اطلاعات کاربر

نادر منتظریانی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 11
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس :
شهر : کرمانشاه
استان : کرمانشاه
تاریخ عضویت در سایت : 1392/4/14
مدل دستگاه : Garmin Etrex 30

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 تراورس بین دوجانپناه دیواره بیستون(فایل اصلی) 173527
2 قله قزل ارسلان 165245
3 شاهو قله زاولی 184460
4 قله آرارات 2152122
5 علم کوه 212942
6 کوه شاه معلم مسیرجنوبی و یال شرقی 2215118
7 قله کلاه قاضی الوند 2799188
8 کبیرکوه قله کان صیفی 1933194
9 غار آقا میر 189433
10 خط الراس کوه طاق بستان 194843
11 قله تفتان 166666
12 قلل و حدود جاده ای کوهستان پراو 213444
13 قله بیستون 189267
14 قله توچال مسیر دربند 1762179
15 قله زنهان 2159113
16 قالی کوه و آبشار آب سفید 160985
17 دره عقابها 189062
18 کوه جوره ودره کاوات 117814
19 قله دالاخانی 1696135
20 پیمایش دره های کاوات و نوئل 217450
21 کوه چهل چشمه (قله های شاه نشین و قولی ذلیخا) 2560141
22 قله بل 3610792
23 قله خلنو 2201118
24 قله شهباز 1975198
25 قله قته چرمی 2675109
26 کوههای بدر و پریشان 2292111
27 غار عینک 195321
28 دامنه جنوبی کوه سه کل 189038
29 کوه بیستون مسیر میشه ری 206966
30 سه کل 2811161
31 قله یال کبود 3525288
32 قله وانگه 2634117
33 قله گاچال به سراب گیان 238446
34 قله چهار شاخ به روستای گنبد کبود 266328
35 قله فرخشاد 6634544
36 دو شاخ 265759
37 قله بلوچ و غار مر طلسم 2966229
38 قله میرزایی تا روستای خِلِگ 211739
39 قله شیرز 365873