اطلاعات کاربر

محمد علی ثمري

پست الکترونیکی : samari518@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 0
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09181317239
شهر : كرمانشاه
استان : کرمانشاه
تاریخ عضویت در سایت : 1396/10/11
مدل دستگاه : garmin etrex

دکتر محمد علی ثمری - کرمانشاه مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی 09181317239
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 مسیر یال سخت - دیواره بیستون 83519
2 قرارگاه - کام اژدها دیواره بیستون 92054
3 دنا - بیژن 3 - از مسیر خفر 6125
4 کوهدشت - دره شیرز 870146
5 دماوند بارگاه سوم تا قله 60517
6 پرآو - مسیر زمستانی 50635
7 سنبران 63427
8 شاهو - قله حوی خانی از مسیر سریاس 110698
9 شاهو - قله حوی خانی از مسیر تازآباد 533106
10 بیستون - مسیر ساده (زمستانی) 50831
11 الوند - مسیر زمستانی 46116
12 آزاد کوه - کلاک 47513
13 علم کوه از مسیر حصار چال 59914
14 سبلان-مسیر شمال شرقی (حسینیه) 86046
15 کل جنو - اشترانکوه 70210
16 ورمنجه - قله بلوچ 98392