اطلاعات کاربر

مسعود محمدی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 3
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : کرج
استان : البرز
تاریخ عضویت در سایت : 1391/10/21
مدل دستگاه : garmin 62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 کرج، طالقان، گچسر، کرج 119 
2 خوارس برغان 1835
3 دوچرخه سواری دوران - سورهه - برغان - کرج 5058
4 دریاچه سوها به آبشار لاتون 1612507
5 دارآباد به توچال - کلکچال - دربند - درکه 47923
6 دماوند - همه مسیرها 42141
7 دره تیل سره - کردکوی - گرگان 163244
8 خلخال به اسالم، پیاده روی مسیر جنگلی 1793201
9 ماسوله، دیواره قلعه بن 235047
10 دره اندرس - دره اندرسم 2750171