اطلاعات کاربر

قدرت الله نورایی

پست الکترونیکی : nooraie1966@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 26
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09161611178
شهر : خرم آباد
استان : لرستان
تاریخ عضویت در سایت : 1392/3/10
مدل دستگاه : garmin62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 آبشار پیر آبرود (نوراِِئی) 652
2 یاسین کوه (نورایی) 942
3 اناردر (نوراِیی) 117 
4 گهواره 1524
5 تنگ پیازه و دشت گهواره 21430
6 کمره سی(نورایی) 2585
7 کوه گوشه شهنشاه 244 
8 یافته از مسیر گلاکه (نورایی) 3866
9 هزار از مسیر مُــــــــژگان ( ساده ترین راه هزار) 45435
10 آبشار زیبای وارک (نورایی) 45247
11 رگ سرنجه (نورایی) 7593
12 بلومان (نورایی) 6361
13 چشمه کوهله چگنی (نورایی) 6247
14 سبلان از پناهگاه (نورایی خرم آباد) 5135
15 قله تاف (نورایی) 70716
16 یال کبود (نورایی) 65944
17 گردکانه (نورایی) 6342
18 پریز به دره اسپر 52830
19 هشتاد پهلو خط الراس (نورایی) 63325
20 سن بران اشترانکوه (نورایی) 100259
21 گاچال ( نورایی از خرم آباد) 89217
22 قالیکوه (نورایی) 1307108
23 بینالود از جنوب (نورایی خرم آباد) 1456189
24 قزل ارسلان و دایم برف (نورایی از خرم اباد) 98181
25 دماوند از جبهه جنوبی (نورایی از خرم آباد) 125577
26 اشترانکوه ازنادر (نورایی) 1733129
27 بام شهر خرم آباد (نورایی) 10699
28 هشتاد پهلو (نورایی ) 142038
29 غار بره زرد ایلام ( قدرت الله نورایی از خرم آباد) 105832
30 کوه چکریز (نورایی) 11207
31 یافته - مسیر مغار از گلاکه (نورایی) 93921
32 سفید کوه قله سرگل (نورایی - ناصر طاهری) 149911
33 زرین مشک غار برادران حیدری (نورایی) 16784
34 یافته مسیر پله های آهنی (نورایی) 126631
35 یافته مسیر قاژه (نورایی) 125621
36 کوه گیلوران (نورائی) 214512
37 کبیر کوه - لیت انار (نورائی از خرم آباد) 158146
38 کبیر کوه - دور لیت انار (نورائی) 207925
39 اشترانکوه قله گل گل ( نورائی ) 181398
40 هشتاد پهلو (نورائی) 174037
41 سفید کوه - فرمانداری خرم اباد (نورائی) 163218
42 شیرز- قله هنجس - به چگنی (نورائی) 350677