اطلاعات کاربر

مهدی فرهمند

پست الکترونیکی : mehd.farahmand@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : insta: mehdi22818 Telegram:@me22818
شماره تماس : 09354604068
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1395/3/14
مدل دستگاه : Garmi Vista HCX

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله گل اندام 61692
2 قله روته از فشم روستای روته چند مسیر 74756
3 خط الراس ریزان به سیاه لت به اتشکوه 74251
4 قله کول جنو از دو مسیر ازنا و الیگودرز دره دایی 82647
5 قله و جنگل الیمستان (امام زاده قاسم) از دو مسیر 92399
6 خط الراس خرسنگ جانستون 68576
7 قله علم کوه خرسان سیاه سنگ 69653
8 کول جنو 61558
9 قله آتش کوه صعود از دره سوعک و برگست از دشت هویج 5418
10 قله انگمار چال از هراز دره مرغی تا روستای لاسم 59356
11 قله چپکرو از گرمابدر 112088