اطلاعات کاربر

مهدی فراهانی

پست الکترونیکی : mehdi.farahani2@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 2
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://irankoohestan.ir/
شماره تماس : 09125339635
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/8/21
مدل دستگاه : Garminmap 62s

مدارک کوهنوردی و بخشی از فعالیت های شاخص مدرس درجه 2 کوهپیمایی ، مدرس درجه 3 سنگنوردی (طبیعت) ، مدرس درجه 2 یخ و برف مربی رسمی جستجو و نجات ، مدرس رسمی نجات برف(بهمن شناسی) ، مدرس درجه 3 صعود های ورزشی مدرس رسمی نقشه خوانی و کار با قطب نما ، مدرس اسکی اعزامی فدراسیون کوهنوردی ایران به دوره صعودهای ترکیبی کشور فرانسه، مدرسه کوهنوردی ENSA-2013 اعزامی فدراسیون کوهنوردی ایران به دوره صعود آبشارهای یخی کشور فرانسه،فدراسیون فرانسه ecrins-2015 مدرک امداد و نجات دیواره ( سازمان امداد و نجات کالیفرنیا 2009) ، مدرک فستیوال GHM- بیستو ن2010 انتخابی فدراسیون کوهنوردی : دوره گشایش مسیر بر روی دیواره زیر نظر مربیان فرانسوی (بیستون - 2014) کسب رتبه دوم از هیئت کوهنوردی استان تهران به عنوان : فعال ترین مربی استان درسال 1392و1393 تدوین طرح درس تکنیک های عبور آبشار(دره نوردی)- 1388 ، عضو هیئت موسس گروه ایران کوهستان پیمایش دره : پیمایش و گشایش دره تنگ زندان(بروجن و لردگان) ، اندرسم ،کمجل ،کلیک ، رغز و مور صعود دیواره : لجور، بیستون، یافته ، پلیس راه اصفهان ، پل خواب ، صعود یخچال شمالی سبلان ، یخچال کسری ، یخچال سیوله سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی 5 صعود قله دماوند ، 45 صعود قلل بالای 4000 هزارمتر در ایران و فرانسه برگزاری 36 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی سنگنوردی( 1388 الی1396 ) برگزاری 35 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران کارآموزی برف ( 1388 الی1396 ) برگزاری 5 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران پیشرفته برف ( 1395 الی1396 ) برگزاری 54 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمای ( 1390 الی1396 ) برگزاری 15 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران آموزش بهمن شناسی( 1392 الی1396 ) برگزاری 10 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی جستجو در کوهستان (1393 الی 1396 ) برگزاری 10 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی نجات فنی (1393 الی 1396) برگزاری 3 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران نقشه خوانی (1395 الی 1396)
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 خط الراس کلون بستک به سرکچال ها 1450131
2 پیرزن کلوم 137637
3 قله دماوند(مسیر شمالی) 2267141
4 قله چشمه شاهی 139194
5 قله شاه دژ 162952
6 قله آزاد کوه(مسیر تابستانه - زمستانه) 4012408
7 قله دماوند - یخچال سیوله 340460
8 قله سرکچال 1و2و3 (مسیر تابستانه) 1611180
9 قله ریزان (مسیر تابستانه) 1993149
10 قله سرکچال 1و2و3 (مسیر زمستانه ) 2518233
11 قله ریزان(مسیر زمستانه) 1926143