اطلاعات کاربر

بهروز فضل علی

پست الکترونیکی : shayan.azizian@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 47
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : اصفهان
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1392/3/9
مدل دستگاه : garmin etrex vista hcx

درود بر تمامی دوستداران و حافظان کوه و طبیعت
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 شیمبار 82218
2 قله دومیر(از روستای مرق) 116998
3 طالقان-گردونه کوه-تنکابن 2210157
4 بازفت 271519
5 قله ریگ(چشمه پیاز) 238434
6 شاهانکوه 3381630
7 کر احمد 406631
8 آنالوجه(دماوند اصفهان) 3662138
9 گلستانکوه 2725168
10 شاهکوه (اصفهان) 5116209
11 تفتان 324298
12 قله 7چشمه 219448
13 تنگه داستان 253462
14 رنج 2426119
15 تنگه واشی-آبشار ساواشی 566993
16 دنا-پازن پیر 2671369
17 علم کوه(سیاه سنگ) 5078629
18 کرکس (اوره) 3426133
19 توچال 196330
20 هفت تنان 3747213
21 سبلان (شمال شرقی) 2407119
22 دریاچه گهر 2526210
23 دماوند جبهه جنوبی 4481493
24 باداب سورت 2933118
25 گراب 198818
26 جهان بین 185150
27 دالانکوه 2472128
28 ارفکوه 214145
29 الوند 2555307
30 دنا-کل قدویس 3823202
31 کلار 1983131
32 شیرکوه 188669
33 اشترانکوه 2393124
34 کرکس(کشه) 3159132
35 ابشار شوی 3981167
36 آبشار زرد لیمه 6942353