اطلاعات کاربر

علي محمودي

پست الکترونیکی : ali_mahmoodi110@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 5
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/ali__mahmoodii/
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1398/3/25
مدل دستگاه : Garmin GPSMAP 78S

Telegram : @ali_mahmoudii ------------------- Wikiloc : https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1138772 ------------------- http://www.facebook.com/ali.mahmoodiii
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 دماوند شمالی به شمال شرقی 386
2 دارآباد به چین کلاغ 483
3 خط الراس اندار و پرسون به ریزان 659
4 قله فیل زمین 9711
5 قله های سرکچال 1 و دال نشین 20819
6 خط الراس سر سیاه غار به پرسون 827
7 قله اسپیدچال 26741
8 قله های کهار و ناز 18829
9 قله شاه البرز 15423
10 دماوند شمالی به شمال شرقی 20415
11 توچال به دیزین 10713
12 کلون بستک به خلنو 23440
13 توچال از ایگل 1857
14 جانستون به خرسنگ 30078
15 چین کلاغ به توچال 14724
16 عرقچین به توچال 23525
17 قله عرقچین و تنگچال 998170
18 قله بندعیش 50459
19 قله آبک 28716
20 قله ارژنگ 33622
21 قله آهنگرک و محمودچال 42229
22 قله آزادکوه (شاهزاده کج گردن) 34932
23 قله ناظر بزرگ (شکرلقاس) 49454
24 کجور به سیسنگان 56369
25 خط الراس دارآباد به توچال - تیغه های دارآباد 40538
26 چین کلاغ به توچال 49586
27 قله سنبران - اشترانکوه 55239
28 قله خلنو از مسیر کاسه خلنو 680192
29 سایت آبعلی-صعود از مسیرشمالی و برگشت از مسیر شرقی 245 
30 سایت آبعلی از مسیر دره غربی 290 
31 بارگاه سوم دماوند 32522
32 سایت آبعلی 2831
33 قله بزقوش (آغ داغی) 41217
34 قله قلعه دختر (ماما) 51953
35 قله زرین کوه (زرینه کوه) 1179104
36 قله کینو - Keyno 1601143