اطلاعات کاربر

بهروز فضل علی

پست الکترونیکی : shayan.azizian@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 47
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : اصفهان
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1392/3/9
مدل دستگاه : garmin etrex vista hcx

درود بر تمامی دوستداران و حافظان کوه و طبیعت
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 شیمبار 91218
2 قله دومیر(از روستای مرق) 1280102
3 طالقان-گردونه کوه-تنکابن 2314164
4 بازفت 278319
5 قله ریگ(چشمه پیاز) 249238
6 شاهانکوه 3506669
7 کر احمد 415632
8 آنالوجه(دماوند اصفهان) 3796138
9 گلستانکوه 2816173
10 شاهکوه (اصفهان) 5321230
11 تفتان 336799
12 قله 7چشمه 226048
13 تنگه داستان 260062
14 رنج 2500119
15 تنگه واشی-آبشار ساواشی 596297
16 دنا-پازن پیر 2755388
17 علم کوه(سیاه سنگ) 5295673
18 کرکس (اوره) 3518139
19 توچال 202630
20 هفت تنان 3850236
21 سبلان (شمال شرقی) 2477121
22 دریاچه گهر 2594217
23 دماوند جبهه جنوبی 4663510
24 باداب سورت 3026119
25 گراب 204918
26 جهان بین 191551
27 دالانکوه 2582129
28 ارفکوه 220346
29 الوند 2630323
30 دنا-کل قدویس 3911219
31 کلار 2042131
32 شیرکوه 194069
33 اشترانکوه 2456131
34 کرکس(کشه) 3238133
35 ابشار شوی 4150171
36 آبشار زرد لیمه 7122356