اطلاعات کاربر

سیاوش شهیدی

پست الکترونیکی : siyavash.shahidi@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 77
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09125579147
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1399/5/9
مدل دستگاه : Garmin Map64sx

لازم به ذکر است که در طول زمان در اثر حوادث طبیعی و غیره ، ممکن است مسیر مورد نظر تغییر کرده باشد ، لذا عزیزان همنورد باید اطلاعات خود را بروز کرده تا حادثه ناگواری پیش نیاید.و مسئولیت حقوقی هرگونه اتفاق ناگوار و یا حادثه ای ، چنانچه در اثر استفاده از مسیرهایی که اینجانب در این سایت وزین آپلود کرده ام به عهده استفاده کنندگان می باشد و هیچگونه مسئولیتی در باره حوادث احتمالی افراد را بر عهده نمی گیرم.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 آتش سنگ 1809
2 اودل 1366
3 خونکهار 1438
4 کرکوه 14011
5 تلکمر 14017
6 عرقچین 14415
7 لوارک از شهرستانک 1676
8 چین کلاغ 28214
9 آسمان کوه، پادشاه نشین از شلمزار 60287
10 بارو، چشمه شاهی، پهنه حصار 38892
11 قله طلا یا کوه سرخ 40769
12 نقره سر 40290
13 هزاربند 3339
14 کرچان از همه جا 24511
15 کلاش ویا از آزادبر 24720
16 کلوم بستک 31944
17 سای-مهرچال-پیرزن کلوم 34620
18 قزقونچال 39617
19 سه چال از دیزین 36923
20 خرسرک از یال 34834
21 هفت خان از آزادبر 44031
22 آهنگرک به سیچال- از دره هملون 59082
23 خط الراس بند عیش به سولدار 778105
24 چین کلاغ به پلنگچال 69890
25 کاسونک 764225
26 اشکدر 51639
27 سیاه پلاس 92886
28 آسیاب باد یا لتمال- از جاده امام زاده داود 54493
29 داراباد از یال شن سیاه 467120
30 گِلِرد 42522
31 سرنِسا 74231
32 تالون 810178
33 کلکچال از گلابدره 901179
34 قلعه دختر- یال زمستانی تا ارتفاع 3100 متری 51018
35 ریزان- زمستانه تا ارتفاع 3380 متر 52423
36 بندِ عیش 57462
37 بند عیش- تا ابتدای یال اصلی صعود ( کلبه ) 38230
38 سکه نو- زمستانی 66885
39 کلوگان از امامه 66026
40 ورجین از امامه- زمستانی 79181
41 اسپیدچال از مسیر زمستانی 1160199