اطلاعات کاربر

مهدی عبدی

پست الکترونیکی : shomalcaspian@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://harazamol.ir
شماره تماس : 09112208154
شهر : آمل
استان : مازندران
تاریخ عضویت در سایت : 1393/4/11
مدل دستگاه : garmin map 64s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 مسیر غربی امام زاده قاسم الیمستان 94554
2 قله امام زاده قاسم . آمل . جنگل لهاش 1202206