اطلاعات کاربر

بهروز فضل علی

پست الکترونیکی : shayan.azizian@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 47
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : اصفهان
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1392/3/9
مدل دستگاه : garmin etrex vista hcx

درود بر تمامی دوستداران و حافظان کوه و طبیعت
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 شیمبار 108229
2 قله دومیر(از روستای مرق) 1473115
3 طالقان-گردونه کوه-تنکابن 2500173
4 بازفت 288019
5 قله ریگ(چشمه پیاز) 270152
6 شاهانکوه 3742750
7 کر احمد 431432
8 آنالوجه(دماوند اصفهان) 4039147
9 گلستانکوه 3011211
10 شاهکوه (اصفهان) 5615258
11 تفتان 3576106
12 قله 7چشمه 237251
13 تنگه داستان 272166
14 رنج 2610120
15 تنگه واشی-آبشار ساواشی 6157103
16 دنا-پازن پیر 2911431
17 علم کوه(سیاه سنگ) 5577754
18 کرکس (اوره) 3685150
19 توچال 212630
20 هفت تنان 4014244
21 سبلان (شمال شرقی) 2601132
22 دریاچه گهر 2716226
23 دماوند جبهه جنوبی 4869530
24 باداب سورت 3168123
25 گراب 215520
26 جهان بین 201751
27 دالانکوه 2748131
28 ارفکوه 231748
29 الوند 2778363
30 دنا-کل قدویس 4080239
31 کلار 2159143
32 شیرکوه 204873
33 اشترانکوه 2558132
34 کرکس(کشه) 3362149
35 ابشار شوی 4327202
36 آبشار زرد لیمه 7392387