اطلاعات کاربر

ناصر سحرخیز

پست الکترونیکی : tosanbike@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 55
سطح کاربری : لیدر
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://www.kuhestan.mihanblog.com
شماره تماس : 09113934959
شهر : رامسر
استان : مازندران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/29
مدل دستگاه : Garmin Colorado 300

گروه کوهنوردی آوا زیر نظرفدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله شاه سفید کوه یا کوه بلور 391484
2 لشم - منطقه سه هزار تنکابن 433659
3 آبشارسیاسرت 299088
4 دریاسر - تنکابن 4744223
5 گرسماسر به جواهرده 343987
6 سیالان از تنکابن 4041436
7 میانلات 2757135
8 درفک از رامسر 3967274
9 رامسر به تهرانیه 291781
10 رامسر به جواهرده و قله سماموس و لپاسر 2544166
11 دریاچه خشکسرا 3570175
12 آبشار میلاش 3225123
13 گوردشت 302819
14 رامسر-اشکته چال 377045
15 جواهرده به رامسر از مسیر مالرو قدیم 4021502
16 درمد - سرسی - جیرکوه 319737
17 گرسمه سر-زین پشت-دریاچه قو 4303166
18 رامسر-گاورمک-اشکته چال-دالخانی 4174233
19 سد میجران 5879141
20 تله کابین - ترانیه - دیسر 3435129
21 زرگمس لات 378236
22 گرسمه سر -تلابن-نمکدره 307273
23 جواهرده - وجک - گیاور 5051310
24 سرولات-جنگسرا به جاده جواهرده 407865
25 چشمه بزرگ گیاش- منطقه نمک دره جنت رودبار رامسر 201975
26 قله سه برار (سه برادر) 5018159
27 شاه معلم 3123296
28 جواهرده -قله سماموس-منطقه خوش آب و هوای لپاسر 3775339
29 آبشار تودارک 4784192
30 قله سماموس شرقی (سماموس کوچک) 395477
31 قله گیشار -قاسم آباد علیا 4961222