اطلاعات کاربر

محمد علی ثمري

پست الکترونیکی : samari518@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 0
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09181317239
شهر : كرمانشاه
استان : کرمانشاه
تاریخ عضویت در سایت : 1396/10/11
مدل دستگاه : garmin etrex

دکتر محمد علی ثمری - کرمانشاه مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی 09181317239
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 مسیر یال سخت - دیواره بیستون 73318
2 قرارگاه - کام اژدها دیواره بیستون 82544
3 دنا - بیژن 3 - از مسیر خفر 5625
4 کوهدشت - دره شیرز 774121
5 دماوند بارگاه سوم تا قله 54717
6 پرآو - مسیر زمستانی 45933
7 سنبران 58727
8 شاهو - قله حوی خانی از مسیر سریاس 100888
9 شاهو - قله حوی خانی از مسیر تازآباد 46487
10 بیستون - مسیر ساده (زمستانی) 45826
11 الوند - مسیر زمستانی 41514
12 آزاد کوه - کلاک 42212
13 علم کوه از مسیر حصار چال 54014
14 سبلان-مسیر شمال شرقی (حسینیه) 77745
15 کل جنو - اشترانکوه 6399
16 ورمنجه - قله بلوچ 84873