اطلاعات کاربر

سیاوش شهیدی

پست الکترونیکی : siyavash.shahidi@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 77
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09125579147
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1399/5/9
مدل دستگاه : Garmin Map64sx

لازم به ذکر است که در طول زمان در اثر حوادث طبیعی و غیره ، ممکن است مسیر مورد نظر تغییر کرده باشد ، لذا عزیزان همنورد باید اطلاعات خود را بروز کرده تا حادثه ناگواری پیش نیاید.و مسئولیت حقوقی هرگونه اتفاق ناگوار و یا حادثه ای ، چنانچه در اثر استفاده از مسیرهایی که اینجانب در این سایت وزین آپلود کرده ام به عهده استفاده کنندگان می باشد و هیچگونه مسئولیتی در باره حوادث احتمالی افراد را بر عهده نمی گیرم.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 آتش سنگ 1136
2 اودل 845
3 خونکهار 851
4 کرکوه 851
5 تلکمر 822
6 عرقچین 904
7 لوارک از شهرستانک 1023
8 چین کلاغ 2017
9 آسمان کوه، پادشاه نشین از شلمزار 44148
10 بارو، چشمه شاهی، پهنه حصار 25962
11 قله طلا یا کوه سرخ 29144
12 نقره سر 30473
13 هزاربند 2619
14 کرچان از همه جا 1889
15 کلاش ویا از آزادبر 19114
16 کلوم بستک 25037
17 سای-مهرچال-پیرزن کلوم 27213
18 قزقونچال 30314
19 سه چال از دیزین 28916
20 خرسرک از یال 28029
21 هفت خان از آزادبر 33726
22 آهنگرک به سیچال- از دره هملون 48470
23 خط الراس بند عیش به سولدار 62484
24 چین کلاغ به پلنگچال 55771
25 کاسونک 649206
26 اشکدر 40129
27 سیاه پلاس 80372
28 آسیاب باد یا لتمال- از جاده امام زاده داود 44378
29 داراباد از یال شن سیاه 37192
30 گِلِرد 33714
31 سرنِسا 64227
32 تالون 665138
33 کلکچال از گلابدره 712150
34 قلعه دختر- یال زمستانی تا ارتفاع 3100 متری 41211
35 ریزان- زمستانه تا ارتفاع 3380 متر 42113
36 بندِ عیش 49156
37 بند عیش- تا ابتدای یال اصلی صعود ( کلبه ) 30927
38 سکه نو- زمستانی 55057
39 کلوگان از امامه 57120
40 ورجین از امامه- زمستانی 64368
41 اسپیدچال از مسیر زمستانی 971149