اطلاعات کاربر

محسن سام دلیری

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 6
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://namechal.blogfa.com
شماره تماس : 09119944290
شهر : چالوس
استان : مازندران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/11/30
مدل دستگاه : garmin map 76 csx

کوه بهترین معلم زندگیم....
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله سبلان(شمال شرقی) 1766177
2 قاسم آبادچابکسر-گیشار-جیردشتان-گیاور-جیرکوه رامسر 2617212
3 قله سیل کوه 190552
4 قله سَنگ سَرَک کلاردشت 167048
5 چالوس-شرکت دِی-جنگل-سد زوات شرق 200136
6 قله شاه پیل کوه 3333255
7 قله دشتون از انگاس 188733
8 قله اَلونِشین از پرچکوه 161963
9 قله دیردَنگ از نیچکوه(کجور) 156821
10 قله چاکوه از اَکاپُل 161238
11 سد زوات به نمک آبرود(مدوبِن) 4171292
12 پناهگاه سرچال به گردنه شانه کوه 2219105
13 ونداربن به سرچال(کلاردشت) 293496
14 خط الراس کرما به رستم نیشت 218638