اطلاعات کاربر

صانع پرندان

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : -1
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=4623784
شماره تماس :
شهر : سنندج
استان : کردستان
تاریخ عضویت در سایت : 1397/9/21
مدل دستگاه : garmin 78s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 پیمایش دربند کلام، اورامان از درکی به قلا جی 461
2 شاهو حوی خانی از سریاس(زمستانی) 591
3 خط الراس یورت، هانه کمال، فرزه 361
4 صعود قلل کلاغ لانه و الوند 773
5 کوه بلقیس قله هاچاداغی 16914
6 اسکای رانیگ- آبیدر سنندج 1334
7 اوالان مسیر زمستانی (دولکرو) 32020
8 صعود زمستانی قله دالاخانی ( سهیل ) سنقر کلیایی 27222
9 رکاب زنی از سنندج به سد سورال 208 
10 چهل چشمه_ خط الراس شاه نشین_ گاوه لان_ قولی زلیخا 33651
11 اوآلان از روستای نشور 40225
12 رکاب زنی از سنندج به روستای توار صمدی-گردنه آریز 325 
13 از مسیرهای پیست دوچرخه سواری آبیدر سنندح 2494
14 دوچرخه سواری از سنندج به تیرگران و ایسیر (سد وحدت) 2833
15 دوچرخه سواری کوهستان - روستاهای دهستان نران و حومه 2771
16 الوند_همدان، صعود زمستانی گروه شفق سنندج 19827
17 خط الراس آبیدر بزرگ‌ به کوه عاشقان کرجو-گروه شفق 38111
18 اورامان تخت، صعود به عودالان از بندول 4257
19 کلون بستک 55073
20 کوهای دالامپر(دالان پر)بوز سینا(بزسینا)(گروه شفق) 78950
21 کوه پراو کرمانشاه (گروه کوهنوردی شفق سنندج) 62757
22 خط الراس کوسالان کردستان-گروه کوهنوردی شفق 3629
23 اورامان کردستان. مسیر کولیج به دیوزناو و پالنگان 63527
24 کوه چهل چشمه صعود زمستانی توسط گروه کوهنوردی شفق 35214
25 کوه بدر واقع در شهر قروه 57439
26 سخناخ 46213