اطلاعات کاربر

علی جلالی

پست الکترونیکی : jalali452@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 174
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09122723547
شهر : شمیران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/12/7
مدل دستگاه : Garmin 64sو Garmin 66s

در صورت نیاز برای اطلاعات بیشتر از مسیرهای آپلود شده با شماره تلفن همراه اینجانب تماس بگیرید. خوشحال خواهم شد که صدای نازنین شما همنورد عزیز رو بشنوم و اطلاعاتی رو با هم رد و بدل کنیم.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 راگا (بی بی شهربانو) 1742
2 اسفندچال (صعود نافرجام) 211
3 پیله کوه- بریانچال (از مسیر یال شرقی) 10522
4 دال نشین 9532
5 قلل پهنه- ساروی 562
6 دومیر(صعود نافرجام)- از روستای نشلج 77 
7 سرلت- پلی تنگه 1469
8 باریک بند- سنگ پل - شورچال 19611
9 رستم چال- قبله 22820
10 سوتک بزرگ- از دره خرسرک 17921
11 پشت بند سنگون - سیاه سنگ (سیاسر) 16413
12 لوارک- دلستان 2034
13 بزم چال- میانرود- نور- لاسم 21632
14 آتش سنگ 21816
15 زرین کوه (طالقان)- صعود نافرجام 21110
16 اودل- از سیرود 20317
17 سنگچال - دیوا 25036
18 خونکهار 19422
19 تلکمر- صعود نافرجام قله لونه پلنگ 29414
20 عرقچین - تنگچال 36990
21 ساکا 39786
22 اشندر 39869
23 پادشاه نشین و آسمان کوه 34374
24 بارو- چشمه شاهی - پهنه حصار (پهنه سار) 502105
25 نقره سر - نقله سر 662179
26 سوتک کوچک - فرعی 29133
27 هزاربند- از گرده سنگی حسنکدر 42043
28 هزارلا 49949
29 کرکس- از مسیر روستای کشه 550185
30 کرچان- از مسیر روستای همه جا 34933
31 کلاش ویا - از دره آزادبر 35449
32 لوارک- صعود نافرجام از مسیر یال آلودر 2576
33 آهار بشم - کهونو 33617
34 سای- مهرچال- پیرزن کلوم 33432
35 قزقونچال 42812
36 سچال، چال گردن، زرین چال و شیور- از دیزین 53850
37 خرسلک- خرسرک 59750
38 هفت خان- از آزادبر 706165
39 سودر- قله ای در انتهای شمال باختری دشت لار 3148
40 آهنگرک- صندوقچال- محمودچال- سیچال 45262
41 اشکدر (آلاشکا) - سوته 44330
42 سیاه پلاس - از جورد 56449
43 گلرد 47635
44 سرنسا 48430
45 سرنسا (زمستانه) 52830
46 تالون 770152
47 قلعه دختر - از خط الرس تار بیشه(صعود نافرجام) 5698
48 ریزان- صعود زمستانه نافرجام 47725
49 لوارک- صعود نافرجام از مسیر دره سیبک 48716
50 بندعیش 51796
51 سکه نو-از وارنگه رود- زمستانه 63239
52 کلوگان از روستای امامه- زمستانه 55336
53 ورجین - از امامه (زمستانه) 58858
54 اسپیدچال- زمستانه 631114
55 چشمه شاهی 724113
56 شاه نشین- بازارک- سی و سه چم- پلنگ چال 63695
57 سرخاب - از یال جنوبی 51757
58 الله بند بزرگ از گرده شرقی 55024
59 استرچال- از ده تنگه (زمستانه) 62839
60 تاریک نو 43754
61 کمانکوه- سرماهو- یخچال 48466
62 دونا - آویر 87495
63 چپکرو 76064
64 سرکچال 73279
65 کهون 99661
66 گاوبینی 938119
67 تیزکوه 856104
68 پورا 68756
69 رندان 777114
70 میشو 57418
71 لاس پشته- قلعه رودخان 78365
72 منار 73196
73 کولجنو- از الیگودرز- چشمه پر 70743
74 قله سیالان (هنیز- سیالان- عسل محله) 798220
75 شاهدژ- شاه دژ 72478
76 کرپوش کوه 6195
77 سرکچال 55718
78 آبشار کرودیکن- تنگه زندان 1280133
79 کرکو 64823
80 قله بلقیس 75371
81 خرس چال/ خرس چار/ خرس چر 150764
82 چشمه دیوآسیاب- آبشار سفید آب 1395179
83 آهنگرک - از یال شرقی 104639
84 زرین کوه- جابان 113151
85 سرلت- رندان 109860
86 کهار - ناز 2105318
87 آزاد کوه- کلاک بالا 1522393
88 سیاه پالاس- رودهن- روستای جورد 13044
89 قله گل زرد از مسیر غار گل زرد 1765188
90 خرم آباد- دره نای انگیز 112826
91 سبلان- از مسیر شابیل 2816577
92 درکه- پلنگچال- ایستگاه 5 تله کابین توچال- ایستگاه 2309412
93 چین کلاغ 4139300
94 برگ جهان 161540
95 زاهدان- اردوگاه دره گل- پناهگاه صبح- قله تفتان 2749609
96 نمارستاق- آبشار دریوک (کهرود) 2723196
97 آسمان کوه 4596301
98 آب بر- دررام- سیاو- ماسوله 4392411
99 آب بر- دیزاب (طارم، زنجان) 3617171