اطلاعات کاربر

علی جلالی

پست الکترونیکی : jalali452@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 174
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09122723547
شهر : شمیران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/12/7
مدل دستگاه : Garmin 64sو Garmin 66s

در صورت نیاز برای اطلاعات بیشتر از مسیرهای آپلود شده با شماره تلفن همراه اینجانب تماس بگیرید. خوشحال خواهم شد که صدای نازنین شما همنورد عزیز رو بشنوم و اطلاعاتی رو با هم رد و بدل کنیم.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 پیله کوه- بریانچال (از مسیر یال شرقی) 6811
2 دال نشین 6327
3 قلل پهنه- ساروی 372
4 دومیر(صعود نافرجام)- از روستای نشلج 58 
5 سرلت- پلی تنگه 1176
6 باریک بند- سنگ پل - شورچال 15711
7 رستم چال- قبله 19919
8 سوتک بزرگ- از دره خرسرک 16221
9 پشت بند سنگون - سیاه سنگ (سیاسر) 13610
10 لوارک- دلستان 1774
11 بزم چال- میانرود- نور- لاسم 18427
12 آتش سنگ 19115
13 زرین کوه (طالقان)- صعود نافرجام 1898
14 اودل- از سیرود 17917
15 سنگچال - دیوا 22935
16 خونکهار 17521
17 تلکمر- صعود نافرجام قله لونه پلنگ 24111
18 عرقچین - تنگچال 33679
19 ساکا 36481
20 اشندر 36365
21 پادشاه نشین و آسمان کوه 31267
22 بارو- چشمه شاهی - پهنه حصار (پهنه سار) 464100
23 نقره سر - نقله سر 639174
24 سوتک کوچک - فرعی 26433
25 هزاربند- از گرده سنگی حسنکدر 39543
26 هزارلا 47647
27 کرکس- از مسیر روستای کشه 514178
28 کرچان- از مسیر روستای همه جا 33033
29 کلاش ویا - از دره آزادبر 33148
30 لوارک- صعود نافرجام از مسیر یال آلودر 2356
31 آهار بشم - کهونو 30417
32 سای- مهرچال- پیرزن کلوم 30932
33 قزقونچال 39810
34 سچال، چال گردن، زرین چال و شیور- از دیزین 50449
35 خرسلک- خرسرک 55949
36 هفت خان- از آزادبر 673165
37 سودر- قله ای در انتهای شمال باختری دشت لار 2827
38 آهنگرک- صندوقچال- محمودچال- سیچال 41754
39 اشکدر (آلاشکا) - سوته 40825
40 سیاه پلاس - از جورد 53347
41 گلرد 44230
42 سرنسا 44930
43 سرنسا (زمستانه) 49329
44 تالون 735150
45 قلعه دختر - از خط الرس تار بیشه(صعود نافرجام) 5348
46 ریزان- صعود زمستانه نافرجام 45024
47 لوارک- صعود نافرجام از مسیر دره سیبک 45916
48 بندعیش 49190
49 سکه نو-از وارنگه رود- زمستانه 59836
50 کلوگان از روستای امامه- زمستانه 51932
51 ورجین - از امامه (زمستانه) 54653
52 اسپیدچال- زمستانه 587104
53 چشمه شاهی 687112
54 شاه نشین- بازارک- سی و سه چم- پلنگ چال 60393
55 سرخاب - از یال جنوبی 48856
56 الله بند بزرگ از گرده شرقی 51924
57 استرچال- از ده تنگه (زمستانه) 58135
58 تاریک نو 41650
59 کمانکوه- سرماهو- یخچال 46166
60 دونا - آویر 83392
61 چپکرو 72862
62 سرکچال 70379
63 کهون 96461
64 گاوبینی 909118
65 تیزکوه 819104
66 پورا 65955
67 رندان 739111
68 میشو 55218
69 لاس پشته- قلعه رودخان 75664
70 منار 69791
71 کولجنو- از الیگودرز- چشمه پر 68038
72 قله سیالان (هنیز- سیالان- عسل محله) 775217
73 شاهدژ- شاه دژ 70277
74 کرپوش کوه 5945
75 سرکچال 53518
76 آبشار کرودیکن- تنگه زندان 1251131
77 کرکو 62223
78 قله بلقیس 72871
79 خرس چال/ خرس چار/ خرس چر 146263
80 چشمه دیوآسیاب- آبشار سفید آب 1353175
81 آهنگرک - از یال شرقی 101139
82 زرین کوه- جابان 108851
83 سرلت- رندان 106460
84 کهار - ناز 2064316
85 آزاد کوه- کلاک بالا 1502391
86 سیاه پالاس- رودهن- روستای جورد 12694
87 قله گل زرد از مسیر غار گل زرد 1733188
88 خرم آباد- دره نای انگیز 110726
89 سبلان- از مسیر شابیل 2780576
90 درکه- پلنگچال- ایستگاه 5 تله کابین توچال- ایستگاه 2265401
91 چین کلاغ 4079298
92 برگ جهان 158240
93 زاهدان- اردوگاه دره گل- پناهگاه صبح- قله تفتان 2656569
94 نمارستاق- آبشار دریوک (کهرود) 2699196
95 آسمان کوه 4535298
96 آب بر- دررام- سیاو- ماسوله 4362411
97 آب بر- دیزاب (طارم، زنجان) 3582170