اطلاعات کاربر

داراب کریمی

پست الکترونیکی : darab45@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 4
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09131312039
شهر : نجف آباد
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1397/8/22
مدل دستگاه : موبایل

از کوهستان لذت ببرید همنوردان عزیز
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 چرمهین 1929
2 #قله شاهانکوه از دوراهی 26131
3 # قله دماوند جبهه جنوبی 25617
4 #قله علم کوه از مسیر حصار چال 23726
5 #قله هزار از مسیر آبشار 41456
6 #قله هزار ازمسیر باب زنگی 39451
7 #فله سنبران 37429
8 #قله کلار بروجن 41057
9 #قله الوند گلپایگان 30935
10 #قله کلونچین ۲ 30828
11 #قله کلونچین ۱ 33249
12 #قله کینو 34058
13 #قله دماوند جبهه شمالی 30027
14 #قله دماوند جبهه جنوبی 31749
15 #قله پراو 32659
16 #قله کان صیفی 49474
17 #قله گاوکشان 52783
18 #قله شاهوار 52171
19 #قله بل 43634
20 #قله شیرکوه 44718
21 #قله شیرکوه 44722
22 #قله دومیر از مسیر نشلج 33248
23 #قله دومیر از مسیر مزوش 31643
24 #قله دومیر از مسیر مزوش 472116
25 #قله دومیر از مسیر مزوش 36594
26 #قله برف انبار 41285
27 #قله دالانکوه 30632
28 #قله داراب شاه 30511
29 #قله کرکس از مسیر کشه 33317
30 #قله کرکس از مسیر کشه 35526
31 #قله کرکس از مسیر کشه 33330
32 #قله کلاه قاضی 31027
33 #قله شاهانکوه از سرداب 415103
34 #قله جهانبین 37026