اطلاعات کاربر

خسرو خدری

پست الکترونیکی : khosro1344@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/khosrokhedri/
شماره تماس : ******
شهر : بهبهان
استان : خوزستان
تاریخ عضویت در سایت : 1400/4/4
مدل دستگاه : XIAOMI REDMI NOTE 9

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 آبشار کیوان گچساران 15 
2 قله آزاد کوه مازندران 1198
3 کان صیفی ایلام 518
4 قله قلم دنا ٫ سی سخت کهگیلویه و بویراحمد 7818
5 قله ریز بلند «برم فیروز » سپیدان 583
6 گل نگین ساورز 437
7 مسیر تخت - دریاچه«بهبهان» 551
8 مشته تنگ ماغر 565
9 بهبهان - قلعه گلاب زیدون 65 
10 تنگ تکاب بهبهان _ صنوگان دهدشت 812
11 جاده قدیم اهواز -آغاجاری 101 
12 تنگ تهلیو ٫ سد گله خر «بهبهان» 56 
13 اوگلم ٫ چه ببولی ٫ نارین قلعه «بهبهان» 79 
14 تنگ تهلیو - چه موری 1001
15 جاده چه صادقی - شاه زندون- اوگلم «بهبهان» 91 
16 خاییز - تنگ تکاب 611
17 تنگ بیستم - تنگ نیده 683
18 جاده چه صادقی - جاده چه ببولی 64 
19 اولگنی - تنگ بیستم 582
20 نگهبانی سد مارون - تنگ نیده - روشمهر 1785
21 سه راه جخونه - سرکرته 1851