اطلاعات کاربر


امير حسين ناظمي

پست الکترونیکی : amir.hosein.nazemi@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://nedayekoohestan.blogfa.com
شماره تماس :
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1395/5/16
مدل دستگاه : Garmin 64s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله شاه البرز 107297
2 قله آزاد کوه 100518
3 یخچال دوبیسل 139421
4 قله پیرزن کلوم 101548
5 قله میشینه مرگ 109661