اطلاعات کاربر

امید صنایعی

پست الکترونیکی : boorsonline@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 2
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://telegram : @koohnavardann
شماره تماس : 09151507082
شهر : نیشابور
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1400/7/10
مدل دستگاه : huawei p8lite

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله سوقند - روستای سوقند - نیشابور 36 
2 خط الراس 7 قله برفریز تا شیرباد 265
3 قله جوز ، باغشن کچ ، نیشابور 8613
4 قله داس ، درود ، نیشابور 7320
5 روستای طاغان به درخت جوز 672
6 قله قوچگر - دیزباد بالا - نیشابور 4810
7 قله اوشک - نیشابور 781
8 قله تیغ اره - خرو - نیشابور 11023