اطلاعات کاربر

علي محمودي

پست الکترونیکی : ali_mahmoodi110@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 5
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/ali__mahmoodii/
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1398/3/25
مدل دستگاه : Garmin GPSMAP 78S

Telegram : @ali_mahmoudii ------------------- Wikiloc : https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1138772 ------------------- http://www.facebook.com/ali.mahmoodiii
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 دارآباد به ایستگاه پنج توچال 181
2 قله شیرباد (از زشک -باغ حمزه) 252
3 یال شمال غربی دماوند (یال داغ یا سرداغ) 413
4 یال شرقی دماوند (تیغه های ملار) 623
5 خط الراس خلنو به آزادکوه 444
6 قله وروشت 488
7 قله علم کوه - حصارچال به علم چال 562
8 قله ساکا (مسیر جنوبی) 722
9 قله ارفع کوه (ارفه کوه) 929
10 قله تشگر (هماک) 1271
11 قله خرونرو از آریم 19049
12 دماوند شمالی به شمال شرقی 19827
13 دارآباد به چین کلاغ 22117
14 خط الراس اندار و پرسون به ریزان 21820
15 قله فیل زمین 22420
16 قله های سرکچال 1 و دال نشین 57235
17 خط الراس سر سیاه غار به پرسون 1869
18 قله اسپیدچال 53265
19 قله های کهار و ناز 33148
20 قله شاه البرز 37840
21 دماوند شمالی به شمال شرقی 35628
22 توچال به دیزین 21517
23 کلون بستک به خلنو 42859
24 توچال از ایگل 31710
25 جانستون به خرسنگ 502121
26 چین کلاغ به توچال 25135
27 عرقچین به توچال 37433
28 قله عرقچین و تنگچال 1530265
29 قله بندعیش 70883
30 قله آبک 50934
31 قله ارژنگ 54153
32 قله آهنگرک و محمودچال 59437
33 قله آزادکوه (شاهزاده کج گردن) 49748
34 قله ناظر بزرگ (شکرلقاس) 71976
35 کجور به سیسنگان 795110
36 خط الراس دارآباد به توچال - تیغه های دارآباد 58246
37 چین کلاغ به توچال 694101
38 قله سنبران - اشترانکوه 82850
39 قله خلنو از مسیر کاسه خلنو 1034361
40 سایت آبعلی-صعود از مسیرشمالی و برگشت از مسیر شرقی 3461
41 سایت آبعلی از مسیر دره غربی 3951
42 بارگاه سوم دماوند 47031
43 سایت آبعلی 3732
44 قله بزقوش (آغ داغی) 55421
45 قله قلعه دختر (ماما) 72976
46 قله زرین کوه (زرینه کوه) 1812149
47 قله کینو - Keyno 2045182