اطلاعات کاربر

امیر همپا

پست الکترونیکی : amirparsoon@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 390
سطح کاربری : لیدر
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://koohbekooh.blogfa.com
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/5/9
مدل دستگاه : Garmi Vista HCX

یادآوری : لازم به ذکر است که در طول زمان در اثر حوادث طبیعی و غیره ، ممکن است مسیر مورد نظر تغییر کرده باشد ، لذا عزیزان همنورد باید اطلاعات خود را بروز کرده تا حادثه ناگواری پیش نیاید.و مسئولیت حقوقی هرگونه اتفاق ناگوار و یا حادثه ای ، چنانچه در اثر استفاده از مسیرهایی که اینجانب در این سایت وزین آپلود کرده ام به عهده استفاده کنندگان می باشد و هیچگونه مسئولیتی در باره حوادث احتمالی افراد را بر عهده نمی گیرم.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و همهن 1483189
2 ییلاق اولسنبلانگا 1548145
3 قله کالاپاتار کشور نپال 14258
4 قله خرونرو 2440486
5 آبشار زیارت 145953
6 زیارت به نهارخوران 158596
7 جنگل زیارت و مازوکش 1739143
8 قله زرین کوه 167291
9 قله زردکوه 151478
10 غار یخمراد 134019
11 قله ورجین 1642111
12 قله توچال از ولنجک 1301124
13 قله توچال از شهرستانک 136452
14 قله توچال از سربند 145464
15 قله توچال از پارک جمشیدیه 136559
16 قله توچال از امامزاده داوود 140741
17 قله توچال از ایگل 145549
18 قله توچال از دارآباد 144852
19 قله توچال از چین کلاغ 138867
20 قله توچال از چشمه نرگس 141450
21 قله توچال از آهار 138465
22 قله تالون 1376125
23 طالقان به تنکابن(شهسوار) 1975288
24 قله تاج کوه 1798181
25 قله تفتان 113634
26 جان پناه اسپیدکمر 153859
27 قله های سُرخاب 115127
28 قله سیچال 149084
29 قله سیالان 1924178
30 قله های شیوارکش و هرزه کوه و برج 143833
31 قله شیرکوه 151375
32 قله شیرباد 1473140
33 جان پناه شروین - شیرپلا 143574
34 دره شمخال 1975145
35 شاهرود به گرگان 2088238
36 قله شاهو 152077
37 قله شاه نشین 142263
38 قله شاه البرز 1871139
39 قله شاهوار 1957463
40 قله سرباز 133752
41 قله سرکچال 144254
42 قله سنبران 1585214
43 قله سماموس 1651130
44 قله ساکا 1695272
45 قله سبلان 127151
46 غار رودافشان 132140
47 قله روئنج 123633
48 تله نمک راین کرمان 100731
49 قله های پاشوره و هلزم 142260
50 قله های پرسون و سرسیاه غار (سیاه چال) 1325202
51 قله پلنگچال 1518130
52 قله پهنه سار (پهنه حصار) 122499
53 قله اوریم 1279106
54 ییلاق اولسنبلانگا 1084113
55 دریاچه نئور به سوباتان 1507299
56 قله نیزوا 131787
57 قله ناظر بزرگ 1552196
58 ناندل به یالرود 124636
59 قله میشینه مرگ 151894
60 قله منار 1638173
61 کویر مرنجاب 1659180
62 قله لزون(پیازچال) 1381111
63 قله لشگرک 111541
64 قله کُرماکوه 10069
65 قله کلون بستک 150676
66 قله کولجنون 1149165
67 قله کولکچال 118153
68 قله کلاهه 106137
69 جنگل کجور به سیسنگان 2676296
70 قله های برج و خولنو 115753
71 قله خاتون بارگاه 131139
72 قله خشچال 1296112
73 قله خرسنگ 117669
74 گورستان خالدنبی 122951
75 کلوگان به اَمامه 112841
76 کویر متین آباد 123753
77 قله کاسونک 134468
78 قله کرکس 126461
79 کندوان به حصارچال 126916
80 دره کَمجِل 130940
81 قله کمانکوه 1712190
82 قله های ناز - کهار 1339103
83 قله جوپار 1352120
84 قله جانستون 1505183
85 قله هِریاس 125414
86 قله هزار 1474343
87 دریاچه های هویر - تار 1340119
88 قله هرزه کوه 141049
89 قله گُرگ 116217
90 قله گُل زرد 133798
91 قله قزل ارسلان 123038
92 قله قلعه دختر(قزل ماما) 141859
93 قلعه بابک 121765
94 قله قاش مستان 1862219
95 آبشار گِزو 126362
96 گرمابدر به پلور 137662
97 دریاچه گَهَر 116412
98 قله دماوند از یال داغ 131081
99 قله دماوند از یال جنوب غربی 1769242
100 قله دماوند از رینه 1507140
101 آهار به شهرستانک 1915215
102 آبشار لاتون 128384
103 قله فیل زمین 1410106
104 فیلبند به قله الیمستان 1599225
105 فرحزاد به امامزاده داوود 126332
106 قله اِلبروس 118619
107 قله دوشاخ 1515154
108 قله دُرفک 116924
109 قله دوبرار لاسم 1653244
110 قله حوض دال دنا 125558
111 غار دانیال 119536
112 قله دماوند از دره یخار 137774
113 قله دماوند از یال غربی 1488130
114 قله دماوند از یال جنوبی 1692231
115 قله دماوند از سروَزان 123024
116 قله دماوند از یال مُلاخوران 130465
117 قله دماوند از یال شمال شرقی - گزانه 1473220
118 قله دماوند از یال شمال شرقی - حاجی دلا 1268101
119 قله دماوند از یال شمالی 1340116
120 قله دماوند از یال شرقی 135962
121 قله دماوند از قِرقِه 115933
122 قله دماوند از یال چال چال 129243
123 قله دماوند از آبگرم لاریجان 117239
124 قله دائم برف 123287
125 قله دارآباد 128947
126 دریاچه چورت (میانشه) 1457217
127 قله چین کلاغ 1939350
128 قله چشمه شاهی 1431139
129 غار چال نخجیر 111414
130 قله بزگوش 134038
131 قله بینالود 1570147
132 قله برفخانه تزرجان 129151
133 قله بند عیش 146156
134 قصر بهرام به مرنجاب 123066
135 باداب سورت 123435
136 قله آزادکوه 1738109
137 قله آتشکوه 1892100
138 قله ارفع کوه 2136260
139 قله آرارات 1150139
140 دور آناپورنا + بیس کمپ آناپورنا + دریاچه تیلیچو 93518
141 قله انگمار 102031
142 قله الوند 94655
143 قله الیمستان 1267119
144 قله آلانه سر 138396
145 دریاچه الندان 182766
146 قله آهنگرک 1513109
147 آبشار شِوی (تله زنگ) 110166
148 قله عباسعلی 1225158
149 قله آبک 104463
150 قله کالاپاتهار - بیس کمپ اورست gdb 3869104
151 جنگلهای منطقه زیارت گرگان gdb 6143745
152 قله سیالان gdb 6672718
153 قله ورِوشت gdb 3735142
154 قله توچال از مسیر شهرستانک gdb 7145324
155 قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه gdb 4754258
156 قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb 9212544
157 قله توچال از مسیر ایگِل gdb 5058767
158 قله توچال از مسیر دارآباد gdb 5314244
159 قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb 7170270
160 قله توچال از مسیر آهار gdb 4037363
161 قله توچال از مسیر ولنجک gdb 8974700
162 قله توچال از مسیر سربند gdb 5596455
163 قله تفتان gdb 4363389
164 قله های سرخاب از دو مسیر gdb 4059212
165 قله سی چال gdb 3817142
166 خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb 3737168
167 قله شیرکوه gdb 5410680
168 قله شیرباد gdb 5129432
169 قله شاه البرز gdb 4958380
170 قله سرکچال gdb 6078670
171 قله سماموس از جواهردشت gdb 8726992
172 قله سماموس از جواهرده gdb 6994837
173 قله سبلان از مسیر غربی gdb 7639675
174 قله سبلان شمال شرقی gdb 6369615
175 قله هَلزِم gdb 3213127
176 قله پاشوره gdb 5288820
177 قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb 4715335
178 قله پرسون gdb 5886889
179 قله شاه نشین gdb 4442302
180 قله پلنگچال gdb 66621263
181 قله ناظر بزرگ gdb 5407428
182 قله کُرماکوه gdb 331265
183 قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb 5579692
184 قله کلک چال gdb 4419370
185 قله کلاهه gdb 412286
186 قله خولنو و برج gdb 5245437
187 قله خاتون بارگاه gdb 5397506
188 قله خشچال gdb 4350145
189 قله خرسنگ gdb 5732585
190 پیاده روی از کلوگان به امامه gdb 4872264
191 قله کاسونک gdb 4553513
192 قله کرکس gdb 6883868
193 قله ناز gdb 4672741
194 قله کاهار gdb 5433370
195 قله جانستون از دو مسیر gdb 56141054
196 خطالراس هریاس gdb 4156371
197 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb 6015885
198 قله گرگ از دو مسیر gdb 6032523
199 قله گُل زرد gdb 6131644
200 قله قزل ارسلان از دو مسیر gdb 5422509
201 قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb 94311753
202 قلعه بابک از دو مسیر gdb 5977741
203 آبشار گزو gdb 99941242
204 دریاچه گَهَر gdb 5061200
205 قله درفک از سه مسیر gdb 92011093
206 قله دوبرار لاسم gdb 6219484
207 قله دارآباد gdb 88231287
208 قله دماوند از دره یخار gdb 5278207
209 قله دماوند از مسیر غربی gdb 111412240
210 قله دماوند از مسیر جنوبی gdb 131961709
211 قله دماوند از مسیر شمالی gdb 6839964
212 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، حاجی دلا gdb 83622076
213 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، گزنک gdb 3766348
214 قله چین کلاغ gdb 168653532
215 قله بینالود gdb 4954488
216 قله برفخانه تزرجان gdb 4749310
217 قله بند عیش gdb 7524469
218 قله آزادکوه ( شاهزاده کج گردن ) gdb 5568497
219 قله آتشکوه gdb 5844649
220 قله انگمار gdb 76581028
221 قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر gdb 9103769
222 قله و جنگل الیمستان gdb 6861710