اطلاعات کاربر

امیر همپا

پست الکترونیکی : amirparsoon@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 388
سطح کاربری : لیدر
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://koohbekooh.blogfa.com
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/5/9
مدل دستگاه : Garmi Vista HCX

یادآوری : لازم به ذکر است که در طول زمان در اثر حوادث طبیعی و غیره ، ممکن است مسیر مورد نظر تغییر کرده باشد ، لذا عزیزان همنورد باید اطلاعات خود را بروز کرده تا حادثه ناگواری پیش نیاید.و مسئولیت حقوقی هرگونه اتفاق ناگوار و یا حادثه ای ، چنانچه در اثر استفاده از مسیرهایی که اینجانب در این سایت وزین آپلود کرده ام به عهده استفاده کنندگان می باشد و هیچگونه مسئولیتی در باره حوادث احتمالی افراد را بر عهده نمی گیرم.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و همهن 1541194
2 ییلاق اولسنبلانگا 1599145
3 قله کالاپاتار کشور نپال 15008
4 قله خرونرو 2555512
5 آبشار زیارت 154456
6 زیارت به نهارخوران 166998
7 جنگل زیارت و مازوکش 1820147
8 قله زرین کوه 175992
9 قله زردکوه 159379
10 غار یخمراد 142019
11 قله ورجین 1725116
12 قله توچال از ولنجک 1364126
13 قله توچال از شهرستانک 145054
14 قله توچال از سربند 153864
15 قله توچال از پارک جمشیدیه 144459
16 قله توچال از امامزاده داوود 148741
17 قله توچال از ایگل 153852
18 قله توچال از دارآباد 152752
19 قله توچال از چین کلاغ 146567
20 قله توچال از چشمه نرگس 149550
21 قله توچال از آهار 147071
22 قله تالون 1432128
23 طالقان به تنکابن(شهسوار) 2064291
24 قله تاج کوه 1886186
25 قله تفتان 118634
26 جان پناه اسپیدکمر 162260
27 قله های سُرخاب 120527
28 قله سیچال 158595
29 قله سیالان 2005178
30 قله های شیوارکش و هرزه کوه و برج 152033
31 قله شیرکوه 159575
32 قله شیرباد 1557142
33 جان پناه شروین - شیرپلا 151975
34 دره شمخال 2055146
35 شاهرود به گرگان 2208249
36 قله شاهو 159778
37 قله شاه نشین 150264
38 قله شاه البرز 1945139
39 قله شاهوار 2042469
40 قله سرباز 138352
41 قله سرکچال 152955
42 قله سنبران 1669214
43 قله سماموس 1735134
44 قله ساکا 1793279
45 قله سبلان 135052
46 غار رودافشان 140041
47 قله روئنج 131733
48 تله نمک راین کرمان 105633
49 قله های پاشوره و هلزم 151261
50 قله های پرسون و سرسیاه غار (سیاه چال) 1402206
51 قله پلنگچال 1601135
52 قله پهنه سار (پهنه حصار) 1270100
53 قله اوریم 1361119
54 ییلاق اولسنبلانگا 1123113
55 دریاچه نئور به سوباتان 1550300
56 قله نیزوا 139792
57 قله ناظر بزرگ 1617197
58 ناندل به یالرود 131836
59 قله میشینه مرگ 158296
60 قله منار 1729183
61 کویر مرنجاب 1738184
62 قله لزون(پیازچال) 1448111
63 قله لشگرک 115341
64 قله کُرماکوه 104210
65 قله کلون بستک 157276
66 قله کولجنون 1193167
67 قله کولکچال 121853
68 قله کلاهه 110539
69 جنگل کجور به سیسنگان 2780301
70 قله های برج و خولنو 119753
71 قله خاتون بارگاه 135641
72 قله خشچال 1358122
73 قله خرسنگ 122571
74 گورستان خالدنبی 129851
75 کلوگان به اَمامه 117742
76 کویر متین آباد 130854
77 قله کاسونک 141570
78 قله کرکس 133364
79 کندوان به حصارچال 133917
80 دره کَمجِل 137141
81 قله کمانکوه 1789190
82 قله های ناز - کهار 1408105
83 قله جوپار 1420129
84 قله جانستون 1577186
85 قله هِریاس 132514
86 قله هزار 1520348
87 دریاچه های هویر - تار 1410119
88 قله هرزه کوه 148149
89 قله گُرگ 123219
90 قله گُل زرد 1411102
91 قله قزل ارسلان 129438
92 قله قلعه دختر(قزل ماما) 150161
93 قلعه بابک 128965
94 قله قاش مستان 1935220
95 آبشار گِزو 134165
96 گرمابدر به پلور 144362
97 دریاچه گَهَر 124012
98 قله دماوند از یال داغ 138781
99 قله دماوند از یال جنوب غربی 1845245
100 قله دماوند از رینه 1584140
101 آهار به شهرستانک 2012222
102 آبشار لاتون 135685
103 قله فیل زمین 1491113
104 فیلبند به قله الیمستان 1674227
105 فرحزاد به امامزاده داوود 134032
106 قله اِلبروس 125519
107 قله دوشاخ 1590161
108 قله دُرفک 124324
109 قله دوبرار لاسم 1757247
110 قله حوض دال دنا 132458
111 غار دانیال 126136
112 قله دماوند از دره یخار 145875
113 قله دماوند از یال غربی 1555130
114 قله دماوند از یال جنوبی 1770232
115 قله دماوند از سروَزان 129424
116 قله دماوند از یال مُلاخوران 138366
117 قله دماوند از یال شمال شرقی - گزانه 1544220
118 قله دماوند از یال شمال شرقی - حاجی دلا 1336101
119 قله دماوند از یال شمالی 1413116
120 قله دماوند از یال شرقی 142962
121 قله دماوند از قِرقِه 123533
122 قله دماوند از یال چال چال 136445
123 قله دماوند از آبگرم لاریجان 124939
124 قله دائم برف 130189
125 قله دارآباد 135852
126 دریاچه چورت (میانشه) 1544225
127 قله چین کلاغ 2044371
128 قله چشمه شاهی 1508141
129 غار چال نخجیر 118415
130 قله بزگوش 141939
131 قله بینالود 1648150
132 قله برفخانه تزرجان 136253
133 قله بند عیش 152856
134 قصر بهرام به مرنجاب 127967
135 باداب سورت 130736
136 قله آزادکوه 1812109
137 قله آتشکوه 1975103
138 قله ارفع کوه 2281276
139 قله آرارات 1190140
140 دور آناپورنا + بیس کمپ آناپورنا + دریاچه تیلیچو 97218
141 قله انگمار 107034
142 قله الوند 99056
143 قله الیمستان 1316129
144 قله آلانه سر 145297
145 دریاچه الندان 191768
146 قله آهنگرک 1590113
147 آبشار شِوی (تله زنگ) 114167
148 قله عباسعلی 1296178
149 قله آبک 109366
150 قله کالاپاتهار - بیس کمپ اورست gdb 3975105
151 جنگلهای منطقه زیارت گرگان gdb 6240752
152 قله سیالان gdb 6882728
153 قله ورِوشت gdb 3864148
154 قله توچال از مسیر شهرستانک gdb 7269326
155 قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه gdb 4846258
156 قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb 9333544
157 قله توچال از مسیر ایگِل gdb 5202790
158 قله توچال از مسیر دارآباد gdb 5481245
159 قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb 7272271
160 قله توچال از مسیر آهار gdb 4122363
161 قله توچال از مسیر ولنجک gdb 9100715
162 قله توچال از مسیر سربند gdb 5698455
163 قله تفتان gdb 4479392
164 قله های سرخاب از دو مسیر gdb 4192220
165 قله سی چال gdb 3933142
166 خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb 3874170
167 قله شیرکوه gdb 5580689
168 قله شیرباد gdb 5275444
169 قله شاه البرز gdb 5057381
170 قله سرکچال gdb 6241686
171 قله سماموس از جواهردشت gdb 89071009
172 قله سماموس از جواهرده gdb 7179846
173 قله سبلان از مسیر غربی gdb 7745677
174 قله سبلان شمال شرقی gdb 6481616
175 قله هَلزِم gdb 3316133
176 قله پاشوره gdb 5417831
177 قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb 4804343
178 قله پرسون gdb 6006921
179 قله شاه نشین gdb 4535302
180 قله پلنگچال gdb 68381291
181 قله ناظر بزرگ gdb 5541431
182 قله کُرماکوه gdb 341466
183 قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb 5707697
184 قله کلک چال gdb 4533370
185 قله کلاهه gdb 424788
186 قله خولنو و برج gdb 5371437
187 قله خاتون بارگاه gdb 5563527
188 قله خشچال gdb 4457146
189 قله خرسنگ gdb 5892595
190 پیاده روی از کلوگان به امامه gdb 4968268
191 قله کاسونک gdb 4707531
192 قله کرکس gdb 7054892
193 قله ناز gdb 4816787
194 قله کاهار gdb 5604388
195 قله جانستون از دو مسیر gdb 58491080
196 خطالراس هریاس gdb 4328399
197 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb 6114893
198 قله گرگ از دو مسیر gdb 6230559
199 قله گُل زرد gdb 6266645
200 قله قزل ارسلان از دو مسیر gdb 5603525
201 قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb 97401798
202 قلعه بابک از دو مسیر gdb 6186766
203 آبشار گزو gdb 101781256
204 دریاچه گَهَر gdb 5152200
205 قله درفک از سه مسیر gdb 93791112
206 قله دوبرار لاسم gdb 6328489
207 قله دارآباد gdb 90201294
208 قله دماوند از دره یخار gdb 5405208
209 قله دماوند از مسیر غربی gdb 114052260
210 قله دماوند از مسیر جنوبی gdb 134421718
211 قله دماوند از مسیر شمالی gdb 6928968
212 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، حاجی دلا gdb 86912131
213 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، گزنک gdb 3875349
214 قله چین کلاغ gdb 172123626
215 قله بینالود gdb 5093488
216 قله برفخانه تزرجان gdb 4825313
217 قله بند عیش gdb 7697471
218 قله آزادکوه ( شاهزاده کج گردن ) gdb 5714502
219 قله آتشکوه gdb 5951655
220 قله انگمار gdb 78151035
221 قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر gdb 9295781
222 قله و جنگل الیمستان gdb 7128737