اطلاعات کاربر

سیاوش شهیدی

پست الکترونیکی : siyavash.shahidi@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 74
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09125579147
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1399/5/9
مدل دستگاه : Garmin Map64sx

لازم به ذکر است که در طول زمان در اثر حوادث طبیعی و غیره ، ممکن است مسیر مورد نظر تغییر کرده باشد ، لذا عزیزان همنورد باید اطلاعات خود را بروز کرده تا حادثه ناگواری پیش نیاید.و مسئولیت حقوقی هرگونه اتفاق ناگوار و یا حادثه ای ، چنانچه در اثر استفاده از مسیرهایی که اینجانب در این سایت وزین آپلود کرده ام به عهده استفاده کنندگان می باشد و هیچگونه مسئولیتی در باره حوادث احتمالی افراد را بر عهده نمی گیرم.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 آتش سنگ 122
2 اودل 7 
3 خونکهار 6 
4 کرکوه 3 
5 تلکمر 8 
6 عرقچین 81
7 لوارک از شهرستانک 12 
8 چین کلاغ 1184
9 آسمان کوه، پادشاه نشین از شلمزار 24930
10 بارو، چشمه شاهی، پهنه حصار 15447
11 قله طلا یا کوه سرخ 20440
12 نقره سر 20553
13 هزاربند 1815
14 کرچان از همه جا 1315
15 کلاش ویا از آزادبر 1188
16 کلوم بستک 16624
17 سای-مهرچال-پیرزن کلوم 1847
18 قزقونچال 21112
19 سه چال از دیزین 1996
20 خرسرک از یال 17219
21 هفت خان از آزادبر 22921
22 آهنگرک به سیچال- از دره هملون 35645
23 خط الراس بند عیش به سولدار 46263
24 چین کلاغ به پلنگچال 39349
25 کاسونک 509177
26 اشکدر 29820
27 سیاه پلاس 57552
28 آسیاب باد یا لتمال- از جاده امام زاده داود 32747
29 داراباد از یال شن سیاه 28471
30 گِلِرد 26513
31 سرنِسا 53524
32 تالون 542116
33 کلکچال از گلابدره 564118
34 قلعه دختر- یال زمستانی تا ارتفاع 3100 متری 32311
35 ریزان- زمستانه تا ارتفاع 3380 متر 32913
36 بندِ عیش 40253
37 بند عیش- تا ابتدای یال اصلی صعود ( کلبه ) 24524
38 سکه نو- زمستانی 43640
39 کلوگان از امامه 47416
40 ورجین از امامه- زمستانی 52063
41 اسپیدچال از مسیر زمستانی 830133