اطلاعات کاربر

مجید مردانی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 46
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : قزوین
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1393/6/1
مدل دستگاه : etrex 30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 پلنگ کوه 635
2 پیغمبرکوه 517
3 شاه البرز 15216
4 سیالان 12514
5 جارو 53941
6 دیورش به حلیمه جان 65334
7 قله تجر 84162
8 آسمانسرا یا آسمانکوه لوشان 843123
9 دماوند شمال شرقی ، روستای ناندل 1267296
10 شاه معلم 67842
11 بره سر به داماش 83847
12 ماسوله به ماسال 1355147
13 لیزسر 67519
14 شیرکوه به دیورش 93891
15 جنگل نوردی شیرکوه 68145
16 بریال 87788
17 آغوزبن به نصفی 109937
18 زرده بند 102510
19 کرکس 95131
20 شاه کرم 102868
21 بلقیس 1330133
22 درفک 1518209
23 ارژنگ 110355
24 الوند خرمدره 172615
25 نیزه کوه 1606157
26 علم کوه ( مسیر حصارچال ) 2535100
27 سبلان 119125
28 آسمان کوه 1768120
29 قله دومیل 145564
30 آسمانسرا 1427227
31 پلنگ کوه 3076183
32 چرمکش 3665276
33 سندان 277794
34 منطقه حفاظت شده باشگل 163535
35 کافرمیدان از مقابل راهدارخانه 1871117
36 رامند - بویین زهرا 283753
37 سفید بوران 227261
38 سبزکوه 3104154
39 ملاداغی - ابهر 466853