اطلاعات کاربر


رادپور ابراهیم

پست الکترونیکی : ebrahimradpour@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 7
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس :
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/7
مدل دستگاه : Garmin Map 62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 دماوند جبهه غربی( از پلور تا قله! ) 3705361
2 چشمه پرآو (ارفع ده) 6064975
3 دریاچه حصارچال(علم کوه) + جاده خاکی تنگ گلو 3517137
4 جاده رویان به بلده و هراز 448282
5 دریاچه شورمست 3218130
6 آبشار شوی (از روستای پامنار) 2880128
7 قله پهنه حصار(مسیر زمستانه) 2249130
8 میانکاله (پرنده نگری در حاشیه خلیج گرگان) 2109109
9 قله کهار (از روستای کلوان) 2843146
10 مسیر جاده بلده از هراز تا جاده چالوس و برگشت دیزین 239372
11 مسیر جنوبی دماوند(از جاده رینه-پلور تا بارگاه سوم) 2815186
12 الیمستان 2857309