اطلاعات کاربر


محمد سمنانی

پست الکترونیکی : mo_ho_se@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09133198176
شهر : اصفهان
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1391/9/8
مدل دستگاه : Brauniger compeo+

Paraglider Pilot
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 سایت پروازی رخ 294147
2 سایت پروازی رخ 252714