اطلاعات کاربر

علی جلالی

پست الکترونیکی : jalali452@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 140
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09122723547
شهر : شمیران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/12/7
مدل دستگاه : Garmin 64s

در صورت نیاز برای اطلاعات بیشتر از مسیرهای آپلود شده با شماره تلفن همراه اینجانب تماس بگیرید
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 آتش سنگ 5 
2 زرین کوه (طالقان)- صعود نافرجام 341
3 اودل- از سیرود 317
4 سنگچال - دیوا 407
5 خونکهار 404
6 تلکمر- صعود نافرجام قله لونه پلنگ 775
7 عرقچین - تنگچال 9725
8 ساکا 12421
9 اشندر 11930
10 پادشاه نشین و آسمان کوه 12531
11 بارو- چشمه شاهی - پهنه حصار (پهنه سار) 19451
12 نقره سر - نقله سر 30799
13 سوتک کوچک - فرعی 12510
14 هزاربند- از گرده سنگی حسنکدر 20128
15 هزارلا 18217
16 کرکس- از مسیر روستای کشه 283114
17 کرچان- از مسیر روستای همه جا 1608
18 کلاش ویا - از دره آزادبر 16424
19 لوارک- صعود نافرجام از مسیر یال آلودر 1165
20 آهار بشم - کهونو 15511
21 سای- مهرچال- پیرزن کلوم 16723
22 قزقونچال 2058
23 سچال، چال گردن، زرین چال و شیور- از دیزین 25724
24 خرسلک- خرسرک 29218
25 هفت خان- از آزادبر 34062
26 سودر- قله ای در انتهای شمال باختری دشت لار 1517
27 آهنگرک- صندوقچال- محمودچال- سیچال 24034
28 اشکدر - (آلاشکا) 25820
29 سیاه پلاس - از جورد 36332
30 گلرد 29324
31 سرنسا 26916
32 سرنسا (زمستانه) 31221
33 تالون 504106
34 قلعه دختر - از خط الرس تار بیشه(صعود نافرجام) 3617
35 ریزان- صعود زمستانه نافرجام 30516
36 لوارک- صعود نافرجام از مسیر دره سیبک 30713
37 بندعیش 34568
38 سکه نو-از وارنگه رود- زمستانه 41925
39 کلوگان از روستای امامه- زمستانه 35326
40 ورجین - از امامه (زمستانه) 38341
41 اسپیدچال- زمستانه 40771
42 چشمه شاهی 47888
43 شاه نشین- بازارک- سی و سه چم- پلنگ چال 42068
44 سرخاب - از یال جنوبی 32130
45 الله بند بزرگ از گرده شرقی 38022
46 استرچال- از ده تنگه (زمستانه) 39521
47 تاریک نو 28522
48 کمانکوه- سرماهو- یخچال 29334
49 دونا - آویر 54559
50 چپکرو 54746
51 سرکچال 50850
52 کهون 69045
53 گاوبینی 714103
54 تیزکوه 62480
55 پورا 49528
56 رندان 57794
57 میشو 43117
58 لاس پشته- قلعه رودخان 63454
59 منار 56371
60 کولجنو- از الیگودرز- چشمه پر 56333
61 قله سیالان (هنیز- سیالان- عسل محله) 599173
62 شاهدژ- شاه دژ 56356
63 کرپوش کوه 4663
64 سرکچال 41311
65 آبشار کرودیکن- تنگه زندان 1107112
66 کرکو 51023
67 قله بلقیس 60066
68 خرس چال/ خرس چار/ خرس چر 117557
69 چشمه دیوآسیاب- آبشار سفید آب 1098148
70 آهنگرک - از یال شرقی 81835
71 زرین کوه- جابان 88240
72 سرلت- رندان 87845
73 کهار - ناز 1710239
74 آزاد کوه- کلاک بالا 1265275
75 سیاه پالاس- رودهن- روستای جورد 11004
76 قله گل زرد از مسیر غار گل زرد 1491157
77 خرم آباد- دره نای انگیز 99526
78 سبلان- از مسیر شابیل 2480497
79 درکه- پلنگچال- ایستگاه 5 تله کابین توچال- ایستگاه 2016381
80 چین کلاغ 3770261
81 برگ جهان 142340
82 زاهدان- اردوگاه دره گل- پناهگاه صبح- قله تفتان 2441546
83 نمارستاق- آبشار دریوک (کهرود) 2552187
84 آسمان کوه 4208274
85 آب بر- دررام- سیاو- ماسوله 4133398
86 آب بر- دیزاب (طارم، زنجان) 3359163