اطلاعات کاربر

ناصر سحرخیز

پست الکترونیکی : tosanbike@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 56
سطح کاربری : لیدر
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://www.kuhestan.mihanblog.com
شماره تماس : 09113934959
شهر : رامسر
استان : مازندران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/29
مدل دستگاه : Garmin Colorado 300

گروه کوهنوردی آوا زیر نظرفدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله شاه سفید کوه یا کوه بلور 431289
2 لشم - منطقه سه هزار تنکابن 475268
3 آبشارسیاسرت 3235100
4 دریاسر - تنکابن 5396290
5 گرسماسر به جواهرده 366394
6 سیالان از تنکابن 4398509
7 میانلات 2978142
8 درفک از رامسر 4211295
9 رامسر به تهرانیه 311283
10 رامسر به جواهرده و قله سماموس و لپاسر 2746193
11 دریاچه خشکسرا 3832181
12 آبشار میلاش 3387131
13 گوردشت 317320
14 رامسر-اشکته چال 407450
15 جواهرده به رامسر از مسیر مالرو قدیم 4232523
16 درمد - سرسی - جیرکوه 347137
17 گرسمه سر-زین پشت-دریاچه قو 4549173
18 رامسر-گاورمک-اشکته چال-دالخانی 4452247
19 سد میجران 6533146
20 تله کابین - ترانیه - دیسر 3701134
21 زرگمس لات 393040
22 گرسمه سر -تلابن-نمکدره 328778
23 جواهرده - وجک - گیاور 5495343
24 سرولات-جنگسرا به جاده جواهرده 427170
25 چشمه بزرگ گیاش- منطقه نمک دره جنت رودبار رامسر 218775
26 قله سه برار (سه برادر) 5506177
27 شاه معلم 3286307
28 جواهرده -قله سماموس-منطقه خوش آب و هوای لپاسر 4264392
29 آبشار تودارک 5144201
30 قله سماموس شرقی (سماموس کوچک) 424184
31 قله گیشار -قاسم آباد علیا 5351240