اطلاعات کاربر

علی جلالی

پست الکترونیکی : jalali452@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 166
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09122723547
شهر : شمیران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/12/7
مدل دستگاه : Garmin 64sو Garmin 66s

در صورت نیاز برای اطلاعات بیشتر از مسیرهای آپلود شده با شماره تلفن همراه اینجانب تماس بگیرید. خوشحال خواهم شد که صدای نازنین شما همنورد عزیز رو بشنوم و اطلاعاتی رو با هم رد و بدل کنیم.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 سرلت- پلی تنگه 815
2 باریک بند- سنگ پل - شورچال 1115
3 رستم چال- قبله 15216
4 سوتک بزرگ- از دره خرسرک 13321
5 پشت بند سنگون - سیاه سنگ (سیاسر) 1004
6 لوارک- دلستان 1362
7 بزم چال- میانرود- نور- لاسم 12310
8 آتش سنگ 14910
9 زرین کوه (طالقان)- صعود نافرجام 1558
10 اودل- از سیرود 13814
11 سنگچال - دیوا 18834
12 خونکهار 13716
13 تلکمر- صعود نافرجام قله لونه پلنگ 1876
14 عرقچین - تنگچال 26654
15 ساکا 31164
16 اشندر 28946
17 پادشاه نشین و آسمان کوه 26558
18 بارو- چشمه شاهی - پهنه حصار (پهنه سار) 39083
19 نقره سر - نقله سر 569163
20 سوتک کوچک - فرعی 23330
21 هزاربند- از گرده سنگی حسنکدر 35140
22 هزارلا 43138
23 کرکس- از مسیر روستای کشه 455164
24 کرچان- از مسیر روستای همه جا 28925
25 کلاش ویا - از دره آزادبر 29546
26 لوارک- صعود نافرجام از مسیر یال آلودر 2076
27 آهار بشم - کهونو 26416
28 سای- مهرچال- پیرزن کلوم 27332
29 قزقونچال 35410
30 سچال، چال گردن، زرین چال و شیور- از دیزین 44743
31 خرسلک- خرسرک 50746
32 هفت خان- از آزادبر 620162
33 سودر- قله ای در انتهای شمال باختری دشت لار 2377
34 آهنگرک- صندوقچال- محمودچال- سیچال 37551
35 اشکدر - (آلاشکا) 36324
36 سیاه پلاس - از جورد 49046
37 گلرد 40428
38 سرنسا 39726
39 سرنسا (زمستانه) 44323
40 تالون 670136
41 قلعه دختر - از خط الرس تار بیشه(صعود نافرجام) 4797
42 ریزان- صعود زمستانه نافرجام 40922
43 لوارک- صعود نافرجام از مسیر دره سیبک 42016
44 بندعیش 45586
45 سکه نو-از وارنگه رود- زمستانه 54727
46 کلوگان از روستای امامه- زمستانه 47628
47 ورجین - از امامه (زمستانه) 49946
48 اسپیدچال- زمستانه 52281
49 چشمه شاهی 62499
50 شاه نشین- بازارک- سی و سه چم- پلنگ چال 56492
51 سرخاب - از یال جنوبی 45453
52 الله بند بزرگ از گرده شرقی 48224
53 استرچال- از ده تنگه (زمستانه) 51824
54 تاریک نو 37534
55 کمانکوه- سرماهو- یخچال 42766
56 دونا - آویر 76686
57 چپکرو 68959
58 سرکچال 65277
59 کهون 91061
60 گاوبینی 841112
61 تیزکوه 771101
62 پورا 61546
63 رندان 685101
64 میشو 50917
65 لاس پشته- قلعه رودخان 72763
66 منار 64983
67 کولجنو- از الیگودرز- چشمه پر 64938
68 قله سیالان (هنیز- سیالان- عسل محله) 744215
69 شاهدژ- شاه دژ 66675
70 کرپوش کوه 5635
71 سرکچال 49918
72 آبشار کرودیکن- تنگه زندان 1215131
73 کرکو 59223
74 قله بلقیس 69671
75 خرس چال/ خرس چار/ خرس چر 139663
76 چشمه دیوآسیاب- آبشار سفید آب 1295174
77 آهنگرک - از یال شرقی 95937
78 زرین کوه- جابان 104249
79 سرلت- رندان 101254
80 کهار - ناز 1984308
81 آزاد کوه- کلاک بالا 1467386
82 سیاه پالاس- رودهن- روستای جورد 12194
83 قله گل زرد از مسیر غار گل زرد 1677186
84 خرم آباد- دره نای انگیز 108126
85 سبلان- از مسیر شابیل 2716568
86 درکه- پلنگچال- ایستگاه 5 تله کابین توچال- ایستگاه 2208398
87 چین کلاغ 3995282
88 برگ جهان 153840
89 زاهدان- اردوگاه دره گل- پناهگاه صبح- قله تفتان 2594555
90 نمارستاق- آبشار دریوک (کهرود) 2664196
91 آسمان کوه 4458296
92 آب بر- دررام- سیاو- ماسوله 4319409
93 آب بر- دیزاب (طارم، زنجان) 3541170