اطلاعات کاربر

خسرو خدری

پست الکترونیکی : khosro1344@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/khosrokhedri/
شماره تماس : ******
شهر : بهبهان
استان : خوزستان
تاریخ عضویت در سایت : 1400/4/4
مدل دستگاه : XIAOMI REDMI NOTE 9

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 کان صیفی ایلام 8 
2 قله قلم دنا ٫ سی سخت کهگیلویه و بویراحمد 245
3 قله ریز بلند «برم فیروز » سپیدان 201
4 گل نگین ساورز 197
5 مسیر تخت - دریاچه«بهبهان» 291
6 مشته تنگ ماغر 294
7 بهبهان - قلعه گلاب زیدون 35 
8 تنگ تکاب بهبهان _ صنوگان دهدشت 42 
9 جاده قدیم اهواز -آغاجاری 63 
10 تنگ تهلیو ٫ سد گله خر «بهبهان» 34 
11 اوگلم ٫ چه ببولی ٫ نارین قلعه «بهبهان» 50 
12 تنگ تهلیو - چه موری 731
13 جاده چه صادقی - شاه زندون- اوگلم «بهبهان» 54 
14 خاییز - تنگ تکاب 40 
15 تنگ بیستم - تنگ نیده 401
16 جاده چه صادقی - جاده چه ببولی 32 
17 اولگنی - تنگ بیستم 34 
18 نگهبانی سد مارون - تنگ نیده - روشمهر 1333
19 سه راه جخونه - سرکرته 1421