اطلاعات کاربر

مجید مردانی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 46
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : قزوین
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1393/6/1
مدل دستگاه : etrex 30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 پلنگ کوه 646
2 پیغمبرکوه 517
3 شاه البرز 15316
4 سیالان 12615
5 جارو 54142
6 دیورش به حلیمه جان 65434
7 قله تجر 84262
8 آسمانسرا یا آسمانکوه لوشان 844125
9 دماوند شمال شرقی ، روستای ناندل 1274297
10 شاه معلم 67942
11 بره سر به داماش 84047
12 ماسوله به ماسال 1358148
13 لیزسر 67719
14 شیرکوه به دیورش 94191
15 جنگل نوردی شیرکوه 68345
16 بریال 88089
17 آغوزبن به نصفی 109937
18 زرده بند 102710
19 کرکس 95531
20 شاه کرم 103368
21 بلقیس 1334133
22 درفک 1524209
23 ارژنگ 110655
24 الوند خرمدره 173516
25 نیزه کوه 1609159
26 علم کوه ( مسیر حصارچال ) 2541100
27 سبلان 119425
28 آسمان کوه 1771120
29 قله دومیل 146568
30 آسمانسرا 1436234
31 پلنگ کوه 3083183
32 چرمکش 3677277
33 سندان 278399
34 منطقه حفاظت شده باشگل 163735
35 کافرمیدان از مقابل راهدارخانه 1873117
36 رامند - بویین زهرا 283853
37 سفید بوران 227461
38 سبزکوه 3110156
39 ملاداغی - ابهر 467853