اطلاعات کاربر

بهروز فضل علی

پست الکترونیکی : shayan.azizian@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 47
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : اصفهان
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1392/3/9
مدل دستگاه : garmin etrex vista hcx

درود بر تمامی دوستداران و حافظان کوه و طبیعت
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 شیمبار 98428
2 قله دومیر(از روستای مرق) 1363105
3 طالقان-گردونه کوه-تنکابن 2391164
4 بازفت 282619
5 قله ریگ(چشمه پیاز) 258741
6 شاهانکوه 3573682
7 کر احمد 422032
8 آنالوجه(دماوند اصفهان) 3907139
9 گلستانکوه 2886182
10 شاهکوه (اصفهان) 5449240
11 تفتان 3469104
12 قله 7چشمه 231250
13 تنگه داستان 265764
14 رنج 2545119
15 تنگه واشی-آبشار ساواشی 604298
16 دنا-پازن پیر 2811388
17 علم کوه(سیاه سنگ) 5389678
18 کرکس (اوره) 3591140
19 توچال 207030
20 هفت تنان 3929236
21 سبلان (شمال شرقی) 2532121
22 دریاچه گهر 2647217
23 دماوند جبهه جنوبی 4742511
24 باداب سورت 3086119
25 گراب 209620
26 جهان بین 196351
27 دالانکوه 2662129
28 ارفکوه 224946
29 الوند 2684330
30 دنا-کل قدویس 3984221
31 کلار 2088131
32 شیرکوه 198771
33 اشترانکوه 2500131
34 کرکس(کشه) 3298142
35 ابشار شوی 4232187
36 آبشار زرد لیمه 7214363