اطلاعات کاربر

نادر منتظریانی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 11
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس :
شهر : کرمانشاه
استان : کرمانشاه
تاریخ عضویت در سایت : 1392/4/14
مدل دستگاه : Garmin Etrex 30

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 تراورس بین دوجانپناه دیواره بیستون(فایل اصلی) 164025
2 قله قزل ارسلان 157443
3 شاهو قله زاولی 177350
4 قله آرارات 2070119
5 علم کوه 204342
6 کوه شاه معلم مسیرجنوبی و یال شرقی 2129114
7 قله کلاه قاضی الوند 2698182
8 کبیرکوه قله کان صیفی 1838186
9 غار آقا میر 181130
10 خط الراس کوه طاق بستان 186838
11 قله تفتان 158464
12 قلل و حدود جاده ای کوهستان پراو 205541
13 قله بیستون 181264
14 قله توچال مسیر دربند 1670172
15 قله زنهان 2084109
16 قالی کوه و آبشار آب سفید 153782
17 دره عقابها 180056
18 کوه جوره ودره کاوات 112310
19 قله دالاخانی 1634127
20 پیمایش دره های کاوات و نوئل 208247
21 کوه چهل چشمه (قله های شاه نشین و قولی ذلیخا) 2453130
22 قله بل 3392731
23 قله خلنو 2123117
24 قله شهباز 1886186
25 قله قته چرمی 2581101
26 کوههای بدر و پریشان 2194104
27 غار عینک 187417
28 دامنه جنوبی کوه سه کل 183134
29 کوه بیستون مسیر میشه ری 198756
30 سه کل 2719151
31 قله یال کبود 3414273
32 قله وانگه 2577113
33 قله گاچال به سراب گیان 231744
34 قله چهار شاخ به روستای گنبد کبود 259027
35 قله فرخشاد 6417515
36 دو شاخ 258057
37 قله بلوچ و غار مر طلسم 2891190
38 قله میرزایی تا روستای خِلِگ 206638
39 قله شیرز 356873