اطلاعات کاربر


Majid Khatami

پست الکترونیکی : m_khatami@live.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 7
سطح کاربری : فعال
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس :
شهر : Kerman
استان : کرمان
تاریخ عضویت در سایت : 1392/7/2
مدل دستگاه : Garmin - GPSmap 76CSx

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 کوه آتشفشان Kuh_e Mah Gowj 151419
2 عبور عرضی کلوتها 3204233
3 حلوان - محمدآباد کوره گز 3111185
4 شند علیرضاخان به گندم بریان 2868204
5 پیش بینی وضع هوا در کویر لوت 266493
6 اردبیل ، نئور ، سوباتان و تالش 3058344