اطلاعات کاربر

داراب کریمی

پست الکترونیکی : darab45@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09131312039
شهر : نجف آباد
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1397/8/22
مدل دستگاه : موبایل

از کوهستان لذت ببرید همنوردان عزیز
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 چرمهین 1108
2 #قله شاهانکوه از دوراهی 17519
3 # قله دماوند جبهه جنوبی 18215
4 #قله علم کوه از مسیر حصار چال 15813
5 #قله هزار از مسیر آبشار 33450
6 #قله هزار ازمسیر باب زنگی 31945
7 #فله سنبران 29826
8 #قله کلار بروجن 33154
9 #قله الوند گلپایگان 23530
10 #قله کلونچین ۲ 23319
11 #قله کلونچین ۱ 25842
12 #قله کینو 26846
13 #قله دماوند جبهه شمالی 22324
14 #قله دماوند جبهه جنوبی 23741
15 #قله پراو 25554
16 #قله کان صیفی 41569
17 #قله گاوکشان 44378
18 #قله شاهوار 43861
19 #قله بل 36033
20 #قله شیرکوه 37216
21 #قله شیرکوه 37121
22 #قله دومیر از مسیر نشلج 25541
23 #قله دومیر از مسیر مزوش 24837
24 #قله دومیر از مسیر مزوش 386103
25 #قله دومیر از مسیر مزوش 28784
26 #قله برف انبار 33574
27 #قله دالانکوه 23527
28 #قله داراب شاه 2418
29 #قله کرکس از مسیر کشه 26514
30 #قله کرکس از مسیر کشه 27824
31 #قله کرکس از مسیر کشه 25927
32 #قله کلاه قاضی 23925
33 #قله شاهانکوه از سرداب 32978
34 #قله جهانبین 29722