اطلاعات کاربر

بابک نصیری فارسانی

پست الکترونیکی : babak6218@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://www.babak5700.blogfa.com
شماره تماس : 09132857327
شهر : فارسان
استان : چهارمحال و بختیاری
تاریخ عضویت در سایت : 1399/2/22
مدل دستگاه : a20s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله چگاله 395
2 قله چوبین 78 
3 قله کلار 505
4 قله کلونچین 565
5 قله آب سفید 421
6 قله کرکس 411
7 سپیدانه به چشمه مروارید 391
8 زردکوه،قله شاه شهیدان 7211
9 قله کلک 623
10 قله دالانک-جهانبین 423