اطلاعات کاربر

رحمان بهرامی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09132844560
شهر : فارسان
استان : چهارمحال و بختیاری
تاریخ عضویت در سایت : 1400/12/17
مدل دستگاه : A12

درود بر همنوردان وکوهنوردان عزیز 🌷🏔🌷صعودی ایمن را برای شما عزیزان آرزومندم 🌷🏔🌷اینستاrahman.bahrami.fیافارسی رحمان بهرامی
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 آبشارزردلیمه ازسجو 2 
2 خط الراس گلستان کوه وکاسون 103
3 بلشت 14 
4 سدبیدکان وآبشار 18 
5 آبشار سورنگان 244
6 کلاه قاضی 211
7 قلعه سنگی 251
8 یال بلند 28 
9 شاهین نطنز 464
10 قله کبکان فولادشهر 58 
11 تاوا 804
12 قله برات فرخشهر 65 
13 قله اورو 512
14 قله جیلان(رنگرزی) 823
15 چالخانه قوش چرمهین 806
16 آسیاب بادی (اسپیانه) 544
17 پل پازنی 100 
18 خط الراس چالمیشان زرده دوزرده وشاه شهیدان 1246
19 طلوع گاه(افتوزنون) 974
20 دوپازان 1464
21 چگاله 14211
22 پره داس 1386
23 کینو 17224
24 قله آنتن 1403
25 شاهان کوه 13410
26 آبشارتنگ زندان 16025
27 دالانکوه داراب شاه 1477
28 آبشارلندی 18617
29 تاوه 2004
30 بژن 1296
31 غارسراب امیدآباد 175 
32 شاهکوه 1327
33 زردزره 1845
34 قله برآفتاب 1713
35 آبشارکرودی جونقان 24012
36 آبشارپیرغاردهچشمه 1711