اطلاعات کاربر

مهدی فرهمند

پست الکترونیکی : mehd.farahmand@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : insta: mehdi22818 Telegram:@me22818
شماره تماس : 09354604068
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1395/3/14
مدل دستگاه : Garmi Vista HCX

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله گل اندام 777125
2 قله روته از فشم روستای روته چند مسیر 86763
3 خط الراس ریزان به سیاه لت به اتشکوه 86461
4 قله کول جنو از دو مسیر ازنا و الیگودرز دره دایی 99155
5 قله و جنگل الیمستان (امام زاده قاسم) از دو مسیر 1117112
6 خط الراس خرسنگ جانستون 78177
7 قله علم کوه خرسان سیاه سنگ 78455
8 کول جنو 69359
9 قله آتش کوه صعود از دره سوعک و برگست از دشت هویج 6049
10 قله انگمار چال از هراز دره مرغی تا روستای لاسم 65565
11 قله چپکرو از گرمابدر 1241103