اطلاعات کاربر

مهرزاد حسینی

پست الکترونیکی : wild_coyot_m@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 11
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : کرج
استان : البرز
تاریخ عضویت در سایت : 1395/8/27
مدل دستگاه : garmin Map 62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 پوینت تمامی قلل منطقه تخت سلیمان 1103207
2 خط الراس قله مهرچال به قله هم هن 131046
3 خط الراس قله ساکا تا قله اندار 1112135
4 خط الراس قله لوارک تا قله داراباد 137085
5 خط الراس قله پلنگ چال به قله چین کلاغ 127722
6 قله جارو از یال صخره ای 90854
7 بی جی کوه از مسیر غربی 88526
8 کرج.قله بی جی کوه از مسیر تخت دیو 101347