اطلاعات کاربر

رعنا محمد علی پور

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 5
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : قزوین
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1396/1/22
مدل دستگاه : Etrex30x

شروع کوهنوردی از سال 1394 مربی و مدرس درجه 3 کوهپیمایی مربی درجه 3 برف و یخ
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله کمال- صعود تابستانه- از پیست اسکی سهند تبریز 67 
2 قله اورین-صعود تابستانه- از روستای حصار 657
3 قله جام و سهند از تبریز 9 و 10 تیرماه 1091
4 خط الراس سپیدقطور تا سات 13 تا 15 خرداد 1083
5 قله ارژنگ زمستانی از مسیر روستای میناوند 20025
6 تابستانه قله بریال از روستای چناسک 23831
7 زمستانه قله الوند همدان 3407
8 تالاب صالحیه آبیک 68721
9 قله لیزسر - زمستانه از روستای بزج 49910
10 قله لیزسر - پاییزه از روستای بزج 48710
11 قله کهار - زمستانه از روستای کلوان 54629
12 قله کهار- تابستانه از روستای گته ده 50616
13 قله ریزان- زمستانه از روستای افجه 50639
14 خط الراسی ریزان به آتشکوه- تابستانه از روستای افجه 52244
15 قله خشچال- زمستانه از روستای وربن 49024
16 قله خشچال- پاییزه از روستای وربن 49822
17 قله توچال - منطقه دربند (زمستانی) 36419
18 قله توچال - منطقه دربند (پاییز) 35123