اطلاعات کاربر

علي محمودي

پست الکترونیکی : ali_mahmoodi110@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 7
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/ali__mahmoodii/
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1398/3/25
مدل دستگاه : Garmin GPSMAP 78S

Telegram : @ali_mahmoudii ------------------- Wikiloc : https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1138772 ------------------- http://www.facebook.com/ali.mahmoodiii
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 دارآباد به ایستگاه پنج توچال 601
2 قله شیرباد (از زشک -باغ حمزه) 695
3 یال شمال غربی دماوند (یال داغ یا سرداغ) 893
4 یال شرقی دماوند (تیغه های ملار) 1074
5 خط الراس خلنو به آزادکوه 864
6 قله وروشت 8611
7 قله علم کوه - حصارچال به علم چال 982
8 قله ساکا (مسیر جنوبی) 1347
9 قله ارفع کوه (ارفه کوه) 16528
10 قله تشگر (هماک) 24112
11 قله خرونرو از آریم 26564
12 دماوند شمالی به شمال شرقی 23827
13 دارآباد به چین کلاغ 29322
14 خط الراس اندار و پرسون به ریزان 27920
15 قله فیل زمین 27025
16 قله های سرکچال 1 و دال نشین 68743
17 خط الراس سر سیاه غار به پرسون 22411
18 قله اسپیدچال 60574
19 قله های کهار و ناز 37649
20 قله شاه البرز 43640
21 دماوند شمالی به شمال شرقی 40528
22 توچال به دیزین 24917
23 کلون بستک به خلنو 47659
24 توچال از ایگل 36712
25 جانستون به خرسنگ 575125
26 چین کلاغ به توچال 29035
27 عرقچین به توچال 41934
28 قله عرقچین و تنگچال 1711295
29 قله بندعیش 76884
30 قله آبک 57838
31 قله ارژنگ 59861
32 قله آهنگرک و محمودچال 65240
33 قله آزادکوه (شاهزاده کج گردن) 55148
34 قله ناظر بزرگ (شکرلقاس) 76777
35 کجور به سیسنگان 867129
36 خط الراس دارآباد به توچال - تیغه های دارآباد 64247
37 چین کلاغ به توچال 742102
38 قله سنبران - اشترانکوه 89153
39 قله خلنو از مسیر کاسه خلنو 1123376
40 سایت آبعلی-صعود از مسیرشمالی و برگشت از مسیر شرقی 3991
41 سایت آبعلی از مسیر دره غربی 4361
42 بارگاه سوم دماوند 53131
43 سایت آبعلی 4142
44 قله بزقوش (آغ داغی) 60823
45 قله قلعه دختر (ماما) 79181
46 قله زرین کوه (زرینه کوه) 1945153
47 قله کینو - Keyno 2148191