اطلاعات کاربر

Kazem Keshavarz

پست الکترونیکی : ham3dasoft@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 5
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ۰۹۳۶۷۸۵۲۵۲۵
شهر : مرودشت
استان : فارس
تاریخ عضویت در سایت : 1395/10/12
مدل دستگاه : Samsubg sm-a510fd

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 مسیر ترکینگ ونداربن تا علمچال 668
2 علمکوه گرده آلمانها و برگشت از سیاه سنگها 1400 714
3 مسیر دسترسی به سایت سنگنوردی بند امیر فارس 318 
4 مسیر دسترسی به سایت سنگنوردی حاجی اباد فارس 2582
5 مسیر دسترسی به دیواره رامجرد از شهرستان مرودشت 6894
6 زمستانه بل اقلید دیماه 1399 32712
7 صعود زمستانه قله تاسک 1398.11.18 101957
8 یخچال غربی سبلان مرداد ماه 1398 80428
9 قوچ خوس سپیدان زمستان 1398 70426
10 صعود تابستانه قله رونج 1397 85121
11 زمستانه برم فیروز ( ریزبلند ) 1398 153179
12 رونج زمستانه از مسیر خط الراس 1397 46814
13 حوضدال دنا صعود تابستانه مردادماه 98 49635
14 سبلان مسیر شمال شرقی از شابیل تا قله مرداد 1398 1318283
15 دماوند جنوبی. تراک مسیر از قرارگاه پلور تا قله 97 2777132
16 قله برف کرمو دنا تابستان 98 73041
17 قله سیچانی دنا تابستان 98 89348