اطلاعات کاربر

امیر همپا

پست الکترونیکی : amirparsoon@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 394
سطح کاربری : لیدر
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://koohbekooh.blogfa.com
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/5/9
مدل دستگاه : Garmi Vista HCX

یادآوری : لازم به ذکر است که در طول زمان در اثر حوادث طبیعی و غیره ، ممکن است مسیر مورد نظر تغییر کرده باشد ، لذا عزیزان همنورد باید اطلاعات خود را بروز کرده تا حادثه ناگواری پیش نیاید.و مسئولیت حقوقی هرگونه اتفاق ناگوار و یا حادثه ای ، چنانچه در اثر استفاده از مسیرهایی که اینجانب در این سایت وزین آپلود کرده ام به عهده استفاده کنندگان می باشد و هیچگونه مسئولیتی در باره حوادث احتمالی افراد را بر عهده نمی گیرم.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و همهن 1649211
2 ییلاق اولسنبلانگا 1680151
3 قله کالاپاتار کشور نپال 16219
4 قله خرونرو 2819590
5 آبشار زیارت 168460
6 زیارت به نهارخوران 1804107
7 جنگل زیارت و مازوکش 1954157
8 قله زرین کوه 1911101
9 قله زردکوه 172383
10 غار یخمراد 154721
11 قله ورجین 1829126
12 قله توچال از ولنجک 1460137
13 قله توچال از شهرستانک 158958
14 قله توچال از سربند 168770
15 قله توچال از پارک جمشیدیه 158161
16 قله توچال از امامزاده داوود 162044
17 قله توچال از ایگل 167154
18 قله توچال از دارآباد 165653
19 قله توچال از چین کلاغ 160369
20 قله توچال از چشمه نرگس 164452
21 قله توچال از آهار 160677
22 قله تالون 1522140
23 طالقان به تنکابن(شهسوار) 2245321
24 قله تاج کوه 2029193
25 قله تفتان 127637
26 جان پناه اسپیدکمر 175864
27 قله های سُرخاب 127827
28 قله سیچال 1735111
29 قله سیالان 2168201
30 قله های شیوارکش و هرزه کوه و برج 165834
31 قله شیرکوه 173783
32 قله شیرباد 1709157
33 جان پناه شروین - شیرپلا 165281
34 دره شمخال 2238171
35 شاهرود به گرگان 2412283
36 قله شاهو 174384
37 قله شاه نشین 163969
38 قله شاه البرز 2087149
39 قله شاهوار 2263545
40 قله سرباز 146756
41 قله سرکچال 166557
42 قله سنبران 1939315
43 قله سماموس 1885158
44 قله ساکا 1955298
45 قله سبلان 148855
46 غار رودافشان 149543
47 قله روئنج 144033
48 تله نمک راین کرمان 113236
49 قله های پاشوره و هلزم 166073
50 قله های پرسون و سرسیاه غار (سیاه چال) 1519225
51 قله پلنگچال 1753148
52 قله پهنه سار (پهنه حصار) 1354105
53 قله اوریم 1486123
54 ییلاق اولسنبلانگا 1208119
55 دریاچه نئور به سوباتان 1648321
56 قله نیزوا 1546110
57 قله ناظر بزرگ 1750212
58 ناندل به یالرود 145241
59 قله میشینه مرگ 1727113
60 قله منار 1849200
61 کویر مرنجاب 1838191
62 قله لزون(پیازچال) 1551122
63 قله لشگرک 122648
64 قله کُرماکوه 110710
65 قله کلون بستک 169077
66 قله کولجنون 1289193
67 قله کولکچال 129455
68 قله کلاهه 118242
69 جنگل کجور به سیسنگان 2953316
70 قله های برج و خولنو 127556
71 قله خاتون بارگاه 143944
72 قله خشچال 1496176
73 قله خرسنگ 132281
74 گورستان خالدنبی 139754
75 کلوگان به اَمامه 124943
76 کویر متین آباد 139959
77 قله کاسونک 151676
78 قله کرکس 140866
79 کندوان به حصارچال 143520
80 دره کَمجِل 145542
81 قله کمانکوه 2003228
82 قله های ناز - کهار 1497108
83 قله جوپار 1522138
84 قله جانستون 1688206
85 قله هِریاس 141014
86 قله هزار 1614361
87 دریاچه های هویر - تار 1517123
88 قله هرزه کوه 157050
89 قله گُرگ 131020
90 قله گُل زرد 1503113
91 قله قزل ارسلان 141141
92 قله قلعه دختر(قزل ماما) 161771
93 قلعه بابک 137674
94 قله قاش مستان 2047234
95 آبشار گِزو 146669
96 گرمابدر به پلور 153966
97 دریاچه گَهَر 132312
98 قله دماوند از یال داغ 147582
99 قله دماوند از یال جنوب غربی 1993289
100 قله دماوند از رینه 1680146
101 آهار به شهرستانک 2162243
102 آبشار لاتون 144992
103 قله فیل زمین 1578117
104 فیلبند به قله الیمستان 1776237
105 فرحزاد به امامزاده داوود 142636
106 قله اِلبروس 133719
107 قله دوشاخ 1687167
108 قله دُرفک 134029
109 قله دوبرار لاسم 1950290
110 قله حوض دال دنا 141159
111 غار دانیال 135642
112 قله دماوند از دره یخار 155678
113 قله دماوند از یال غربی 1665147
114 قله دماوند از یال جنوبی 1892249
115 قله دماوند از سروَزان 136624
116 قله دماوند از یال مُلاخوران 150272
117 قله دماوند از یال شمال شرقی - گزانه 1681238
118 قله دماوند از یال شمال شرقی - حاجی دلا 1420104
119 قله دماوند از یال شمالی 1524119
120 قله دماوند از یال شرقی 152065
121 قله دماوند از قِرقِه 132239
122 قله دماوند از یال چال چال 146557
123 قله دماوند از آبگرم لاریجان 133745
124 قله دائم برف 139391
125 قله دارآباد 146353
126 دریاچه چورت (میانشه) 1654240
127 قله چین کلاغ 2206426
128 قله چشمه شاهی 1591141
129 غار چال نخجیر 127718
130 قله بزگوش 156049
131 قله بینالود 1788164
132 قله برفخانه تزرجان 148259
133 قله بند عیش 164256
134 قصر بهرام به مرنجاب 136569
135 باداب سورت 143741
136 قله آزادکوه 1955122
137 قله آتشکوه 2129112
138 قله ارفع کوه 2515300
139 قله آرارات 1307176
140 دور آناپورنا + بیس کمپ آناپورنا + دریاچه تیلیچو 103619
141 قله انگمار 114843
142 قله الوند 107062
143 قله الیمستان 1403130
144 قله آلانه سر 1587105
145 دریاچه الندان 208378
146 قله آهنگرک 1721124
147 آبشار شِوی (تله زنگ) 123375
148 قله عباسعلی 1396197
149 قله آبک 117170
150 قله کالاپاتهار - بیس کمپ اورست gdb 4132112
151 جنگلهای منطقه زیارت گرگان gdb 6409779
152 قله سیالان gdb 7346813
153 قله ورِوشت gdb 4078162
154 قله توچال از مسیر شهرستانک gdb 7436336
155 قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه gdb 4968262
156 قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb 9513553
157 قله توچال از مسیر ایگِل gdb 5461855
158 قله توچال از مسیر دارآباد gdb 5657250
159 قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb 7470286
160 قله توچال از مسیر آهار gdb 4251373
161 قله توچال از مسیر ولنجک gdb 9291744
162 قله توچال از مسیر سربند gdb 5809468
163 قله تفتان gdb 4665425
164 قله های سرخاب از دو مسیر gdb 4374234
165 قله سی چال gdb 4083145
166 خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb 4022179
167 قله شیرکوه gdb 5869740
168 قله شیرباد gdb 5545475
169 قله شاه البرز gdb 5205397
170 قله سرکچال gdb 6526773
171 قله سماموس از جواهردشت gdb 92511147
172 قله سماموس از جواهرده gdb 7589968
173 قله سبلان از مسیر غربی gdb 7966722
174 قله سبلان شمال شرقی gdb 6723647
175 قله هَلزِم gdb 3473145
176 قله پاشوره gdb 5728935
177 قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb 4940358
178 قله پرسون gdb 6186945
179 قله شاه نشین gdb 4706313
180 قله پلنگچال gdb 70981346
181 قله ناظر بزرگ gdb 5725458
182 قله کُرماکوه gdb 359766
183 قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb 5910718
184 قله کلک چال gdb 4727370
185 قله کلاهه gdb 4480102
186 قله خولنو و برج gdb 5565438
187 قله خاتون بارگاه gdb 5828566
188 قله خشچال gdb 4626161
189 قله خرسنگ gdb 6145626
190 پیاده روی از کلوگان به امامه gdb 5118278
191 قله کاسونک gdb 4970558
192 قله کرکس gdb 7425952
193 قله ناز gdb 5121860
194 قله کاهار gdb 5907414
195 قله جانستون از دو مسیر gdb 63941253
196 خطالراس هریاس gdb 4638434
197 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb 6298940
198 قله گرگ از دو مسیر gdb 6621641
199 قله گُل زرد gdb 6432656
200 قله قزل ارسلان از دو مسیر gdb 5987584
201 قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb 101851917
202 قلعه بابک از دو مسیر gdb 6667856
203 آبشار گزو gdb 104801330
204 دریاچه گَهَر gdb 5300215
205 قله درفک از سه مسیر gdb 97991233
206 قله دوبرار لاسم gdb 6565526
207 قله دارآباد gdb 93401317
208 قله دماوند از دره یخار gdb 5605218
209 قله دماوند از مسیر غربی gdb 119122507
210 قله دماوند از مسیر جنوبی gdb 143181883
211 قله دماوند از مسیر شمالی gdb 71461054
212 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، حاجی دلا gdb 97232526
213 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، گزنک gdb 4043356
214 قله چین کلاغ gdb 178793817
215 قله بینالود gdb 5346524
216 قله برفخانه تزرجان gdb 4939330
217 قله بند عیش gdb 7984476
218 قله آزادکوه ( شاهزاده کج گردن ) gdb 6153587
219 قله آتشکوه gdb 6093668
220 قله انگمار gdb 80471071
221 قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر gdb 9608797
222 قله و جنگل الیمستان gdb 7476754