اطلاعات کاربر

اکبر کارگر

پست الکترونیکی : kargar1233@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 33
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس :
شهر : rvc,dk
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1393/10/7
مدل دستگاه : map 64 s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله زرده بند 81
2 قله طلا( سرخ) 333
3 قله دومیر 253
4 قله ویلیجیا 333
5 قله کوبری 425
6 قله برف انبار 425
7 قله گاوکشان 441
8 قله شاهوار 5610
9 قله کلونچین 642
10 قله سیالان 661
11 قله کیامکی 723
12 قله سنبران 708
13 قله ساکا 937
14 قله خوراسان 1139
15 قله گردانهکوه 72 
16 قله سماموس 13319
17 قله کا کوه 1311
18 قله سوری 1195
19 قله یخچال 2044
20 قله خشچال 1647
21 قله زرده ور 2519
22 قله بل 2736
23 قله شاهان کوه 19610
24 قله ملارد 2624
25 قله خلنو 31527
26 قله اتشکوه 42231
27 قله کلاه قاضی 48633
28 قله اورین 35330
29 خط الراس گرین تا شاه نیشین 39025
30 قله یال کبود 36321
31 قله کرکسین 36241
32 قله توچال 28911
33 قله پلنگ کوه 45336
34 قله اسمانکوه 41027
35 قله تفتان 46039
36 قله کینو 60471
37 قله انگول 45610
38 قله بلقیس 55370
39 قله قاش مستان 53176
40 قله شاه جهان 62175
41 قله شیر باد 42713
42 قله چشمه شاهی 79152
43 قله شاهین 73455
44 قله وتوس 71645
45 قله جانستون 1326133
46 خط الراس داراباد به توچال 1153160
47 قله کول جنو 88743
48 قله کله سنگ 89469
49 قله ریزان 90857
50 خط الراس سرکچلها به قله برج 86013
51 زرین کوه 69537
52 قله کمال به قلل جام و سهند 77171
53 علم کوه از مسیر سیاه سنگها 1325255
54 قله پاشوره 75756
55 لوشان سیاهپوش روستای کلج (داش مسجدی) 110725
56 خط الراس قله قزل ارسلان به الوند 152679
57 قله میشینه مرک 74121
58 شاه البرز از مسیر اوانک 1470154
59 قله چرم کش 154353
60 قله خنجز بلاغ 89518
61 قله داراباد 1416270
62 قله پلنگ چال 78730
63 رزجرد به راهدارخانه قسطین لار 6965
64 قله ملاداغی 83411
65 پیغمبر کوه 117948
66 قله ارژنک به قله زرچکانی 187716
67 قله کلک چال 1305170
68 تزرجان / قله برفخانه 137130
69 قله بیستون 149632
70 دماوند یال داغ به جبهه جنوبی 109563
71 قله اودله یورد 88787
72 اسبه مرد به بلو کان 82622
73 قله اشکدر 99553
74 قله ازاد کوه به قلل کمانکوه /سرماهو / یخچال 135760
75 سدتاریک به ویس رود فومن 126078
76 'گردانه کوه به خرسان جنوبی 88745
77 قله کله قندی 84162
78 گچسر دره اندرسم 144281
79 قله کراچان 8159
80 حط الراس کاسونک به پیرزن کلون 85817
81 اوشان/ اهار / قله سی چال 104527
82 قله توچال از مسیر شهرستانک 1094109
83 قله پلنگ چال 94334
84 قله میشینه مرک 92419
85 گیلان ماسوله به ماسال 1661299
86 خط الراس سفیدگتور به شاه البرز و سات 133645
87 قزوین الموت شرقی پیچ بن قلل نرگس 77432
88 قاسم اباد چابکسر به جیر کوه رامسر 84944
89 کافر میدان 72927
90 قله رامند 77024
91 قله اسمان سرا 104688
92 قله سرد گاه 87615
93 قله نهراب 72751
94 قله 2 خاله 6396
95 قله یخچال 79922
96 اشتهارد روستای جارو 70232
97 قزوین امام زاده اباذر به دومانچال 62320
98 قزوین /عبدل اباد قله شجاع الدین 6267
99 قزوین روستای رزجرد دوما نچال 60515
100 قزوین قله مارال 110861
101 قله سلطان اویس جبهه غربی 86355