توچال از مسیر یال چهارپالون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 25 KM
قله توچال از مسیر یال چهارپالون    
نام : توچال، از دربند تا ایگل
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
توچال، از دربند تا ایگل    
نام : قله کافره
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
قله کافره    
نام : قلعه دختر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 4.5 KM
قلعه دختر    
نام : قله دوشاخ از مسیر درکه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
قله دوشاخ از مسیر درکه    
نام : قله آتشکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله آتشکوه    
نام : قله پرسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13 KM
قله پرسون    
نام : قله کلوگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5.3 KM
قله کلوگان    
نام : کلون بستک - سرکچال غربی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
کلون بستک - سرکچال غربی    
نام : دره دارآباد تا دو آب
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دره دارآباد تا دو آب    
نام : قله دارآباد از مسیر شن سیاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله دارآباد از مسیر شن سیاه    
نام : قله برج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 24 KM
قله برج    
نام : قله ریزان (مسیر تابستانه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5 KM
قله ریزان (مسیر تابستانه)    
نام : مسیر تابستانه سرکچال 1و2و3
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.8 KM
مسیر تابستانه سرکچال 1و2و3    
نام : قله سرکچال 1و2و3 (مسیر تابستانه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله سرکچال 1و2و3 (مسیر تابستانه)    
نام : سرکچال از لالون - سرک چال از لالان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15.5 KM
سرکچال از لالون - سرک چال از لالان    
نام : چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.5 KM
چین کلاغ    
نام : قله ریزان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله ریزان    
نام : قله خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11 KM
قله خلنو    
نام : توچال-50 تراک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 0 KM
توچال-50 تراک    
نام : تهران-99تراک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 0 KM
تهران-99تراک    
نام : جمشیدیه کلک چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.1 KM
جمشیدیه کلک چال    
نام : قله سه چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله سه چال    
نام : جمیشدیه قله کلک چال شیر پلا دربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
جمیشدیه قله کلک چال شیر پلا دربند    
نام : چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.5 KM
چین کلاغ    
نام : دربند شیرپلا ایستگاه 5 توچال ولنجک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18 KM
دربند شیرپلا ایستگاه 5 توچال ولنجک    
نام : قله یپیرزن کلون ازگردنه ی خاتون بارگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
قله یپیرزن کلون ازگردنه ی خاتون بارگاه    
نام : دماوند از پلور
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12 KM
دماوند از پلور    
نام : سرکچال تا خط الراس هرزه کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
سرکچال تا خط الراس هرزه کوه    
نام : کوه کچ
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 23 KM
کوه کچ    
نام : قله جانستون از 5 مسیر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
قله جانستون از 5 مسیر    
نام : قله جانستون 5 مسیر-1 تراک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
قله جانستون 5 مسیر-1 تراک    
نام : قله ی آبک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله ی آبک    
نام : روستای وارنگه رود تا دره شیر کمر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5 KM
روستای وارنگه رود تا دره شیر کمر    
نام : قله شاه نشین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15 KM
قله شاه نشین    
نام : قله پرسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12.4 KM
قله پرسون    
نام : درکه به چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.6 KM
درکه به چین کلاغ    
نام : قله سرکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله سرکچال    
نام : قله سرباز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله سرباز    
نام : قله شاه نشین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله شاه نشین    
نام : جان پناه شروین - شیرپلا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
جان پناه شروین - شیرپلا    
نام : قله های شیوارکش و هرزه کوه و برج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله های شیوارکش و هرزه کوه و برج    
نام : قله سیچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله سیچال    
نام : جان پناه اسپیدکمر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
جان پناه اسپیدکمر    
نام : قله تالون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله تالون    
نام : قله توچال از آهار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
 قله توچال از آهار    
نام : قله توچال از چشمه نرگس
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال از چشمه نرگس    
نام : قله توچال از چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال از چین کلاغ    
نام : قله توچال از دارآباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال از دارآباد    
نام : قله توچال از ایگل
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال از ایگل    
نام : قله توچال از امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال از امامزاده داوود    
نام : قله توچال از پارک جمشیدیه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال از پارک جمشیدیه    
نام : قله توچال از سربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال از سربند    
نام : قله توچال از شهرستانک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال از شهرستانک    
نام : قله توچال از ولنجک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال از ولنجک    
نام : قله ورجین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله ورجین    
نام : قله خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله خلنو    
نام : دشت مشا تا دریاچه تار
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 32 KM
دشت مشا تا دریاچه تار    
نام : قله قلعه دختر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 21 KM
قله قلعه دختر    
نام : قله آبک از مسیر میگون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10.4 KM
قله آبک از مسیر میگون    
نام : قله های کمان کوه و سرماهو و یخچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 35.5 KM
قله های کمان کوه و سرماهو و یخچال    
نام : قله دماوند از مسیر شرقی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 23.6 KM
قله دماوند از مسیر شرقی    
نام : گرمابدر به پلور
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
گرمابدر به پلور    
نام : قله قلعه دختر(قزل ماما)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله قلعه دختر(قزل ماما)    
نام : قله هرزه کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله هرزه کوه    
نام : قله هِریاس
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله هِریاس    
نام : قله جانستون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله جانستون    
نام : قله کمانکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله کمانکوه    
نام : قله کاسونک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله کاسونک    
نام : کلوگان به اَمامه
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کلوگان به اَمامه    
نام : قله خرسنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله خرسنگ    
نام : قله خاتون بارگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله خاتون بارگاه    
نام : قله های برج و خولنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله های برج و خولنو    
نام : قله کولکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله کولکچال    
نام : قله کلون بستک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله کلون بستک    
نام : قله لزون(پیازچال)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله لزون(پیازچال)    
نام : قله آبک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله آبک    
نام : قله آهنگرک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله آهنگرک    
نام : قله آتشکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله آتشکوه    
نام : قصر بهرام به مرنجاب
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : اصفهان , تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قصر بهرام به مرنجاب    
نام : قله بند عیش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله بند عیش    
نام : قله چشمه شاهی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله چشمه شاهی    
نام : قله دارآباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله دارآباد    
نام : قله دوشاخ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله دوشاخ    
نام : فرحزاد به امامزاده داوود
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
فرحزاد به امامزاده داوود    
نام : قله فیل زمین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله فیل زمین    
نام : توچال ازشهرستانک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 26 KM
توچال ازشهرستانک    
نام : توچال ازایگل
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18 KM
توچال ازایگل    
نام : خط الراس زمستانی کلکچال به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
خط الراس زمستانی کلکچال به توچال    
نام : توچال ازدربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 21 KM
توچال ازدربند    
نام : قله میشینه مرگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 26 KM
قله میشینه مرگ    
نام : ایگل به توچال- جمشیدیه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
ایگل به توچال- جمشیدیه    
نام : خط الراس دارآبادبه توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 27 KM
خط الراس دارآبادبه توچال    
نام : قله ورجین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
قله ورجین    
نام : محمود چال- مند چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
محمود چال- مند چال    
نام : توچال از دره جمشیدیه و دره رحمان اباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
توچال از دره جمشیدیه و دره رحمان اباد    
نام : قله های سی چال-صندوق چال-محمود چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13.5 KM
قله های سی چال-صندوق چال-محمود چال    
نام : قله قلعه دختر مسیر خط الراس
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.5 KM
قله قلعه دختر  مسیر خط الراس    
نام : قله اسپیلت صعود از یال وزباد و برگشت دره گلابدره
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.5 KM
قله اسپیلت صعود  از یال وزباد و برگشت دره گلابدره    
نام : قله روته
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.5 KM
قله روته    
نام : قله ورجین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
قله ورجین    
نام : قلعه دختر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
قلعه دختر    
نام : قله خاتون بارگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
قله خاتون بارگاه    
نام : خط الراس کاسونک به پیرزن کلون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
خط الراس کاسونک به پیرزن کلون    
نام : کلون بستک به سرکچالها
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18 KM
کلون بستک به سرکچالها    
نام : قله چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12 KM
قله چین کلاغ