اطلاعات کاربر

داراب کریمی

پست الکترونیکی : darab45@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09131312039
شهر : نجف آباد
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1397/8/22
مدل دستگاه : موبایل

از کوهستان لذت ببرید همنوردان عزیز
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 چرمهین 351
2 #قله شاهانکوه از دوراهی 12914
3 # قله دماوند جبهه جنوبی 14014
4 #قله علم کوه از مسیر حصار چال 11311
5 #قله هزار از مسیر آبشار 26641
6 #قله هزار ازمسیر باب زنگی 24633
7 #فله سنبران 23222
8 #قله کلار بروجن 25234
9 #قله الوند گلپایگان 17017
10 #قله کلونچین ۲ 18415
11 #قله کلونچین ۱ 20036
12 #قله کینو 20837
13 #قله دماوند جبهه شمالی 17723
14 #قله دماوند جبهه جنوبی 18537
15 #قله پراو 20045
16 #قله کان صیفی 34956
17 #قله گاوکشان 38668
18 #قله شاهوار 38056
19 #قله بل 31231
20 #قله شیرکوه 32415
21 #قله شیرکوه 32719
22 #قله دومیر از مسیر نشلج 19936
23 #قله دومیر از مسیر مزوش 19929
24 #قله دومیر از مسیر مزوش 30577
25 #قله دومیر از مسیر مزوش 23372
26 #قله برف انبار 27466
27 #قله دالانکوه 18722
28 #قله داراب شاه 2026
29 #قله کرکس از مسیر کشه 21612
30 #قله کرکس از مسیر کشه 23122
31 #قله کرکس از مسیر کشه 20621
32 #قله کلاه قاضی 19119
33 #قله شاهانکوه از سرداب 26561
34 #قله جهانبین 23518