اطلاعات کاربر

ناصر سحرخیز

پست الکترونیکی : tosanbike@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 56
سطح کاربری : لیدر
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://www.kuhestan.mihanblog.com
شماره تماس : 09113934959
شهر : رامسر
استان : مازندران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/29
مدل دستگاه : Garmin Colorado 300

گروه کوهنوردی آوا زیر نظرفدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله شاه سفید کوه یا کوه بلور 409288
2 لشم - منطقه سه هزار تنکابن 452966
3 آبشارسیاسرت 309992
4 دریاسر - تنکابن 5137288
5 گرسماسر به جواهرده 354590
6 سیالان از تنکابن 4214493
7 میانلات 2862140
8 درفک از رامسر 4073290
9 رامسر به تهرانیه 299481
10 رامسر به جواهرده و قله سماموس و لپاسر 2651189
11 دریاچه خشکسرا 3703180
12 آبشار میلاش 3297130
13 گوردشت 308020
14 رامسر-اشکته چال 391148
15 جواهرده به رامسر از مسیر مالرو قدیم 4126514
16 درمد - سرسی - جیرکوه 329637
17 گرسمه سر-زین پشت-دریاچه قو 4414170
18 رامسر-گاورمک-اشکته چال-دالخانی 4275242
19 سد میجران 6171145
20 تله کابین - ترانیه - دیسر 3546133
21 زرگمس لات 384139
22 گرسمه سر -تلابن-نمکدره 317675
23 جواهرده - وجک - گیاور 5263330
24 سرولات-جنگسرا به جاده جواهرده 416668
25 چشمه بزرگ گیاش- منطقه نمک دره جنت رودبار رامسر 208175
26 قله سه برار (سه برادر) 5233162
27 شاه معلم 3192302
28 جواهرده -قله سماموس-منطقه خوش آب و هوای لپاسر 4009376
29 آبشار تودارک 4938197
30 قله سماموس شرقی (سماموس کوچک) 409781
31 قله گیشار -قاسم آباد علیا 5154233