اطلاعات کاربر

مسعود محمدى

پست الکترونیکی : masoud_mohammadi1979@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 19
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09125483916
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1394/2/4
مدل دستگاه : garmin montana 650

افتخار فعاليت در باشگاه کوهنوردى تهران را دارم.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 بند عیش به پلنگچال 13511
2 سهند- جام- کمال 1926
3 گرده شرقی سرکچال 45417
4 یخچال کسری 49727
5 خورندان به پرسون 52763
6 آتشکوه به مهرچال 60795
7 کل خوسون 42129
8 پیمایش خطالراس زمستانی سات به شاه البرز 91560
9 قله گرگ از روستای واز - رودبارک آمل 112452
10 قله دماوند مسیر یال معدن قرقه 106846
11 کلون بستک به آزاد کوه 2319399