اطلاعات کاربر


رادپور ابراهیم

پست الکترونیکی : ebrahimradpour@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 7
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس :
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/7
مدل دستگاه : Garmin Map 62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 دماوند جبهه غربی( از پلور تا قله! ) 3366304
2 چشمه پرآو (ارفع ده) 5633890
3 دریاچه حصارچال(علم کوه) + جاده خاکی تنگ گلو 3291131
4 جاده رویان به بلده و هراز 422079
5 دریاچه شورمست 2965120
6 آبشار شوی (از روستای پامنار) 2604100
7 قله پهنه حصار(مسیر زمستانه) 2071122
8 میانکاله (پرنده نگری در حاشیه خلیج گرگان) 1947107
9 قله کهار (از روستای کلوان) 2663144
10 مسیر جاده بلده از هراز تا جاده چالوس و برگشت دیزین 209970
11 مسیر جنوبی دماوند(از جاده رینه-پلور تا بارگاه سوم) 2639181
12 الیمستان 2616283