نتایج جستجو : بیش از 500
 مسافت بر حسب کیلومتر : تا  
مرتب سازی :  

نام : غار های هملون
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 1 KM
غار های هملون    
نام : قله چین کلاغ gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.5 KM
قله چین کلاغ  gdb    
نام : قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb    
نام : قله گُل زرد gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
قله گُل زرد gdb    
نام : قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb    
نام : خطالراس هریاس gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
خطالراس هریاس gdb    
نام : قله جانستون از دو مسیر gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
قله جانستون از دو مسیر gdb    
نام : قله کاسونک gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.7 KM
قله کاسونک gdb    
نام : قله خرسنگ gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.5 KM
قله خرسنگ gdb    
نام : قله خاتون بارگاه gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5 KM
قله خاتون بارگاه gdb    
نام : همهن (هم هن) ، پیرزن کلوم ، مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14.3 KM
همهن (هم هن) ، پیرزن کلوم ، مهرچال    
نام : قله پلنگچال gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12 KM
قله پلنگچال gdb    
نام : قله پرسون gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.6 KM
قله پرسون gdb    
نام : قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11.5 KM
قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb    
نام : قله ریزان gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله ریزان gdb    
نام : قله سرکچال gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5 KM
قله سرکچال gdb    
نام : خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 33 KM
خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb    
نام : قله توچال از مسیر ایگِل gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
قله توچال از مسیر ایگِل gdb    
نام : روته
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 27.21 KM
روته    
نام : قله انگمار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله انگمار    
نام : توچال-ایگل
نوع فعالیت : اسکی کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
توچال-ایگل    
نام : کلون بستک-ولایت رود
نوع فعالیت : اسکی کوهستان
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
کلون بستک-ولایت رود    
نام : غار بورنیک
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
غار بورنیک    
نام : گل زرد
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
گل زرد    
نام : ناندل به یالرود
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
ناندل به یالرود    
نام : دربند - ایستگاه پنج تله کابین - ولنجک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دربند - ایستگاه پنج تله کابین - ولنجک    
نام : افجه - دشت هویج
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 47 KM
افجه - دشت هویج    
نام : قله کلکچال از مسیر دربند ، شیرپلا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8 KM
قله کلکچال از مسیر دربند ، شیرپلا    
نام : توچال از آهار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
توچال از آهار    
نام : توچال به شهرستانک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11.87 KM
توچال به شهرستانک    
نام : قلعه دختر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10.1 KM
قلعه دختر    
نام : توچال- از پارک جمشیدیه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
توچال- از پارک جمشیدیه    
نام : بورنیک
نوع فعالیت : غار نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.5 KM
بورنیک    
نام : پهنه حصار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
پهنه حصار    
نام : قله توچال - از دارآباد تا چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 33.3 KM
قله توچال - از دارآباد تا چین کلاغ    
نام : نارنجستان به بلیران
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
نارنجستان به بلیران    
نام : توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
توچال    
نام : قله آسیاب باد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 9 KM
قله آسیاب باد    
نام : کهار به ناز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
کهار به ناز    
نام : آسمان کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
آسمان کوه    
نام : دربند به شیرپلا (برگشت از اوسون)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
دربند به شیرپلا (برگشت از اوسون)    
نام : امامه به دشت مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.5 KM
امامه به دشت مهرچال    
نام : تپه باستانی میل یا بهرام و تالاب عشق آباد
نوع فعالیت : آثار تاریخی و باستانی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 44 KM
تپه باستانی میل یا بهرام و تالاب عشق آباد    
نام : قله فیل زمین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله فیل زمین    
نام : قله ی ورجین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.9 KM
قله ی ورجین    
نام : ساکا - قلعه کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 14 KM
ساکا - قلعه کوه    
نام : آسمانکوه دشت لار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
آسمانکوه دشت لار    
نام : دریاچه تار
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
دریاچه تار    
نام : چین کلاغ به میدان بهرود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4.65 KM
چین کلاغ به میدان بهرود    
نام : قله ی میشینه مرگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12.5 KM
قله ی میشینه مرگ    
نام : اردبیل تهران مسیر جاده سرچم
نوع فعالیت : ماشین گردی (جاده آسفالته)
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 595 KM
اردبیل تهران مسیر  جاده سرچم    
نام : فرحزاد امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11.87 KM
فرحزاد امامزاده داوود    
نام : کلکچال از رحمان آباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 8.5 KM
کلکچال از رحمان آباد    
نام : توچال ازامامزاده داود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 24.5 KM
توچال ازامامزاده داود    
نام : سرک چال - مسیر زمستانی تا جانپناه لجنی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 5.2 KM
سرک چال - مسیر زمستانی تا جانپناه لجنی    
نام : خط الراس چین کلاغ به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17.3 KM
خط الراس چین کلاغ به توچال    
نام : مسیر شن اسکى برگشت از قله دماوند(مسیر جنوبى)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.9 KM
مسیر شن اسکى برگشت از قله دماوند(مسیر جنوبى)    
نام : قله چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله چین کلاغ    
نام : آهار به شهرستانک
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
آهار به شهرستانک    
نام : دریاچه آهَنک(سیمین دشت، استان تهران)
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 30 KM
دریاچه آهَنک(سیمین دشت، استان تهران)    
نام : قله کلک چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قله کلک چال    
نام : قله تیزکوه ده پلور
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17 KM
قله تیزکوه ده پلور    
نام : کلکچال(از پارک جمشیدیه) برگشت از تپه نورالشهدا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 3.5 KM
کلکچال(از پارک جمشیدیه) برگشت از تپه نورالشهدا    
نام : پلنگ چال(از میدان درکه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
پلنگ چال(از میدان درکه)    
نام : شیرپلا(از میدان سربند)برگشت از اوسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4 KM
شیرپلا(از میدان سربند)برگشت از اوسون    
نام : قله داراباد(از یال شن سیاه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله داراباد(از یال شن سیاه)    
نام : داراباد به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 19 KM
داراباد به توچال    
نام : خط الراس قله توچال به قله خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 58 KM
خط الراس قله توچال به قله خلنو    
نام : پارک جمشیدیه به قله‌ی توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12.89 KM
پارک جمشیدیه به قله‌ی توچال    
نام : قله سرلت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
قله سرلت    
نام : خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
خلنو    
نام : خط الراس توچال به دماوند .منطقه البرز مرکزی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 149 KM
خط الراس توچال به دماوند .منطقه البرز مرکزی    
نام : استرچال از ده تنگه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
استرچال از ده تنگه    
نام : دشت گرچال ( دشت هویج)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.9 KM
دشت گرچال ( دشت هویج)    
نام : قله سولدار (از سمت خیابان معین)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
قله سولدار (از سمت خیابان معین)    
نام : قله داراباد(از درازلش)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 7.1 KM
قله داراباد(از درازلش)    
نام : داراباد(بیدستون)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6 KM
داراباد(بیدستون)    
نام : داراباد(باغچه خلیل)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 4 KM
داراباد(باغچه خلیل)    
نام : قله خلنو - استان تهران
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 23 KM
قله خلنو - استان تهران    
نام : درکه به ایستگاه ۵
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 11 KM
درکه به ایستگاه ۵    
نام : توچال به دربند (ایستگاه ۵ به اوسون)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 17 KM
توچال به دربند (ایستگاه ۵ به اوسون)    
نام : قله چین کلاغ از سمت میدان بهرود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 10 KM
قله چین کلاغ از سمت میدان بهرود    
نام : آبشار سنگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 12 KM
آبشار سنگان    
نام : کر کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
کر کوه    
نام : قله قلعه دختر از آهار مسیر رفت و بهترین مسیربرگشت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 27.9 KM
قله قلعه دختر از آهار مسیر رفت و بهترین مسیربرگشت    
نام : قله رندان از روستای رندان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 13 KM
قله رندان از روستای رندان    
نام : آتشکوه به مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 21.7 KM
آتشکوه به مهرچال    
نام : سرکچال 06-05-1391
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 6.6 KM
سرکچال 06-05-1391    
نام : قله مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
قله مهرچال    
نام : قله آتشکوه بهترین مسیر صعود در بهار و تابستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 18 KM
قله آتشکوه بهترین مسیر صعود در بهار و تابستان    
نام : قله خلنو (مسیر رفت و بهترین مسیر برگشت)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 28 KM
قله خلنو (مسیر رفت و بهترین مسیر برگشت)    
نام : فشم لالون قلل سرکچال و خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 23 KM
فشم لالون قلل سرکچال و خلنو    
نام : خط‌الراس اشتر به سرکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 38.3 KM
خط‌الراس اشتر به سرکچال    
نام : قلل ایران
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی , آذربایجان غربی , اردبیل , اصفهان , البرز , ایلام , بوشهر , تهران , چهارمحال و بختیاری , خراسان جنوبی , خراسان رضوی , خراسان شمالی , خوزستان , زنجان , سمنان , سیستان و بلوچستان , فارس , قزوین , قم , کردستان , کرمان , کرمانشاه , کهگیلویه و بویراحمد , گلستان , گیلان , لرستان , مازندران , مرکزی , هرمزگان , همدان , یزد , خارج از ایران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
قلل ایران    
نام : قله آراکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16 KM
قله آراکوه    
نام : آبشار برگ جهان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
آبشار برگ جهان    
نام : نقشه قلل ایران
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : آذربایجان شرقی , آذربایجان غربی , اردبیل , اصفهان , البرز , ایلام , بوشهر , تهران , چهارمحال و بختیاری , خراسان جنوبی , خراسان رضوی , خراسان شمالی , خوزستان , زنجان , سمنان , سیستان و بلوچستان , فارس , قزوین , قم , کردستان , کرمان , کرمانشاه , کهگیلویه و بویراحمد , گلستان , گیلان , لرستان , مازندران , مرکزی , هرمزگان , همدان , یزد
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.83   :   4.83
مسافت : KM
نقشه قلل ایران    
نام : کلون بستک به آزاد کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   4.8   :   4.8
مسافت : 58.5 KM
کلون بستک به آزاد کوه    
نام : توچال از مسیر آهار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 25.2 KM
توچال از مسیر آهار    
نام : قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 3.2 KM
قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb    
نام : قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.75   :   4.75
مسافت : 9 KM
قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر  gdb    
نام : قله بند عیش gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 8 KM
قله بند عیش gdb    
نام : قله کلک چال gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 7.5 KM
قله کلک چال gdb    
نام : قله شاه نشین gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 13.6 KM
قله شاه نشین gdb    
نام : پیاده روی از کلوگان به امامه gdb
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 8.5 KM
پیاده روی از کلوگان به امامه gdb    
نام : قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 10.5 KM
قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb    
نام : قله توچال از مسیر ولنجک gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 12 KM
قله توچال از مسیر ولنجک gdb    
نام : قله توچال از مسیر دارآباد gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 16 KM
قله توچال از مسیر دارآباد gdb    
نام : قله خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 23 KM
قله خلنو    
نام : قله ی بندعیش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 7.8 KM
قله ی بندعیش    
نام : داراباد(آبشار چال مگس)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.67   :   4.67
مسافت : 2.5 KM
داراباد(آبشار چال مگس)    
نام : درکه- پلنگچال- ایستگاه 5 تله کابین توچال- ایستگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 18.94 KM
درکه- پلنگچال- ایستگاه 5 تله کابین توچال- ایستگاه    
نام : چین کلاغ از یال بین گردنه ی کارا و جنگل کارا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 11 KM
 چین کلاغ از یال بین گردنه ی کارا و جنگل کارا    
نام : بند عیش ( زمستانی )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 14.5 KM
بند عیش ( زمستانی )    
نام : قله توچال از مسیر آهار gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 9.5 KM
قله توچال از مسیر آهار gdb    
نام : قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 9.5 KM
قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb    
نام : قله ریزان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
قله ریزان    
نام : قلل سرکچال از روستای سپیدستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
قلل سرکچال از روستای سپیدستان    
نام : دشت هویج
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 4.15 KM
دشت هویج    
نام : آبشار برگ جهان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
آبشار برگ جهان    
نام : آبشار سنگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
آبشار سنگان    
نام : خرسنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
خرسنگ    
نام : خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : KM
خلنو    
نام : قله شاه نشین از امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.5   :   4.5
مسافت : 6.6 KM
قله شاه نشین از امامزاده داوود    
نام : قله کلون بستک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.33   :   4.33
مسافت : KM
قله کلون بستک    
نام : دشت لار
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.33   :   4.33
مسافت : 45 KM
دشت لار    
نام : قله توچال از مسیر شهرستانک gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.33   :   4.33
مسافت : 11 KM
قله توچال از مسیر شهرستانک gdb    
نام : قله دارآباد از مسیر یال شن سیاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4.33   :   4.33
مسافت : 4 KM
قله دارآباد از مسیر یال شن سیاه    
نام : قله خولنو و برج gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4.2   :   4.2
مسافت : 11.6 KM
قله خولنو و برج gdb    
نام : قله آتشکوه gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 8 KM
قله آتشکوه gdb    
نام : آبشار سنگان
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 16.77 KM
آبشار سنگان    
نام : قله دارآباد gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 6 KM
قله دارآباد gdb    
نام : تنگه واشی
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 5 KM
تنگه واشی    
نام : قله سی چال gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
قله سی چال gdb    
نام : آهار-شهرستانک
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 46 KM
آهار-شهرستانک    
نام : قله توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
قله توچال    
نام : زرینه کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
زرینه کوه    
نام : پلنگ چال به امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
پلنگ چال به امامزاده داوود    
نام : پرسون از دشت هویج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
پرسون از دشت هویج    
نام : قلعه دختر شهرستانک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 10.5 KM
قلعه دختر شهرستانک    
نام : قله سکه نو از روستای وارنگه رود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 6.7 KM
قله سکه نو از روستای وارنگه رود    
نام : قله دارآباد - SBS
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 15.2 KM
قله دارآباد - SBS    
نام : قله توچال از قله روستای ایگل
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 12.5 KM
قله توچال از قله روستای ایگل    
نام : ولنجک به قله توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 34 KM
ولنجک به قله توچال    
نام : قله ساکا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
قله ساکا    
نام : قله خرسلک از وارنگه رود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 10.5 KM
قله خرسلک از وارنگه رود    
نام : قله های پرسون و سرسیاه غار (سیاه چال)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
قله های پرسون و سرسیاه غار (سیاه چال)    
نام : قله برز و جیر اسبی اووو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 18 KM
قله برز و جیر اسبی اووو    
نام : توچال از دربند - روستای پس قلعه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 9 KM
توچال از دربند - روستای پس قلعه    
نام : توچال از دربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   4   :   4
مسافت : 10.51 KM
توچال از دربند    
نام : قله‌ی پلنگچال تا روستای امامزاده داود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   3.67   :   3.67
مسافت : 7.17 KM
قله‌ی پلنگچال تا روستای امامزاده داود    
نام : پلور هراز به لاس چشمه فیروز کوه
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3.5   :   3.5
مسافت : 67 KM
پلور هراز به لاس چشمه فیروز کوه    
نام : آهار به شکر آب
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
آهار به شکر آب    
نام : قله خرسنگ شمالی و خرسنگ جنوبی - SBS
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 13.77 KM
قله خرسنگ شمالی و خرسنگ جنوبی - SBS    
نام : قله مهرچال - SBS
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 16.1 KM
قله مهرچال - SBS    
نام : تهران شمال
نوع فعالیت : موتور سواری
استان : تهران , گیلان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
تهران شمال    
نام : خاتون بارگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
خاتون بارگاه    
نام : ورجین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
ورجین    
نام : قله ورزآب 4
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 18 KM
قله ورزآب 4    
نام : قله توچال از مسیر سربند gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 9 KM
قله توچال از مسیر سربند gdb    
نام : قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه gdb
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 13 KM
قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه gdb    
نام : تهران - لار - بلده
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 56.01 KM
تهران - لار - بلده    
نام : قله توچال مسیر دربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 10 KM
قله توچال مسیر دربند    
نام : قله میشینه مرگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   3   :   3
مسافت : 10.8 KM
قله میشینه مرگ    
نام : کلکچال ازگلابدره به جمشیدیه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
کلکچال ازگلابدره به جمشیدیه    
نام : قله پاشوره - SBS
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   2.5   :   2.5
مسافت : 17.94 KM
قله پاشوره - SBS    
نام : کویر مصر
نوع فعالیت : کویر نوردی
استان : اصفهان , تهران , سمنان , یزد
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   2.33   :   2.33
مسافت : 1393 KM
کویر مصر    
نام : باغچه خلیل از دارآباد، برگشت از توپوز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   2   :   2
مسافت : 9.3 KM
باغچه خلیل از دارآباد، برگشت از توپوز    
نام : قله آهنگرک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   1   :   1
مسافت : KM
قله آهنگرک    
نام : قله توچال مسیر دربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : KM
قله توچال مسیر دربند    
نام : ورجین از لواسان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 9 KM
ورجین از لواسان    
نام : دربند شیر پلا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 0 KM
دربند شیر پلا    
نام : قله توچال از مسیردربند ، پناهگاه شیرپلا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   1   :   1
مسافت : KM
قله توچال از مسیردربند ، پناهگاه شیرپلا    
نام : ارفه کوه
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 32.04 KM
ارفه کوه    
نام : فیروزکوه-هرانده
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : KM
فیروزکوه-هرانده    
نام : پیاده روی از فرحزاد به امامزاده داوود
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 13.5 KM
پیاده روی از فرحزاد به امامزاده داوود    
نام : کمانکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   1   :   1
مسافت : KM
کمانکوه    
نام : مسیر زمستانه سیاه بند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 7.1 KM
مسیر زمستانه سیاه بند    
نام : خط الراس برج هرزه کوه و خرسچال و دالکولی 96
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 22 KM
خط الراس برج هرزه کوه و خرسچال و دالکولی 96    
نام : کلکچال به ایستگاه پنجم توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 11 KM
کلکچال به ایستگاه پنجم توچال    
نام : قله منار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : KM
قله منار    
نام : یال دوبرار - منطقه دریاچه تار- دماوند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 5 KM
یال دوبرار - منطقه دریاچه تار- دماوند    
نام : قله کماچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 3.8 KM
قله کماچال    
نام : گلابدره،شیرپلا،درکه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   1   :   1
مسافت : 26 KM
گلابدره،شیرپلا،درکه    
نام : قله میشینه مرگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله میشینه مرگ    
نام : لواسان سد لتیان
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 45 KM
لواسان سد لتیان    
نام : قله های هرزه کوه-خرس چال-برج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 22 KM
قله های هرزه کوه-خرس چال-برج    
نام : قله برگ جهان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12 KM
قله برگ جهان    
نام : قله‌ی آبک از شمشک(جبهه‌ی شمالی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.5 KM
قله‌ی آبک از شمشک(جبهه‌ی شمالی)    
نام : قله‌ی آبک به میگون(جبهه‌ی جنوبی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 4.5 KM
قله‌ی آبک به میگون(جبهه‌ی جنوبی)    
نام : قله دماوند جبهه شمالی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
قله دماوند جبهه شمالی    
نام : قله خرسنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11.6 KM
قله خرسنگ    
نام : خلنو،برج،تیغه ها،خلنوکوچک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
خلنو،برج،تیغه ها،خلنوکوچک    
نام : شانه‌ی جنوب‌غربی قلل۳۳چم و بازارک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5.1 KM
 شانه‌ی جنوب‌غربی قلل۳۳چم و بازارک    
نام : توچال غربی/ایستگاه۷تله‌کابین لوارک،روستای رندان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 22.28 KM
 توچال غربی/ایستگاه۷تله‌کابین لوارک،روستای رندان    
نام : پارک پامچال _ آزادگان _ توسکا
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18 KM
پارک پامچال _ آزادگان _ توسکا    
نام : قلل بارو و پهنه‌حصار از روستای واریش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10.32 KM
قلل بارو و پهنه‌حصار از روستای واریش    
نام : شهرک بوعلی چین کلاغ کارا/درکه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12 KM
شهرک بوعلی چین کلاغ کارا/درکه    
نام : قله آراکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12.5 KM
قله آراکوه    
نام : قله چین کلاغ از روی یال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
قله چین کلاغ از روی یال    
نام : رندان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13 KM
رندان    
نام : پلنگ چال به ایستگاه پنج توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
پلنگ چال به ایستگاه پنج توچال    
نام : قله خلنو از مسیر کاسه خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20.8 KM
قله خلنو از مسیر کاسه خلنو    
نام : دشت اندار و آبشار برگ جهان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13 KM
دشت اندار و آبشار برگ جهان    
نام : دماوند جنوبی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.13 KM
دماوند جنوبی    
نام : قله‌ی لوارک به روستای رندان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10.7 KM
قله‌ی لوارک به روستای رندان    
نام : رحمان آباد قلل عرقچین،تنگ‌چال،کلکچال،توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13.45 KM
 رحمان آباد قلل عرقچین،تنگ‌چال،کلکچال،توچال    
نام : قله‌ی کلکچال به قله‌ی توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5 KM
قله‌ی کلکچال به قله‌ی توچال    
نام : دماوند - همه مسیرها
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دماوند - همه مسیرها    
نام : گاوبینی، فیل زمین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 30 KM
گاوبینی، فیل زمین    
نام : دارآباد به توچال - کلکچال - دربند - درکه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
دارآباد به توچال - کلکچال - دربند - درکه    
نام : قله مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله مهرچال    
نام : اندار پرسون سیاه‌ریز ریزان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15.75 KM
اندار پرسون سیاه‌ریز ریزان    
نام : قله‌ی پرسون یال زمستونی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5 KM
قله‌ی پرسون یال زمستونی    
نام : قله‌ی ریزان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5.5 KM
قله‌ی ریزان    
نام : چین کلاغ به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18.1 KM
چین کلاغ به توچال    
نام : قله اراکوه مسیر غربی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
قله اراکوه مسیر غربی    
نام : قله قزقونچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
قله قزقونچال    
نام : دماوندـ جبهه جنوبی ـ رفت و برگشت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دماوندـ جبهه جنوبی ـ رفت و برگشت    
نام : قله دماوند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13 KM
قله دماوند    
نام : قله خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11.9 KM
قله خلنو    
نام : کلون بستک تا سرکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15.58 KM
کلون بستک تا سرکچال    
نام : خط الراس مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
خط الراس مهرچال    
نام : خط الراس دوبرار 98
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 55 KM
خط الراس دوبرار 98    
نام : قله چین کلاغ از سعادت آباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.35 KM
قله چین کلاغ از سعادت آباد    
نام : خط الراس دارآباد به توچال - تیغه های دارآباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18.3 KM
خط الراس دارآباد به توچال - تیغه های دارآباد    
نام : دماوند مسیر جنوبی زمستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دماوند مسیر جنوبی زمستان    
نام : دماوند جنوبی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18 KM
دماوند جنوبی    
نام : قله‌ی پهنه‌حصار به روستای واریش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9.2 KM
قله‌ی پهنه‌حصار به روستای واریش    
نام : درکه تا ایستگاه 5
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
درکه تا ایستگاه 5    
نام : قله سرلت از روستای تالون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14.18 KM
قله سرلت  از روستای تالون    
نام : فشم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
فشم    
نام : ده امامه تا ده کلوگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
ده امامه تا ده کلوگان    
نام : قله‌ی فیل زمین((از قله به روستای لواسان بزرگ))
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.55 KM
قله‌ی فیل زمین((از قله به روستای لواسان بزرگ))    
نام : قله‌ی فیل‌زمین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.9 KM
قله‌ی فیل‌زمین    
نام : درکه به سربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18.3 KM
درکه به سربند    
نام : بند عیش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15.2 KM
بند عیش    
نام : درکه اسون سربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
درکه اسون سربند    
نام : قلل کلکچال(مسیر زمستانی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.9 KM
قلل کلکچال(مسیر زمستانی)    
نام : کلکچال از گلابدره
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 3.75 KM
کلکچال از گلابدره    
نام : قله‌ی دوپستون(کوچک و بزرگ) تا بند الشگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5.65 KM
قله‌ی دوپستون(کوچک و بزرگ) تا بند الشگاه    
نام : قلل عرقچین و تنگ چال(رفت و برگشت)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10.5 KM
قلل عرقچین و تنگ چال(رفت و برگشت)    
نام : قله آسیاب بادی(دو مسیر)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.16 KM
قله آسیاب بادی(دو مسیر)    
نام : ایستگاه ۷تله‌کابین شاهنشین بازارک پلنگچال چینکلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 23.6 KM
 ایستگاه ۷تله‌کابین شاهنشین بازارک پلنگچال چینکلاغ    
نام : قله کل خوسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
قله کل خوسون    
نام : قله توچال (دربند،چشمه نرگس،قله،ایستگاه 5 و اوسون)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19.9 KM
قله توچال (دربند،چشمه نرگس،قله،ایستگاه 5 و اوسون)    
نام : قله هرزه کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 23 KM
قله هرزه کوه    
نام : سایت آبعلی از مسیر دره غربی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5.1 KM
سایت آبعلی از مسیر دره غربی    
نام : قله خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18 KM
قله خلنو    
نام : اشتر به نوسوم بویدر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 50 KM
اشتر به نوسوم بویدر    
نام : قله کلکچال از پارک جمشیدیه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله کلکچال از پارک جمشیدیه    
نام : دارآباد به باغچه خلیل و بازگشت از رحمان آباد - SBS
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15.87 KM
دارآباد به باغچه خلیل و بازگشت از رحمان آباد - SBS    
نام : سایت آبعلی-صعود از مسیرشمالی و برگشت از مسیر شرقی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
سایت آبعلی-صعود از مسیرشمالی و برگشت از مسیر شرقی    
نام : قله قره داغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12.5 KM
قله قره داغ    
نام : روستای کلوگان به آبشار
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10.53 KM
روستای کلوگان به آبشار    
نام : قله آراکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13.5 KM
قله آراکوه    
نام : قله خاتون بارگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
قله خاتون بارگاه    
نام : قله سرکچال - مسیر زمستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8 KM
قله سرکچال - مسیر زمستان    
نام : قله سی چال قله الله بند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
قله سی چال قله الله بند    
نام : قله آهار بشم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
قله آهار بشم    
نام : قله ی بارو از روستای واریش جاده وردیج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
قله ی بارو از روستای واریش جاده وردیج    
نام : اورجین یا کلوگان(مسیر روستای امامه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5.6 KM
اورجین یا کلوگان(مسیر روستای امامه)    
نام : قله آهنگرک از مسیر گردنه منتهی به سیچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9.65 KM
قله آهنگرک از مسیر گردنه منتهی به سیچال    
نام : قله سرکچال منطقه رودبار قصران
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
قله سرکچال منطقه رودبار قصران    
نام : قله کافره
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 22 KM
قله کافره    
نام : قله کافره
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 26 KM
قله کافره    
نام : آتشکوه و ساکا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 17.5 KM
آتشکوه و ساکا    
نام : جبهه شمالی دماوند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
جبهه شمالی دماوند    
نام : تیغه داراباد به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
تیغه داراباد به توچال    
نام : قله خلنو قله برج-مسیر فشم- روستای لالون-
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
قله خلنو قله برج-مسیر فشم- روستای لالون-    
نام : خورندان به پرسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 22 KM
خورندان به پرسون    
نام : قله دماوند جبهه شمال شرقی-منطقه ناندل
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
قله دماوند جبهه شمال شرقی-منطقه ناندل    
نام : توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 0 KM
توچال    
نام : روستای ارفعده
نوع فعالیت : جنگل نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
روستای ارفعده    
نام : قله آهنگرک و محمودچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11.7 KM
قله آهنگرک و محمودچال    
نام : سربندان به دریاچه آهنک
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 67 KM
سربندان به دریاچه آهنک    
نام : درکه به پلنگچال به ایستگاه پنج توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15 KM
درکه به پلنگچال به ایستگاه پنج توچال    
نام : قله توچال - منطقه دربند (پاییز)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال - منطقه دربند (پاییز)    
نام : قله توچال - منطقه دربند (زمستانی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال - منطقه دربند (زمستانی)    
نام : خط الراسی ریزان به آتشکوه- تابستانه از روستای افجه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
خط الراسی ریزان به آتشکوه- تابستانه از روستای افجه    
نام : قله ریزان- زمستانه از روستای افجه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله ریزان- زمستانه از روستای افجه    
نام : قله خلنو (طرح سیمرغ )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله خلنو (طرح سیمرغ )    
نام : کلون بستک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کلون بستک    
نام : قله سرکچال ها
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.5 KM
قله سرکچال ها    
نام : قله گل اندام
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
قله گل اندام    
نام : سرکچال - مسیر زمستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
سرکچال - مسیر زمستان    
نام : دماوند زمستانه جنوبی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
دماوند زمستانه جنوبی    
نام : قله خراسان کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15.2 KM
قله خراسان کوه    
نام : گرده شرقی سرکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 17.5 KM
گرده شرقی سرکچال    
نام : خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 24 KM
خلنو    
نام : قله توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال    
نام : قله توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال    
نام : سرکچال زمستانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
سرکچال زمستانی    
نام : سرکچال تابستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12 KM
سرکچال تابستان    
نام : توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
توچال    
نام : قله خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله خلنو    
نام : کلک چال زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کلک چال زمستانه    
نام : کلون بستک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کلون بستک    
نام : قله تالون زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله تالون زمستانه    
نام : درکه به ایستگاه 5 توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 24 KM
درکه به ایستگاه 5 توچال    
نام : سرکچال زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
سرکچال زمستانه    
نام : کل خوسون به سکنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 50 KM
کل خوسون به سکنو    
نام : توچال(دربند)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
توچال(دربند)    
نام : قله برج-خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله برج-خلنو    
نام : توچال زمستانه. دربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9.1 KM
توچال زمستانه. دربند    
نام : توچال-دربند-شیرپلا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9.2 KM
توچال-دربند-شیرپلا    
نام : سات-طالقان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 17.5 KM
سات-طالقان    
نام : پیمایش خط الراس دارآباد توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
پیمایش خط الراس دارآباد توچال    
نام : زمستانه سرکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
زمستانه سرکچال    
نام : توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
توچال    
نام : کلون بستک زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کلون بستک زمستانه    
نام : خلنو تابستانه لالان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
خلنو تابستانه لالان    
نام : توچال زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
توچال زمستانه    
نام : کلون بستک تابستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کلون بستک تابستانه    
نام : دماوند/یال رینه(جنوب‌شرقی)/بازگشت از جبهه‌ی جنوبی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20.62 KM
دماوند/یال رینه(جنوب‌شرقی)/بازگشت از جبهه‌ی جنوبی    
نام : سرکچالها از گرده‌ی شرقی/زمستانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 17.5 KM
سرکچالها از گرده‌ی شرقی/زمستانی    
نام : خط‌الراس هرزه‌کوه (از سکه‌نو تا سرکچالها)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 28.73 KM
خط‌الراس هرزه‌کوه (از سکه‌نو تا سرکچالها)    
نام : توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 834 KM
توچال    
نام : رحمان‌آباد/باغچه خلیل/پارکینگ دارآباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9.27 KM
رحمان‌آباد/باغچه خلیل/پارکینگ دارآباد    
نام : قله کلکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
قله کلکچال    
نام : قله توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال    
نام : قله پهنه حصار (صعود زمستانی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13 KM
قله پهنه حصار (صعود زمستانی)    
نام : قله ساکا (زمستانی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12.8 KM
قله ساکا (زمستانی)    
نام : سرکچال - زمستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5.7 KM
سرکچال - زمستان    
نام : توچال از دربند زمستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
توچال از دربند زمستان    
نام : توچال-دربند-شیرپلا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
توچال-دربند-شیرپلا    
نام : قله‌ی کُماچال/ایستگاه ۱تا۵ تله‌کابین توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.47 KM
قله‌ی کُماچال/ایستگاه ۱تا۵ تله‌کابین توچال    
نام : قله‌ی کرکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.77 KM
قله‌ی کرکوه    
نام : قله آبک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10.2 KM
قله آبک    
نام : بازارک از یال پاوش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6 KM
بازارک از یال پاوش    
نام : زرین کوه- جابان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19.56 KM
زرین کوه- جابان    
نام : آهنگرک - از یال شرقی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
آهنگرک - از یال شرقی    
نام : پیرزن کلوم به مهرچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 17 KM
پیرزن کلوم به مهرچال    
نام : قله جانستون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 23 KM
قله جانستون    
نام : چشمه دیوآسیاب- آبشار سفید آب
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
چشمه دیوآسیاب- آبشار سفید آب    
نام : خلنو ( برج - هرزه کوه - خلنو کوچک و خلنو بزرگ )
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
خلنو ( برج - هرزه کوه - خلنو کوچک و خلنو بزرگ )    
نام : آسمانکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
آسمانکوه    
نام : قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9.47 KM
قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون    
نام : شیرپلا به قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 4.49 KM
شیرپلا به قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون    
نام : قله سرکچال از لالون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 17 KM
قله سرکچال از لالون    
نام : قلل مهرچال و پیرزنکلوم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
قلل مهرچال و پیرزنکلوم    
نام : دربند به شیرپلا و برگشت از ایستگاه ۵ توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16.68 KM
دربند به شیرپلا و برگشت از ایستگاه ۵ توچال    
نام : قلل ساکا و آتشکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
قلل ساکا و آتشکوه    
نام : قله دیزین یا سیچال از آهار
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 30 KM
قله دیزین یا سیچال از آهار    
نام : قله چین کلاغ ، دوشاخ ، پلنگ چال و امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 22.5 KM
قله چین کلاغ ، دوشاخ ، پلنگ چال و امامزاده داوود    
نام : قله کرکو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7 KM
قله کرکو    
نام : اسپید چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
اسپید چال    
نام : قلل سرکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
قلل سرکچال    
نام : قله جانستون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله جانستون    
نام : قله خاتون بارگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12.6 KM
قله خاتون بارگاه    
نام : دماوند زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دماوند زمستانه    
نام : خط‌ الراس دارآباد به لزون و جمشیدیه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 25 KM
خط‌ الراس دارآباد به لزون و جمشیدیه    
نام : خط الراس خرسنگ جانستون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
 خط الراس خرسنگ جانستون    
نام : قله و جنگل الیمستان (امام زاده قاسم) از دو مسیر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله و جنگل الیمستان (امام زاده قاسم) از دو مسیر    
نام : ولنجک کما چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7 KM
ولنجک کما چال    
نام : ولنجک
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 2 KM
ولنجک    
نام : قله سرنسا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13.5 KM
قله سرنسا    
نام : درکه به امامزاده داوود
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13.5 KM
درکه به امامزاده داوود    
نام : خط الراس ریزان به سیاه لت به اتشکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 25 KM
خط الراس ریزان به سیاه لت به اتشکوه    
نام : قله آهنگرک از دره هملون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12 KM
قله آهنگرک از دره هملون    
نام : قله روته از فشم روستای روته چند مسیر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله روته از فشم روستای روته چند مسیر    
نام : کلون بستک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 3 KM
کلون بستک    
نام : قله های سی چال و الله بند بزرگ . الله بند کوچک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 17 KM
قله های سی چال و الله بند بزرگ . الله بند کوچک    
نام : خرسنگ شمالی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.83 KM
خرسنگ شمالی    
نام : قله چشمه شاهی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
قله چشمه شاهی    
نام : قله لیچه، چشمه شاهی و کندر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15 KM
قله لیچه، چشمه شاهی و کندر    
نام : همهن
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.15 KM
همهن    
نام : قله‌ی همهن به لب جاده‌ی امامه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5 KM
قله‌ی همهن به لب جاده‌ی امامه    
نام : سپیدستان-سرکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7 KM
سپیدستان-سرکچال    
نام : قله روته
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 3 KM
قله روته    
نام : دارآباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دارآباد    
نام : قله خاتون بارگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله خاتون بارگاه    
نام : سوهانک به زردبند
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
سوهانک به زردبند    
نام : سوهانک
نوع فعالیت : ماشین گردی (Off Road)
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
سوهانک    
نام : میدان درکه به ایستگاه ۷ تله‌کابین توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13.33 KM
میدان درکه به ایستگاه ۷ تله‌کابین توچال    
نام : ایستگاه۵ تله‌کابین توچال،اسون،سربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.49 KM
ایستگاه۵ تله‌کابین توچال،اسون،سربند    
نام : ایستگاه۷تله‌کابین توچال به قله‌ی شاهنشین(زمستانی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 3.51 KM
ایستگاه۷تله‌کابین توچال به قله‌ی شاهنشین(زمستانی)    
نام : رحمان آباد-باغچه خلیل رفت و برگشت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11.5 KM
رحمان آباد-باغچه خلیل رفت و برگشت    
نام : دوشاخ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دوشاخ    
نام : خرسنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
خرسنگ    
نام : جانستون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
جانستون    
نام : دریاچه تار وهویر
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دریاچه تار وهویر    
نام : ورجین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
ورجین    
نام : هملون پیرزن کلون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
هملون پیرزن کلون    
نام : مهرچال به همهن
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20.1 KM
مهرچال به همهن    
نام : قله فیل زمین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
قله فیل زمین    
نام : دربند تا روستای پس قلعه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دربند تا روستای پس قلعه    
نام : 8 مسیر مختلف مربوط به چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
8 مسیر مختلف مربوط به چین کلاغ    
نام : پارک نحج البلاغه تهران
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.29 KM
پارک نحج البلاغه تهران    
نام : توچال از پارکینگ تا ایستگاه 5
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12 KM
توچال از پارکینگ تا ایستگاه 5    
نام : پارک پردیسان
نوع فعالیت : پیاده روی و دویدن
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6.23 KM
پارک پردیسان    
نام : سرک چال زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9.4 KM
سرک چال زمستانه    
نام : خط الراس اندار گاوبینی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
خط الراس اندار گاوبینی    
نام : قله سیاه پلاس
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8 KM
قله سیاه پلاس    
نام : مهر چال از راحت آباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
مهر چال از راحت آباد    
نام : خط الراس پیرزن کلوم، شیورکش و کاسونک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 21 KM
خط الراس پیرزن کلوم، شیورکش و کاسونک    
نام : قله آتشکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9.46 KM
قله آتشکوه    
نام : مسیر ایستگاه ۵ تا ۷ توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7 KM
مسیر ایستگاه ۵ تا ۷ توچال    
نام : دره‌ی دارآباد/قلل کلکچال/پارک جمشیدیه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18 KM
دره‌ی دارآباد/قلل کلکچال/پارک جمشیدیه    
نام : خط الراس داراباد به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
خط الراس داراباد به توچال    
نام : قله آسمان کوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
قله آسمان کوه    
نام : قله زیورچال، سه چال و شیورکش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
قله زیورچال، سه چال و شیورکش    
نام : کلون بستک - زمستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کلون بستک - زمستان    
نام : کلکچال - زمستان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کلکچال - زمستان    
نام : قله‌ی خلنو،تیغه‌های ژاندارک/البرز مرکزی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 21 KM
قله‌ی خلنو،تیغه‌های ژاندارک/البرز مرکزی    
نام : سرکچال تابستانه(جبهه شرقی سرکچال)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5.4 KM
سرکچال تابستانه(جبهه شرقی سرکچال)    
نام : مسیر زمستانه کلون بستک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 3.4 KM
مسیر زمستانه کلون بستک    
نام : مسیر تابستانه کلون بستک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.8 KM
مسیر تابستانه کلون بستک    
نام : کلون بستک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کلون بستک    
نام : قله توچال از ده ایگل
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11 KM
قله توچال از ده ایگل    
نام : قله چین کلاغ- کوی فراز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5 KM
قله چین کلاغ- کوی فراز    
نام : توچال از مسیر دربند
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
توچال از مسیر دربند    
نام : قله جارو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله جارو    
نام : قله برج زمستانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 18 KM
قله برج زمستانی    
نام : زمستانه چشمه شاهی وراورد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.4 KM
زمستانه چشمه شاهی  وراورد    
نام : قله پیرزن کلوم از یال شمالی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
قله پیرزن کلوم از یال شمالی    
نام : قله پلنگ چال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 26 KM
قله پلنگ چال    
نام : خط الراس سکه نو - کمانکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 62 KM
خط الراس سکه نو - کمانکوه    
نام : جاده کن به سولقان، دره هریاس به قله هریاس(لتمان)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
جاده کن به سولقان، دره هریاس به قله هریاس(لتمان)    
نام : توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
توچال    
نام : شانه شرقی سرکچال ها
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
 شانه شرقی سرکچال ها    
نام : خرسنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
خرسنگ    
نام : خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
خلنو    
نام : دماوند(جنوبی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دماوند(جنوبی)    
نام : کلوم بستک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
کلوم بستک    
نام : قله سرخه حصار (آرش و زهره:)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 2.44 KM
قله سرخه حصار (آرش و زهره:)    
نام : سرکچالها مسیر تابستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.7 KM
سرکچالها مسیر تابستانه    
نام : سرکچالها مسیر زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.5 KM
سرکچالها مسیر زمستانه    
نام : خلنو مسیر تابستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9.5 KM
خلنو مسیر تابستانه    
نام : خلنو مسیر زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11.8 KM
خلنو مسیر زمستانه    
نام : امامه به کلوگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
امامه به کلوگان    
نام : قله قدمگاه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7.2 KM
قله قدمگاه    
نام : قله قزقونچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10.8 KM
قله قزقونچال    
نام : توچال از یال چهار پالون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14.6 KM
توچال از یال چهار پالون    
نام : قله چشمه شاهی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله چشمه شاهی    
نام : قله تماشا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
 قله تماشا    
نام : قله توچال از ولنجک
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
قله توچال از ولنجک    
نام : قله اسپیدچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8 KM
قله اسپیدچال    
نام : لواسان/ورجین/کلوگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13 KM
لواسان/ورجین/کلوگان    
نام : خط الراس کلون بستک به سرکچالها
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 17 KM
خط الراس کلون بستک به سرکچالها    
نام : قله واریش از روستای واریش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
قله واریش از روستای واریش    
نام : قله استرچال از دره هملون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.2 KM
قله استرچال از دره هملون    
نام : قله زرین کوه (زرینه کوه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.3 KM
قله زرین کوه (زرینه کوه)    
نام : قله قلعه دختر (ماما)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
قله قلعه دختر (ماما)    
نام : اناردر
نوع فعالیت : دره نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 4.1 KM
اناردر    
نام : قله سیاه پلاس
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله سیاه پلاس    
نام : قله سیاه پلاس
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله سیاه پلاس    
نام : شهرستانک به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10.5 KM
شهرستانک به توچال    
نام : قله شاه نشین
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7 KM
قله شاه نشین    
نام : قله خاتون بارگاه از گرمابدر
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11.5 KM
قله خاتون بارگاه از گرمابدر    
نام : پناهگاه شیرپلا به پناهگاه کلکچال (کولکچال)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 3.7 KM
پناهگاه شیرپلا به پناهگاه کلکچال (کولکچال)    
نام : قله آتشکوه -از دشت هویج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13 KM
قله آتشکوه -از دشت هویج    
نام : سایت آبعلی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران , مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 5 KM
سایت آبعلی    
نام : سرکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
سرکچال    
نام : ساکا و آتشگوه از روستای کند بالا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
ساکا و آتشگوه از روستای کند بالا    
نام : دربند به توچال از مسیر شیرپلا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دربند به توچال از مسیر شیرپلا    
نام : ریزان تا گردنه افجه بشم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
ریزان تا گردنه افجه بشم    
نام : قله پهنه سار (پهنه حصار) از روستای سنگان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19 KM
قله پهنه سار (پهنه حصار) از روستای سنگان    
نام : قله جانستون مسیر زمستانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
قله جانستون مسیر زمستانی    
نام : قله ریزان دشت هویج
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6 KM
قله ریزان دشت هویج    
نام : قله شاه دژ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
قله شاه دژ    
نام : قله توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله توچال    
نام : قله بازارک/ سی و سه چم
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14 KM
قله بازارک/ سی و سه چم    
نام : قله گل زرد از یال شرقی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 10 KM
قله گل زرد از یال شرقی    
نام : قله سرکچال از ده لالون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
قله سرکچال از ده لالون    
نام : قله سرباز
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
قله سرباز    
نام : قله کلکچال از مسیر داراباد دره آب زندگانی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 21 KM
قله کلکچال از مسیر داراباد دره آب زندگانی    
نام : خط الراس خاتون بارگاه تا خرسنگ جنوبی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20 KM
خط الراس خاتون بارگاه تا خرسنگ جنوبی    
نام : خرسنگ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 24 KM
خرسنگ    
نام : قله کلون بستک (زمستانه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9.8 KM
قله کلون بستک (زمستانه)    
نام : قله پرسون
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13 KM
قله پرسون    
نام : قله توچال از شیرپلا و امیری
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 19.8 KM
قله توچال از شیرپلا و امیری    
نام : قله توچال از شیرپلا و امیری(زمستانه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 20.8 KM
قله توچال از شیرپلا و امیری(زمستانه)    
نام : قله چین کلاغ (تهران)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله چین کلاغ (تهران)    
نام : کلون بستک زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 6 KM
کلون بستک زمستانه    
نام : صعود به قلل برج و خلنو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
صعود به قلل برج و خلنو    
نام : قله آراکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
 قله آراکوه    
نام : دره رحمان آباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
دره رحمان آباد    
نام : توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
توچال    
نام : قله عرق چین و خشکچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
قله عرق چین و خشکچال    
نام : کرکو
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11 KM
کرکو    
نام : داراباد به توچال وکلکچال زمستانه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11 KM
داراباد به توچال وکلکچال زمستانه    
نام : قله بندعیش
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 14.6 KM
قله بندعیش    
نام : فرحزاد به درکه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 15.52 KM
فرحزاد به درکه    
نام : قله لتمال (آسیاب بادی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 8.26 KM
قله لتمال (آسیاب بادی)    
نام : قله‌ی پلنگچال (یال غربی)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11.3 KM
قله‌ی پلنگچال (یال غربی)    
نام : قله عرقچین و تنگچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 9 KM
قله عرقچین و تنگچال    
نام : پورا
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 7 KM
پورا    
نام : تیزکوه
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11 KM
تیزکوه    
نام : قله بند عیش مسیر رفت و بهترین مسیر برگشت
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 16 KM
قله بند عیش مسیر رفت و بهترین مسیر برگشت    
نام : عرقچین به توچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 12.6 KM
عرقچین به توچال    
نام : قله داراباد و سیاه بند برگشت از دره داراباد
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 24 KM
قله داراباد و سیاه بند برگشت از دره داراباد    
نام : چین کلاغ از شهرک بوعلی (شهرک بام تهران)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 4.6 KM
چین کلاغ از شهرک بوعلی (شهرک بام تهران)    
نام : گردنه قوچک به گردنه دیزین
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 86 KM
گردنه قوچک به گردنه دیزین    
نام : سرسیاه غار 1.2.3
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 17.5 KM
سرسیاه غار 1.2.3    
نام : گاوبینی
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 11.8 KM
گاوبینی    
نام : چین کلاغ
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
چین کلاغ    
نام : قله پهنه سار (پهنه حصار)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : البرز , تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله پهنه سار (پهنه حصار)    
نام : قله پلنگچال
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله پلنگچال    
نام : قله ریزان
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : تهران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
قله ریزان