اطلاعات کاربر

حسین شایگان

پست الکترونیکی : hossein.shayegan@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 24
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://alborzcavingclub.blogfa.com
شماره تماس : ******
شهر : کرج
استان : البرز
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/15
مدل دستگاه : Garmin GPSMAP 62S

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 آبشار شاهاندشت - آبشار شاهان دشت 6437293
2 پهنه سار 2630286
3 قله توچال 3228317
4 دره کمجل 5310269
5 غار سم 317492
6 غار سراب 213938
7 غار کهک 221794
8 غار قلعه کرد 211732
9 غار دانیال 3098237
10 غار بورنیک 3390304
11 عظیمیه (بیجی کوه)+ 2 برار 2855180