اطلاعات کاربر

رضا نامجومطلق

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 1
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://namjureza.pearsinblog.ir
شماره تماس : 09196562771
شهر : ساوه
استان : مرکزی
تاریخ عضویت در سایت : 1397/3/7
مدل دستگاه : garmin64s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 سماموس از جواهردشت 586
2 کوبری از سرکان 8536
3 قله کوجه از روستای کهندان 33410
4 مسیر شمالی قله شهباز 26748
5 تفرش دلارام 3438
6 زمستانه چشمه شاهی وراورد 40924
7 دماوند زمستانه 107535
8 شمالی دماوند 1165116
9 مسیر تابستانه کلون بستک 112629
10 مسیر زمستانه کلون بستک 109715
11 سرکچال تابستانه(جبهه شرقی سرکچال) 103817
12 سرک چال زمستانه 11366
13 لرستان - بیدستانه - گل گل 110916
14 لرستان - بیدستانه - گل گل 108612
15 هنیز ،قله سیالان 1233101
16 دلیجان مزوش دومیر زمستانه 116686
17 دلیجان مزوش دومیر تابستانه 1274154