اطلاعات کاربر

محسن هواخواه حلاج

پست الکترونیکی : afc.havakhah@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 3
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : instagram: m.havakhah
شماره تماس : 09125592434
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1399/6/30
مدل دستگاه : Garmin-map64s

به راه باديه رفتن به از نشستن باطل و گر مراد نيابم به قدر وسع بکوشم
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 ورجین4020208 141
2 رکابزنی تا چشمه سرخه حصار4011107 172
3 سرخه حصار 19 
4 آبشار کبود وال 24 
5 خالد نبی 141
6 لار - چشمه دیو آسیاب 9815
7 رکابزنی کوهسار 883
8 مرداب دریوک 10617
9 رکابزنی قله سرخه حصار2 8912
10 رکابزنی قله سرخه حصار 11110
11 شمالشرقی دماوند 1338
12 شیرکوه 1958
13 قلعه دختر از آهار 21426
14 پرسون 1783
15 دار اباد از بام محک - یال مجک 1846
16 تلکمر(نما) 20022
17 آسیاب بادی 15616
18 آبک از میگون 16716
19 ورجین از لواسان زمستانه40012020 25346
20 کرکس از کشه 24617
21 ارفه کوه-ارفع کوه 28626
22 خط اراس اشندر به زرین کوه 27638
23 قله رندان 930199
24 قله سی وسه چم-قله شاهنشین(امامزاده داوود-درکه) 40549
25 صعود به قله توچال از سربند 44746
26 صعود به قله طلا 1003192
27 صعود به قله دار آباد از بام محک 39529
28 قله واریش 892222
29 قله سرخه حصار 1176220
30 گزارش صعود به قله کماچال، قله ابراهیم بک 67558
31 عرقچین به کلکچال 1330116
32 چین کلاغ به ایستگاه ۷ تله کابین توچال 60348
33 دره حصارک به قله بند عیش 35529
34 دره دار آباد ،آب زندگانی،کلکچال،جمشیدیه 68582