اطلاعات کاربر

محسن هواخواه حلاج

پست الکترونیکی : afc.havakhah@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 3
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : instagram: m.havakhah
شماره تماس : 09125592434
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1399/6/30
مدل دستگاه : Garmin-map64s

به راه باديه رفتن به از نشستن باطل و گر مراد نيابم به قدر وسع بکوشم
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 شیرکوه 534
2 قلعه دختر از آهار 536
3 پرسون 401
4 دار اباد از بام محک - یال مجک 39 
5 تلکمر(نما) 412
6 آسیاب بادی 474
7 آبک از میگون 474
8 ورجین از لواسان زمستانه40012020 719
9 کرکس از کشه 1175
10 ارفه کوه-ارفع کوه 1159
11 خط اراس اشندر به زرین کوه 15931
12 قله رندان 483133
13 قله سی وسه چم-قله شاهنشین(امامزاده داوود-درکه) 24732
14 صعود به قله توچال از سربند 26835
15 صعود به قله طلا 658136
16 صعود به قله دار آباد از بام محک 27923
17 قله واریش 625184
18 قله سرخه حصار 821178
19 گزارش صعود به قله کماچال، قله ابراهیم بک 48341
20 عرقچین به کلکچال 98290
21 چین کلاغ به ایستگاه ۷ تله کابین توچال 44243
22 دره حصارک به قله بند عیش 25426
23 دره دار آباد ،آب زندگانی،کلکچال،جمشیدیه 47272