اطلاعات کاربر

hosein eshaghpoor

پست الکترونیکی : eshaghpoorh@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 12
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : +989155331315
شهر : تربت حیدریه
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1398/2/19
مدل دستگاه : Garmin_oregon 450

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله تیغ بلند رزگ (تربت حیدریه) 271
2 قله دل آسا (فریمان) 836
3 قله بیرمی (طرح سیمرغ) بوشهر 10416
4 قله تشکر (طرح سیمرغ) بندرعباس 68 
5 قله برف انبار (طرح سیمرغ) قم 413
6 قله برف ریز_کاین مس(نیشابور) 541
7 قله تیغ اره (نیشابور) 282
8 قله کوج (تربت حیدریه _شهرستان زاوه) 24 
9 قله چمن 1،2،3(مشهد) 518
10 قله اژدرکوه (مشهد) 391
11 قله بلور (فریمان) 406
12 قله لاخ زرد (فریمان) 254
13 قله آتشگاه_قله سیاه س نیشابور _قله سیاه سنگ گلمکان 659
14 قله پلنگی _ فریمان (روستای_سنگ نقره) 14716
15 خط الرس (کمر زرد_سرعس_گریوه) نیشابور _فیروزه 551
16 قله قله باد (تربت_حیدریه ) 508
17 قله جخدر(تربت_حیدریه کدکن _روستای اسفیز) 13714
18 قله دال (فریمان) 15017
19 قله دماوند( جبهه جنوبی) (طرح سیمرغ) 1043
20 قله بینالود و زرگران(نیشابور) 12711
21 قله شاه رضا(تربت_حیدریه ) 1562
22 قله کمر اره ۱ ،۲ و کمر سنگی 24624
23 قله بزد (تربت جام) مسیر ماشین رو جدید 2208
24 آب گرم چاپشلو (امام قنبر) 1316
25 قله شاهوار بام استان سمنان (طرح سیمرغ) 14432
26 قله گاوکشان (طرح سیمرغ) 11328
27 قله یالانچی _اَوِشک_سرپوش (نیشابور _بوژان) 21235
28 آبشار رودمعجن(تربت_حیدریه) 1694
29 قله سر سفید (کاشمر) ، قله سه پایه (تربت_حیدریه) 2287
30 قله تفتان (بام استان سیستان و بلوچستان) و نر کوه 1615
31 قله کمر مرد( کاشمر _تربت حیدریه) 1926
32 قله ملکوه و سپیدر (تربت_حیدریه ،کدکن) 15720
33 قله سیاه لوک و شکرآب بوژان(نیشابور) 10818
34 قله بزه خیرآباد(مسیرجدید) خواف 2481
35 قله نیاز (تربت_حیدریه) 1291
36 قله کوه برفی (تربت_حیدریه) 17513
37 قله نوگیلون، عاشقان، نوپرو(مشهد گلمکان) 37433
38 قله زو {تمرینی}(مشهد) 25229
39 قله خانیک (گناباد) 25615
40 قله داس و نرم پا (نیشابور) 43339
41 قله قلعه باغ_قله دوشاخ (تربت_حیدریه) 2086
42 قله هفت شاخ (کاشمر) 2117
43 قله کمر اره (تربت حیدریه) 2036
44 قله بزمای (تربت_حیدریه) 1416
45 قله آنقوزه (تربت_حیدریه ) 1776
46 قله نایبند بام خراسان جنوبی (طرح سیمرغ) 435103
47 قله ناژو _ترقست_عماد(تربت_حیدریه) 25828
48 قله رف (بام_باخرز) 1996
49 قله زنبورگاه و فلسکه( مشهد طرقبه ) 68086
50 قله قوچگر (نیشابور ) 30518
51 قله نیاز_ قله سبز آباد (تربت حیدریه _عباس آباد ) 3752
52 قله گاوکشان (طرح سیمرغ) (گرگان) 31686
53 قله بی بی غیب ( فریمان ) 51131
54 قله چهل دختر (کاشمر ) 38112
55 دره چغوکی کاشمر 2654
56 قله شاه جهان(طرح سیمرغ ) (بجنورد _اسفراین) 49649
57 دره شِلگِرد مشهد 2777
58 قله کوه سیاه _قله کمرتکسی _قله چوند تربت_حیدریه 19427
59 قله ملکو و سپیدر تربت حیدریه(کدکن) 41413
60 قله شیرباد(بام_خراسان) (طرح سیمرغ) 38338
61 قله کلیلاق تربت_حیدریه 65227
62 قله عماد تربت_حیدریه 32217
63 قله کوه سیاه تربت_حیدریه 31310
64 قله درخت سیب تربت_حیدریه 36013
65 قله ناژو تربت_حیدریه 28912
66 قله تیغ بلند رزگ تربت_حیدریه 44915
67 قله ترقست تربت_حیدریه 31519
68 قله تک 2 کاشمر 31019
69 قله بزه خیر آباد خواف 5372
70 قله چوند روشتخوار تربت_حیدریه 3385
71 قله زرگران و بینالود نیشابور 53175
72 قله کمر تکسی تربت_حیدریه 46612
73 قله هزار کرمان(طرح سیمرغ ) 44258
74 قطار اولنگ (فریمان) 43835