اطلاعات کاربر

نادر منتظریانی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 11
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس :
شهر : کرمانشاه
استان : کرمانشاه
تاریخ عضویت در سایت : 1392/4/14
مدل دستگاه : Garmin Etrex 30

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 تراورس بین دوجانپناه دیواره بیستون(فایل اصلی) 173827
2 قله قزل ارسلان 165645
3 شاهو قله زاولی 184460
4 قله آرارات 2154122
5 علم کوه 213442
6 کوه شاه معلم مسیرجنوبی و یال شرقی 2216118
7 قله کلاه قاضی الوند 2802188
8 کبیرکوه قله کان صیفی 1935194
9 غار آقا میر 189433
10 خط الراس کوه طاق بستان 194843
11 قله تفتان 166866
12 قلل و حدود جاده ای کوهستان پراو 213645
13 قله بیستون 189367
14 قله توچال مسیر دربند 1764180
15 قله زنهان 2165115
16 قالی کوه و آبشار آب سفید 161386
17 دره عقابها 189362
18 کوه جوره ودره کاوات 117814
19 قله دالاخانی 1697136
20 پیمایش دره های کاوات و نوئل 217450
21 کوه چهل چشمه (قله های شاه نشین و قولی ذلیخا) 2563143
22 قله بل 3621797
23 قله خلنو 2202118
24 قله شهباز 1978198
25 قله قته چرمی 2677109
26 کوههای بدر و پریشان 2293111
27 غار عینک 195621
28 دامنه جنوبی کوه سه کل 189238
29 کوه بیستون مسیر میشه ری 207066
30 سه کل 2813161
31 قله یال کبود 3532290
32 قله وانگه 2637119
33 قله گاچال به سراب گیان 238746
34 قله چهار شاخ به روستای گنبد کبود 266528
35 قله فرخشاد 6643545
36 دو شاخ 265959
37 قله بلوچ و غار مر طلسم 2967229
38 قله میرزایی تا روستای خِلِگ 212039
39 قله شیرز 365873